Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Novinky v analytické technice od firmy Yokogawa

Automa 10/2001

(Yokogawa)

Novinky v analytické technice od firmy Yokogawa

V příštím roce to bude již dvacet let, kdy Yokogawa vstoupila na evropský kontinent akvizicí nizozemské společnosti Electrofact – renomovaného výrobce analyzátorů kapalin. Od té doby je stále v čele vývoje v měření pH, vodivosti a rozpuštěného kyslíku.

Obr. 1.

Osvědčené převodníky EXA
Převodníky EXA (PH, SC, ISC, DO) v provedeních 402 – čtyřvodičovém (dva aktivní proudové výstupy, čtyři kontaktní výstupy, komunikace RS-485) a 202 dvouvodičovém (napájení po proudové smyčce, HART, verze Ex) mají vylepšený hardware i software, vynikající teplotní kompenzaci, regulační (PI) diskrétní i spojité výstupy a zápisník sta událostí. Uživatelé již téměř deset let oceňují jejich spolehlivost, vynikající krytí, robustnost, přesnost i jednoduchost ovládání.

Tempress pro měření pH i ORP
V minulém roce Yokogawa uvedla na trh nový kombinovaný senzor PH20 s gelovou referenční elektrodou, teplotním čidlem Pt 1000 a platinovým zemnicím kolíkem, který umožňuje současně měřit pH i ORP. Pro nový senzor PVDF s kabelem délky 2 až 30 m se používá název Tempress, a to pro patentovaný systém automatické kompenzace při kolísajícím tlaku a teplotě média (obr. 1). Pružné lamelové membrány působí při změnách tlaku na objemný referenční systém a vylučují tak vznik nežádoucí tlakové diference na dvojitých porézních referenčních přechodech. Senzor má závity G3/4" na obou koncích a lze jej montovat přímo do potrubí a průtočných nebo norných armatur. K dispozici je také celá řada adaptérů, včetně integrální trysky pro čištění oplachem.

Kompaktní panelové převodníky PH150 a SC150
Yokogawa přináší také nové kompaktní převodníky pH a vodivosti v panelovém provedení o rozměrech 96 × 96 × 98 mm pod označením EXAxt PH150 a SC150. Jsou určeny výrobcům zařízení OEM pro čistírny odpadních vod nebo úpravny vod pro nejrůznější použití – např. pro výrobu polovodičů. Na první pohled zaujmou svým designem: mají podsvícený grafický LCD 300 × 240 bodů s dotykovým stínítkem a výklopným krytem, s vynikající čitelností při různých světelných podmínkách. Na displeji lze nastavit současné zobrazení tří měřených veličin (např. pH, ORP, teplota – PH150, nebo vodivost, koncentrace, teplota – SC150) přiřadit k nim fyzikální jednotky podle přání uživatele, přídavný text i číslo měřicího okruhu (tag). Při odhalování závad se jistě osvědčí displej časových průběhů pro všechny tři měřené veličiny, u něhož lze nastavit časovou osu v rozmezí 15 min až 24 h a sledovat nejen průměr měření, ale také minimum a maximum – obr. 2.

Obr. 2.

Napájení převodníku je v rozsahu 85 až 265 V AC nebo 9,6 až 30 V DC, má dva aktivní proudové výstupy, které kromě měřené veličiny mohou reprezentovat spojité výstupy ze dvou PID regulátorů. Dva kontaktní výstupy lze využít k signalizaci mezních stavů, diagnostice nebo řízení. Vnitřní záznamník událostí je přehledně uspořádán a je čitelný přímo na displeji. Při poruše se na displeji zobrazuje její pravděpodobná příčina se stručným návodem k odstranění. Pravidelné sledování přivolá obsluhu při nadměrném nárůstu referenční impedance a vyžádá si čištění elektrod a také nabídne podle firemních zkušeností optimální kalibrační interval. Monitorováním korekcí při kalibracích je sledována životnost senzoru a je nabídnut vhodný termín výměny. Převodník obsahuje tabulky pufrů podle tří světových norem. Čtvrtou sadu roztoků lze volně naprogramovat. Standardní škála kalibrací – manuální, laboratorní a automatická – je rozšířena o kalibraci ITP elektrody. Převodníky jsou standardně dodávány s kalibračními certifikáty a obsahují interní program pro kontrolu kvality.

Analyzátory kyslíku ve spalinách
Již více než 23 let je Yokogawa výrobcem analyzátorů kyslíku ve spalinách, a proto nastal čas představit čtvrtou generaci analyzátorů EXAxt ZR (obr. 3), která je pokračovatelem velmi úspěšné a rozšířené řady analyzátorů ZA8C/ZO21. Oddělený převodník ZA8C je nahrazen novým typem ZR402G, který využívá již popsaný displej LCD s dotykovým stínítkem. Časový průběh zobrazený na displeji např. umožňuje sledovat odezvu zirkoničitého článku a přehledně informuje o jeho očekávané životnosti. Převodník má dva aktivní proudové výstupy (jeden s komunikací HART), dva kontaktní výstupy pro ovládání ventilů kalibrační jednotky, čtyři kontaktní výstupy a dva řídicí vstupy – přestavení rozsahu, ovládání profuku a pokles tlaku kalibračního plynu. Ve standardním provedení má převodník analogový vstup 4 až 20 mA pro údaj o teplotě média, potřebný pro výpočet vysokoteplotní vlhkosti. ZR402G je možné přestavit pro měření vlhkosti s výstupem v objemových procentech obsahu vody, hmotnostním poměru nebo rosném bodu. Sonda ZR22 s nornými hloubkami 0,15; 0,4; 0,7; 1,0 až 5,4 m je vybavena novým výměnným keramickým ohřevem (včetně termoelektrického článku) s dvojnásobnou délkou a průřezem topného vodiče. Díky rovnoměrnějšímu ohřevu sonda vykazuje lepší životnost a díky vyšší přesnosti ohřevu je teplota měřeného plynu zvýšena z max. 600 °C na 700 °C u standardní verze a rozsah u vysokoteplotní sondy je rozšířen na 0 až 1 400 °C. Teplota studeného konce v hlavici je snímána senzorem Pt 1000 a teplota okolí může dosahovat až 150 °C. Teplotně i korozně velmi namáhané části (kalibrační trubička, šrouby pro montáž článku) mohou být z materiálu Inconel. Povrch sondy z korozivzdorné oceli v oblasti příruby, v mnoha případech vystavený kondenzaci agresivních plynů, je možné chránit epoxyvinylesterovou pryskyřicí Derakane. Tlaková kompenzace přísunu referenčního vzduchu podle tlaku ve spalinovodu zlepšuje přesnost a umožňuje měřit v médiu o tlaku až 250 kPa (2,5 bar). Zcela novým produktem je sonda s integrálním převodníkem ZR202G, která má proudový výstup s komunikací HART, dva kontaktní vstupy a dva kontaktní výstupy a lze ji využít i pro měření vysokoteplotní vlhkosti. Převodník (IP65) je opatřen šestimístným LCD s třemi infra-tlačítky pro ovládání bez komunikátoru nebo při sejmutém krytu. K sondě lze připojit novou integrovanou jednotku pro automatickou kalibraci ZR20H.

Obr. 3.

Základem úspěšnosti analyzátorů kyslíku firmy Yokogawa zůstává mnoha lety prověřená kvalita a spolehlivost zirkoničitého článku s legurami ytria a molekulovou vazbou platinových elektrod se speciální korundovou antikorozní ochranou.

Závěr
Yokogawa má ve svém sortimentu mnoho dalších produktů, jako jsou analyzátory chloru ve vodě, vibrační hustoměry kapalin, analyzátory halogenů, vibrační hustoměry plynů, analyzátory kyslíku na paramagnetickém principu, analyzátory prachu a pevných částic, analyzátory těkavých organických složek a v neposlední řadě procesní chromatograf GC1000, který byl v tomto roce uvolněn i na evropský trh.

V průmyslové praxi je od analýzy kapalin nebo plynů očekávána vysoká spolehlivost, opakovatelnost a nenáročná údržba, protože na její funkci zpravidla závisí kvalita vyráběného produktu nebo je měření kritické v souvislosti s ochranou životního prostředí. V obou případech bývá nefunkčnost spojena s velkými finančními ztrátami. Yokogawa je připravena nabídnout zákazníkům své zkušenosti, služby a produkty při řešení jejich problémů.

Yokogawa
reprezentační kancelář
1. máje 120, 703 00 Ostrava
tel.: 0606/731 161, 069/292 39 67
fax: 069/292 56 73
www.yokogawa.cz