Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Novinky společnosti Turck na MSV 2008 v Brně

Společnost TURCK® bude svou nabídku produktů průmyslové automatizace vystavovat na MSV 2008 v Brně již potřinácté. Mezi vystavenými produkty nebudou chybět průmyslové systémy I/O BL67, BL20, piconet® a excom®. Ze senzorové techniky budou vystaveny magnetické a indukční senzory, inteligentní snímače tlaku a teploty, optické a kamerové senzory. Dále zde budou zastoupeny bezpečnostní systémy ochrany osob americké společnosti Banner Engineering Corp. a rotační senzory, odměřovací systémy, počítadla a zobrazovače společnosti Fritz Kübler GmbH. Doplňkem expozice budou novinky společnosti Escha Bauelemete GmbH, která vyrábí konektorové systémy. Návštěvníci ve stánku naleznou i mnoho novinek, z nichž některé uvádí tento článek.
 

Indukční senzory pro teploty až do +250 °C

Senzory s označením CQ40 a CQ80 mohou pracovat v provozech za krajních teplot, až +250 °C. Uplatní se v sušicích a vytvrzovacích pecích, např. v lakovnách, slévárnách a podobných provozech s velmi nepříznivými provozními podmínkami. Senzory mají oddělenou elektroniku, takže při poruše stačí vyměnit pouze hlavici senzoru, a nikoliv celý senzor.
 

Magnetické senzory do drážky tvaru T

Senzory ve tvaru kvádru o miniaturních rozměrech 6 × 5 × 28 mm nové řady BIM-UNT-… umožňují identifikovat polohu pístu na všech standardních pneumatických válcích s drážkou tvaru T. Senzor se po nastavení do správné pozice připevní křídlovou maticí. Pro dokonalé zabezpečení proti otřesům stačí pootočit pouze o čtvrt otáčky upevňovacím šroubem s hlavou se zářezem nebo hlavou pro nástrčný klíč (imbus) 1,5 mm.
 

Inklinometry Q20L60

Letošní novinkou ve stánku společnosti Turck budou senzory Q20L60 pro měření úhlů, tzv. inklinometry, které rychle a přesně detekují vychýlení strojů od správné polohy nebo přímo měří úhel náklonu sledovaného zařízení. Senzory jsou k dispozici v provedení s rozsahem snímání ±10°, ±45° a ±60°. Díky krytí IP67 mohou být používány ve strojírenství, dopravě nebo leteckém průmyslu, ale také pro zemědělské a montážní stroje, solární panely a přepravní zařízení.
 

Senzory pro detekci matic

Pro kontrolu přítomnosti přivařovacích matic používaných při spojování plechů a dílů především v automobilovém průmyslu byl vyvinut nový druh senzoru, který nejenže detekuje kov, ale také nahrazuje vodicí čep pro vymezení polohy komponent. Aby senzor detekoval opravdu jen matici a nikoliv i plech, je důležité jeho správné nastavení. To se provádí učící (teach) funkcí, tedy stisknutím tlačítka při dosažení žádaného stavu. Senzor se „naučí“ rozeznávat stav, kdy je přítomen pouze plech, od stavu, kdy je přítomen plech a přivařovací matice.
 

Rychlé připojení konektorem M12

Nový typ rychlého a snadného připojení konektoru M12 je kompatibilní se všemi závity systému konektorů M12. V 85 % případů je toto propojení rychlejší než standardním konektorem M12×1, a to i při silném znečištění závitů. Takzvaný key-way display dává uživateli zřetelnou informaci o propojení. Nové připojení M12 je velmi stabilní, jeho spolehlivost zaručuje zabudovaná ochrana proti vibracím. Eliminuje problémy a nevýhody předchozích produktů. Především je zcela vyřešen problém slučitelnosti, snadné montáže či pevnosti propojení a odolnosti proti vodě.
 

Kamerové senzory PresencePlus

Z programu kamerových senzorů PresencePlus® budou prezentovány nové nástroje pro čtení a verifikaci znaků (OCR a OCV) a dále nové nástroje kamerových systémů se snímáním barev.
 

Signalizační systémy Pick-To-Light

Společnost Turck představí signalizační systémy Pick-To-Light, které jsou určeny ke sledování toku materiálu či kontrole správného postupu montáže (obr. 1). K signalizaci systém využívá řadu kombinací barevných zdrojů světla s velkou svítivostí. U některých jednotek je vestavěn optický senzor, který má v difuzním režimu dosah až 100 mm a v reflexním až 2 m. Úplnou novinkou jsou modely s akustickou signalizaci, a to typy se stálým tónem s intenzitou 75 a 95 dB nebo přerušovaným tónem 75 dB.
 

Systém I/O BL20

Mezi vystavenými produkty nebudou chybět sběrnicové systémy BL20, které jsou nyní vybaveny komunikačními rozhraními v rozšířeném výběru: Profibus-DP, CANopen, DeviceNet, Ethernet/IP a Modbus TCP. Pod označením ECO budou vystaveny kompaktní moduly v cenově výhodném provedení o šířce pouhých 12,5 mm, které jsou schopny zpracovat osm nebo šestnáct digitálních signálů I/O. Díky pružinovým svorkám push-in nejsou k montáži nutné žádné speciální pomůcky a nástroje. Moduly jsou dále doplněny novými komunikačními jednotkami pro Profibus-DP a CANopen.
 

Systémy DX70/80 pro bezdrátový přenos

Mezi vystavovanými výrobky bude také bezdrátový komunikační systém společnosti Banner dodávaný pod obchodním názvem DX80 SureCross™ Wireless Network. Tento výkonný a bezpečný systém je navržen pro přenos dat v těžko dostupných místech průmyslového prostředí.
 
Síť DX80 SureCross Wireless Network využívá uspořádání do hvězdy s jednou centrální komunikační jednotkou (gateway) a komunikačními uzly (node) (obr. 2). Komunikace probíhá na frekvenci 2,4 GHz a plně odpovídá všem evropským standardům. DX80 pro zajištění spolehlivé a bezpečné datové komunikace využívá metodu rozmítaného spektra s kmitočtovými přeskoky (FHSS) a obousměrnou komunikaci Rx/Tx s automatickou konfigurací. Použití metody FHSS znamená, že místo toho, aby systém využíval pouze jednu frekvenci, vysílají se pakety postupně v různých frekvencích, mezi nimiž se přepíná podle tabulky, která je uložena ve stanicích node i gateway. Tímto je zaručena velká spolehlivost, a to i v případě, že je některá z frekvencí rušena. Současně je téměř nemožné odposlouchávat přenos mezi stanicemi. V jedné oblasti může současně, bez vzájemného rušení pracovat až 32 účastníků, přičemž každá jednotka gateway systému DX80 může obsloužit až šestnáct jednotek node.
 
K dispozici je několik typů sestav systému, umožňujících přenos digitálních i analogových signálů, signálů ze snímačů teploty a dalších. Jednotky gateway jsou vybaveny indikací stavu komunikace (výstup link loss).
 

Ovladač SC22-3 náhradou více bezpečnostních modulů

Ovladač SC22-3 je vynikající řešení pro připojení bezpečnostních světelných závěsů, systémů dvouručního ovládání, tlačítek nouzového zastavení (e-stop), bezpečnostních spínačů a rohoží a mnohých dalších bezpečnostních zařízení, která se používají pro ochranu osob a prostor v provozech s nebezpečnými stroji, jako jsou lisy, paletizačními systémy apod.
 
Jednoduchý počítačový software včetně rozhraní, zdarma dodávaný společností Banner, umožňuje rychle vytvořit a zdokumentovat komplexní bezpečnostní systémy s logickou konfigurací, která zahrnuje vícenásobné bezpečnostní vstupy a výstupy. Je možné kombinovat čtrnáct vstupů od bezpečnostních i standardních zařízení a několik dvojitých nebo jednoduchých výstupních kanálů.
 
Bezpečnostní modul SC22-3 odpovídá požadavkům na zařízení s úrovní funkční bezpečnosti SIL 3 podle normy IEC 61508, tzn. že jej lze bez omezení použít u zařízení s touto úrovní bezpečnosti podle IEC 62061. Dále odpovídá úrovni PL e podle nové ISO 13849-1 a lze jej použít u zařízení kategorie 4 podle dosud platné EN 954-1.Výstupy mohou být použity jednotlivě nebo po dvojicích pro jedno zařízení.
 

Radarové senzory R-Gage

Senzory R-Gage (obr. 3) využívají radarový princip snímaní pro spolehlivou detekci pevných i pohyblivých objektů, jako např. automobilů, vlaků, nákladních vozů, lodí apod. Frekvenčně modulované souvislé vlny FMCW s frekvencí 24 GHz vysílané anténou se odrážejí od objektů do přijímací antény. Procesní jednotka následně vyhodnotí vzdálenost objektu na základě časové prodlevy zpětného signálu. Senzor snímá na vzdálenost 2 až 15 m.
 

Další nabídka

Novinkou jsou i motorové startéry určené k přímému nebo reverznímu ovládání motorů, a to až do výkonu 15 kW. Představeny budou nové spolehlivé datové nosiče, zapisovací a čtecí hlavy RFID a rovněž programovatelné komunikační jednotky (gateway), které mohou ulehčit vysoce zatíženým programovatelným automatům a komunikačním rozhraním. Tyto komunikační jednotky jsou k dispozici pro protokoly Ethernet/IP a Modbus TCP a Profibus-DP. Programují se ve vývojovém prostředí CoDeSys.
 

Pozvání do stánku

V průběhu celého veletrhu bude ve stánku společnosti Turck (C-II, č. 222) dostatečný počet pracovníků, jejichž hlavním úkolem bude podávat odborný výklad o vystavovaných výrobcích a odpovídat na otázky návštěvníků.
 
Jan David, Turck, s. r. o.
 
Obr. 1. Indikátory světla pro kontrolu správného postupu při odebírání součástek
Obr. 2. Komunikační uzel sítě DX80 SureCross Wireless Network
Obr. 3. Senzory R-Gage detekují nákladní vozy při vykládce