Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Novinky v nabídce operátorských panelů Siemens

Společnost Siemens setrvale rozvíjí svůj sortiment operátorských panelů tak, aby v maximální míře pokrýval rozmanité požadavky automatizačních úloh ve všech odvětvích průmyslu. V článku jsou uvedeny zejména hlavní novinky pro skupinu mobilních a venkovních ovládacích panelů uváděných společností postupně na trh v letošním roce.

Zařízení k ovládání a vizualizaci výrobních procesů jsou v současnosti třeba všude, kde lidé pracují se stroji a zařízeními. Najít vhodné zařízení pro jednotlivou konkrétní úlohu není tak obtížné. Ovšem najít takové, které je provozně flexibilní, nabízí možnost vylepšení v budoucnu a lze je snadno začlenit do řídicích systémů vyšší úrovně, nemusí být vždy úplně snadné. Operátorské panely skupiny Simatic HMI od společnosti Siemens prokázaly v průběhu let svou kvalitu v uvedených ohledech v mnoha různých úlohách ve všech odvětvích průmyslu. Společnost Siemens svou nabídku v oboru operátorských panelů nadále neustále zdokonaluje tak, aby hospodárně pokryla co možná nejširší obor úloh, s nimiž se lze v průmyslu setkat.

V letošním roce společnost Siemens úspěšně přešla z nabídky operátorských panelů starších typových řad na řady panelů s označením Basic a Comfort. Operátorské panely řady Basic jsou určeny k použití v jednodušších automatizačních úlohách, kde jde především o sledování a ovládání řízeného procesu. Je-li třeba něco víc, jsou k dispozici panely řady Comfort, které nabízejí multimediální a archivační funkce, možnost využít knihovnu grafických objektů Faceplate, skripty v jazyce Visual Basic a další užitečné vlastnosti. Obě nové řady panelů jsou zcela integrovány do moderního vývojového prostředí TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal), které již v praxi prokázalo, že při projektování a oživování automatizačního systému a uvádění stroje či zařízení do provozu dokáže ušetřit mnoho práce a času. O uvedených panelech, připomenutých na obr. 1, už bylo napsáno mnoho. Pozornost si však zaslouží také další, poněkud speciální novinky v oboru operátorských panelů Simatic HMI uváděných společností Siemens na trh v poslední době.

Mobilní ovládací panely nové generace

Nejvýznamnější novinkou letošního roku jsou mobilní ovládací operátorské panely druhé generace s kabelovým připojením přes připojovací skříňku (obr. 2). Základem mobilního panelu druhé generace je vynikající operátorský panel řady Comfort s rezistivní dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou délky 4", 7" nebo 9" s pozorovacím úhlem 170°, zobrazením šestnáct milionů barev a rozlišením až 800 × 480 obrazových bodů. Mobilní panel je natolik robustní, že výrobce garantuje jeho odolnost při pádu na tvrdou podložku z výšky až 1,2 m. Panel a zařízení, k němuž je připojen, se ovládají prostřednictvím dotykové obrazovky a sady funkčních tlačítek doplněných světelnou diodou (LED). Panel lze dodat jak v bezpečnostním (safety) provedení s tlačítkem nouzového zastavení (emergency stop) a povolovacím (enabling) tlačítkem, tak ve variantě bez vestavěných bezpečnostních funkcí. Pokud jde o bezpečnostní funkce, panel splňuje normu SIL 3.

Ke zdroji napájení a ke komunikační lince (Profinet) se mobilní panely připojují přes připojovací skříňky, které lze objednat v různých provedeních podle požadovaných funkčních schopností. Povely spjaté s bezpečností lze přenášet buď po kabelu, kdy připojovací skříňka je připojena vodiči k bezpečnostnímu relé, nebo přes vstupy bezpečnostního PLC a nebo také prostřednictvím moderního komunikačního protokolu Profisafe, který využívá komunikační standard Profinet ke spojení s bezpečnostní částí programu v PLC. Nejlépe lze takovéto spojení s použitím protokolu Profisafe, představující nejmodernější způsob řešení úloh spjatých s funkční bezpečností, vytvořit s PLC řady Simatic S7-1500F (obr. 3).

Ovládací panely Comfort v korozivzdorném provedení

K využití v potravinářském, farmaceutickém, kosmetickém, tabákovém a chemickém průmyslu jsou připraveny nové panely řady Comfort s čelním panelem z korozivzdorné oceli se stupněm krytí IP66K. Tyto panely jsou k dispozici s displejem o délce úhlopříčky 7", 9", 12", 15" nebo 19" a zcela splňují požadavky uvedených odvětví (obr. 4).

Venkovní ovládací panely

K použití ve venkovním prostředí připravuje společnost Siemens dva nové venkovní operátorské panely s displejem 7" a 15". Tyto operátorské panely najdou uplatnění u těžařských společností, v lodní a námořní dopravě, v zemědělství, v povrchových dolech, při výrobě a transportu energií, v papírenském průmyslu, na vodních tocích a při čištění odpadních vod. Venkovní panely jsou určeny k použití v prostředí s teplotou od –30 do +60 °C a relativní vlhkostí až 90 %. Zobrazení na displeji panelu je velmi dobře čitelné i za denního světla, čemuž dopomáhá funkce automatického nastavení jasu. Nedílnou součástí připravovaných venkovních panelů budou i certifikáty CE, EX-Zone, Marine a IP65.

Přednosti projektování v jednotném vývojovém prostředí

Realizace automatizačního systému s použitím komponent značky Siemens má z pohledu konečného uživatele několik významných předností. Především je zde jednotné vývojové prostředí TIA Portal, které výrazně usnadňuje práci jak ve fázi projektování, tak posléze i při spouštění, provozu a údržbě systému. Projektant získává jednotný intuitivní nástroj k realizaci všech bloků automatizačního systému. Ve společné databázi jsou uloženy údaje jak pro PLC skupiny Simatic, tak i pro ovládací panel ze skupiny Simatic HMI. Vytvořit vzájemné spojení mezi komponentami lze pouhými několika kliknutími myší bez možnosti chybného nastavení. Společné proměnné podstatně urychlí oživení a uvedení automatizačního systému do provozu. Vše je možné ověřit bez nutnosti použít reálný hardware.

Simulátor PLC a simulátor operátorského panelu spolu navzájem komunikují, jako kdyby šlo o reálný provoz

Pravděpodobně největší přínos při realizaci automatizačního systému s použitím komponent značky Siemens představuje integrovaná systémová diagnostika. Tato diagnostika je součástí prostředí TIA Portal a automaticky, bez jakýchkoliv projektových nákladů přináší obsluze veškeré informace o stavu řídicího systému. Informace o poruše komponenty se okamžitě objeví na panelu PLC Simatic S7-1500, na jeho webovém serveru a současně na ovládacím panelu. Proto pracovníci údržby k tomu, aby přesně určili místo poruchy a vadnou komponentu bez zbytečných průtahů vyměnili, nepotřebují žádný zvláštní počítač ani software. Zájemcům o podrobnosti lze doporučit návštěvu jedné z akcí TIA na dosah (program viz www.siemens.cz/tia-nadosah).

Školení i technická podpora

Školicí středisko společnosti Siemens a její systém technická podpora se neomezují jen na podporu nových ovládacích panelů. Ve školicím středisku lze nalézt veškeré potřebné kurzy, které zájemce připraví na realizaci automatizačního systému založeného na komponentách značky Siemens. K osvojení funkcí operátorských panelů, projektovaných v nástroji WinCC ve vývojovém prostředí TIA Portal, je vhodné absolvovat školení TIA-WCCM, umožňující během tří dnů získat veškeré znalosti potřebné k úspěšnému návrhu a začlenění operátorských panelů do automatizačního systému. Podrobnější informace lze nalézt na www.siemens.cz/sitrain. Bezplatná technická podpora má nyní v provozu nové webové rozhraní, které podstatně urychlí vyřešení dotazů zákazníků. Další informace jsou na www1.siemens.cz/ad/web2fbweb.

 

Ing. Ladislav Plachý
(ladislav.plachy@siemens.com),
Siemens, s. r. o.

 Obr. 1. Výběr typických přístrojů ze skupiny Siemens HMI

Obr. 2. Mobilní panely Simatic HMI druhé generace (délka úhlopříčky displeje 4", 7" nebo 9")

Obr. 3. Komponenty systému zajištění funkční bezpečnosti (safety)

Obr. 4. Operátorský panel řady Comfort se 7" displejem v provedení čelního panelu s použitím korozivzdorné oceli