Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Novinky v nabídce společnosti Moeller

Jako každý rok, bude firma Moeller i v roce 2009 na veletrhu Amper prezentovat své novinky v oblasti průmyslové automatizace. V expozici věnované výrobkům pro průmysl budou k nejzajímavějším výrobkům patřit nové měniče frekvence M-Max, bezpečnostní relé easySafety a řešení SmartWire-Darwin.
 

Měniče frekvence M-Max

Nová řada měničů M-Max (obr. 1) obsahuje sedm jednofázových a deset třífázových typů, které vynikají velmi kompaktním designem, dobrou odezvou točivého momentu a jednoduchou montáží. Měniče frekvence M-Max jsou vhodné pro řízení čerpadel, ventilátorů, dopravníkových pásů a obráběcích strojů, tedy pro široké spektrum úloh.
 
Jednofázové přístroje (208 až 240 V +10/–15 %) jsou dostupné v rozsahu výkonů od 0,25 do 2,2 kW, třífázové přístroje (380 až 480 V +10/–15 %) od 0,37 do 7,5 kW. Nová řada M-Max je navržena pro použití v celém světě, neboť splňuje požadavky norem CE, UL pro USA, cUL pro Kanadu a cTick pro Austrálii.
 
Měniče frekvence se montují na lištu DIN nebo alternativně na montážní desku. Přístroje jsou dodávány se všemi komponentami tak, aby splňovaly požadavky na instalaci z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC). Umožňují stíněné připojení a zahrnují také interní filtry vyhovující kategorii C2 (veřejné sítě) a kategorii C3 (průmyslové sítě) v souladu s normou ČSN EN 61800-3. Uzemnění interního filtru může být přerušeno při použití přístroje v síti IT.
 
Nový koncept měničů frekvence umožňuje uživatelům zvolit si jeden ze dvou provozních režimů: skalární řízení U/f nebo bezsenzorové vektorové řízení v širokém rozsahu teplot od –10 do +50 °C s možností přetížení na 150 % jmenovitého proudu po dobu jedné minuty každých deset minut. Připojený motor je sledován a chráněn interní motorovou ochranou.
 
Šest digitálních a dva analogové vstupy, jeden digitální a jeden analogový výstup, stejně jako dva reléové výstupy umožňují používat měniče frekvence M-Max v širokém spektru úloh.
 
Měniče frekvence M-Max mají integrovány vybrané funkce, např. PI řízení, letmý start (spínání běžícího motoru), nastavitelnou odezvu v případě chyby, RS-485 s protokolem Modus a další. Parametrizace a ovládání přesto zůstávají pro uživatele velmi přehledné. Uživatelské menu nabízí přednastavené sady parametrů pro nejběžnější způsoby použití. Menu pro nejdůležitější úlohy a dobře strukturovaná submenu dovolují měnič snadno nastavit i pro komplexní projekty.
 
Parametry lze nastavovat z klávesnice instalované na měniči frekvence nebo prostřednictvím PC. Komunikační modul připojený k měniči M-Max umožňuje připojit měnič k PC pomocí konektoru USB. Stejný komunikační modul může být použit k přenosu parametrů mezi několika měniči frekvence v případě, že jsou použity ve stejném projektu. Toto kopírování parametrů (programování měniče) nevyžaduje připojení měniče k napájecí síti, neboť komunikační modul obsahuje interní napájecí zdroj. Měnič frekvence M-Max může být připraven ke spuštění v několika jednoduchých krocích: rozbalit přistroj
– nasadit komunikační modul – aktivovat přenos parametrů stiskem klávesy – sejmout komunikační modul – zabalit přístroj. Takto nastavený měnič frekvence je velmi rychle a snadno připraven k odeslání uživateli.
 

Bezpečnostní relé easySafety

Jedním ze základních požadavků při konstrukci strojů a zařízení je bezpečnost po celou jejich životnost. K zajištění této bezpečnosti v praxi napomáhají bezpečnostní prvky, jako jsou polohové spínače, světelné závory, dvouruční ovládání, tlačítka nouzového zastavení atd. Signály od těchto bezpečnostních prvků mohou být nyní monitorovány a vyhodnocovány novým programovatelným bezpečnostním relé easySafety, které splňuje nejpřísnější bezpečnostní normy. Systémy využívající ke svému provozu easySafety tak splňují požadavky následujících technických norem: kategorie 4 podle ČSN EN 954-1, SIL 3 podle ČSN EN 62061, PL e podle ČSN EN ISO 13849-1.
 
Relé easySafety je nový produkt, který rozšiřuje současný sortiment řídicích relé easy. Toto zařízení zahrnuje v jediném pouzdru funkce několika základních přístrojů. Jednak vykonává téměř identické funkce jako relé easy800, ale navíc je schopno zastat i mnoho bezpečnostních funkcí, které byly dosud zajišťovány standardními bezpečnostními relé (např. ESR), popř. pomocí drahého řídicího systému Safety PLC použitého pro celý projekt. Uvedené bezpečnostní funkce jsou zajištěny formou programovatelných funkčních bloků. Vzhledem k velkému počtu těchto bezpečnostních funkčních bloků má uživatel mnoho možností, jak použít easySafety v jednom zařízení, ať už jde o jednoduchý nebo složitější stroj. Uživatel může také přímo reagovat na případné změny dané úlohy pouhým přeprogramováním tohoto bezpečnostního relé. Zmíněné řešení výrazně šetří finanční prostředky a místo v rozváděči. Omezuje dlouhé odstávky výrobních linek, které jinak vyžaduje výměna klasických bezpečnostních relé.
 
Bezpečnostní relé easySafety obsahuje tyto funkční bloky zaměřené na bezpečnost osob, strojů a zařízení:
  • obvod nouzového zastavení,
  • bezkontaktní bezpečnostní přístroje (ESPE) volitelně s funkcí vypnutí,
  • přepínač provozního režimu,
  • kontrola zpětnovazebního obvodu (EDM),
  • uvolňovací kontakt,
  • kontrola polohy pohyblivých ochranných zařízení bez blokování nebo s blokováním,
  • monitorování klidového stavu,
  • bezpečné dvouruční ovládání,
  • bezpečnostní časové relé,
  • kontrola maximální rychlosti.
Pro standardní použití je k dispozici několik základních přístrojů. Podle daného případu použití lze zvolit přístroje se čtyřmi reléovými výstupy nebo se čtyřmi tranzistorovými a jedním redundantním reléovým výstupem. Všechny přístroje dále obsahují čtrnáct bezpečnostních vstupů a čtyři testovací výstupy. Dále je možné vybrat si mezi přístroji obsahujícími displej a ovládací tlačítka nebo přístroji bez možnosti přímého ovládání. K programování všech přístrojů je určen software easySoft-Safety. Programy se vytvářejí nakreslením spínacího schématu, a to odděleně pro bezpečnostní a standardní řídicí obvod, zatímco u standardního řídicího obvodu se postupuje stejně jako u klasických relé easy.
 
Přístroj easySafety poskytuje stejně jako ostatní přístroje řady easy velké možnosti rozšíření. Integrovaný modul easyNet je určen pro komunikaci s ostatními přístroji z řady produktů easy, jako jsou relé easy, easy HMI (MFD-Titan) nebo easyControl (ECP4). Pro lokální rozšíření vstupů a výstupů lze využít standardní rozšiřující moduly easy6xx nebo nové rozšiřující moduly easy410. Komunikace s PLC je možná pomocí komunikačních modulů, které umožňují využít pro přenos dat sběrnice Profibus-DP, CANopen, DeviceNet nebo AS-Interface.
 

SmartWire-Darwin – most mezi automatizací a spínací technikou

Systém SmartWire-Darwin je dosud poslední inovací od firmy Moeller a skutečně převratným řešením průmyslových rozváděčů. Tento komunikační systém je založen na konceptu kontinuálního vývoje všech komponent firmy Moeller pro řídicí rozváděče a periferie: od řízení, přes ochranu a spínání až po monitorování a regulaci. Toto řešení přináší výhody nyní a bude je přinášet i v budoucnosti.
 
Základní změna je již přímo v průmyslovém rozváděči: jako spínací komponenty se používají inteligentní automatizované prvky a standardní řídicí obvody mezi I/O a spínacími přístroji jsou kompletně nahrazeny novou, méně složitou propojovací technikou. Centrální a vzdálené jednotky vstupů a výstupů jsou nyní přímo integrovány do spínacích přístrojů. Systém SmartWire-Darwin i nadále využívá dobře známé standardní spínací přístroje firmy Moeller, ke kterým jsou implementovány jednoduché „doplňky“. Široká dostupnost standardních komponent vede ke snížení nákladů na skladové zásoby, a chrání tak dlouhodobé investice.
 
V průmyslu jsou v současné době využívány stále komplexnější stroje a jejich řízení je neustále inteligentnější. Tím se značně zvyšují náklady na konfiguraci a také požadavky na personál. Na jasné požadavky trhu a rostoucí složitost nových výrobních technologií reaguje nové řešení SmartWire-Darwin tím, že umožňuje zkrátit dobu a zmenšit úsilí potřebné k vypracování návrhu a realizaci zejména průmyslových rozváděčů.
 
Pro lepší porozumění výhodám systému SmartWire-Darwin je rozumné shrnout charakteristiky minulého, současného i budoucího řešení spojení automatizace a spínací techniky od firmy Moeller.
 

Včera

V minulosti byl průmyslový rozváděč vybaven centrálním řídicím systémem se spínacími přístroji, senzory a akčními členy, které byly připojeny individuálně. Nevýhodou bylo enormní úsilí potřebné k propojení přístrojů, rozsáhlý a drahý rozváděč s časově náročnou údržbou.
 

Dnes

Motorové spouštěče a stykače jsou přes bránu SmartWire připojeny k řídicí jednotce. Nicméně ovládací a výkonné prvky jsou stále připojeny jeden po druhém k necentrálním jednotkám I/O. Nevýhodou je rozdílné připojení jednotlivých prvků k řídicí jednotce, potažmo k decentrální jednotce vstupů a výstupů, které rozváděč prodražují.
 

Zítra

Zavedením SmartWire-Darwin již nebudou zapotřebí žádné jednotky I/O, neboť stykače, motorové spouštěče, ovládací prvky, snímače, jističe i měniče frekvence budou řízeny po jednotné sběrnici. Výsledkem bude na pohled pěkný a přehledný rozváděč s minimálními časovými požadavky na montáž a údržbu. Ušetří se místo i finanční prostředky, a to díky eliminaci jednotek vstupů a výstupů, neboť ty budou integrovány přímo v přístrojích.
 
Jindřich Bulva,
 
Obr 1. Nové měniče frekvence M-Max
Obr 2. Bezpečnostní relé easySafety s multifunkčním displejem MFD-Titan připojeným po sběrnici easyNET
Obr 3. Propojení spínacích prvků systémem SmartWire-Darwin
Obr 4. Zapojení rozváděče včera, dnes a zítra pomocí SmartWire-Darwin