Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Novinky v PLCopen

Nezávislá organizace PLCopen se od roku 1992 věnuje standardizaci v oblasti progra­mování průmyslových řídicích systémů. Je mj. původcem známé normy IEC 61131-3, definující jazyky pro programování PLC. K významným výsledkům, kterých dosáhla v poslední době, patří zejména:
  • vydání schématu PLCopen TC6 – XML, kterým ve verzi 1.01 v roce 2005 otevře­la přístup programovacího prostředí IEC 61131-3, v nové verzi zahrnující požadav­ky specifikované v rámci iniciativy Auto­mationML™ (Automation Markup Lan­guage, www.automationml.org), zaměřené na vývoj nástrojů pro realizaci tzv. digitál­ní továrny,
  • aktualizace pravidel pro tvorbu softwaru s ohledem na požadavky funkční bezpeč­nosti z roku 2006, která zohledňuje dosa­vadní zkušenosti i nové požadavky uživa­telů (řeší PLCopen TC5 Safety),
  • vydání specifikace Motion Control Part 5 – Coordinated Motion, řešící řízení pohy­bů v prostoru (3D),
  • otevření nového školicího centra v SIPAI (Shanghai Institute of Process Automati­on Instrumentation), v pořadí již druhého v Číně,
  • vydání verze 2.0 pravidel pro ověřování shody produktů s normou IEC 61131-3 a vydávání příslušných certifikátů (nahra­zuje znění z roku 1998),
  • vydání nových certifikátů firmě Smart Software Solutions GmbH, Německo, o shodě jejího produktu CoDeSys Soft­Motion V3 s normou PLCopen Motion Control (část 1 a 2),
  • vydání certifikátu PLCopen Safety firmě Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik GmbH, Rakousko, pro její produkt Safe­Designer v. 2.58 (pro úroveň SIL 3, popř. PL e),
  • zahájení práce na stanovování funkčních bloků pro řízení hydraulických zaříze­ní s očekávaným předložením prvního návrhu sady funkčních bloků do května 2010.
Další informace mohou zájemci nalézt na www.plcopen.org.
[Tiskové informace PLCopen, prosinec 2008 až květen 2009.]
(sk)