Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Novinky společnosti Parker EME v roce 2008

V roce 2008 uvedla společnost Parker Hanifin EME na trh nový víceosý servoregulátor Compax3M a rozšířila řadu pohonů ET. Článek popisuje vlastnosti obou produktů spolu s možnostmi jejich uplatnění v praxi.
 

Víceosý servoregulátor Compax3M

Servoregulátory Compax3M jsou vestavěny do kompaktního ocelového pouzdra, na jehož předním panelu jsou umístěny všechny porty pro komunikační sběrnice, vstup zpětné vazby a další prvky systému. Vývod pro napájení motorů pohonů je umístěn ve spodní části pouzdra. Jednotky mají nucené chlazení. V případech, kdy je nutné řídit více os najednou, použití tohoto víceosého servoregulátoru spoří náklady. Servoregulátor vychází z osvědčené koncepce jednoho výkonového zdroje a volitelných jednotek pro jednotlivé osy a může být dodán pro třífázové napětí s rozpětím 100 až 480 V AC, 45 až 65 Hz.
 
Standardně jsou servoregulátory vybaveny osmi digitálními vstupy a čtyřmi digitálními výstupy, komunikační linkou RS-232/RS-485, dvěma analogovými vstupy (±10 V, 14 bitů), dvěma analogovými výstupy (±10 V, 8 bitů) a vstupem a výstupem pro inkrementální snímač (enkodér).
 
Pro stanovení polohy jsou servoregulátory schopny zpracovat signál ze zpětnovazebních snímačů různých provedení (např. rezolver, sin-cos, popř. typu Hiperface nebo EnDat 2.1). Samozřejmostí je splnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) podle normy EN 61800-3 a na bezpečnost podle EN 954-1 – kategorie 3. Dále jsou v řídicích jednotkách integrovány funkce pro bezpečné zastavení pohonu v souladu s EN 954-1 – kategorie 3.
 
Parametry servoregulátorů je možné nastavit v několika krocích konfiguračním softwarem Compax3 – ServoManager. Pro následné odladění je k dispozici čtyřkanálový osciloskop a nástroje pro optimalizaci řízení pohybu.
 
Podle náročnosti úlohy jsou k dispozici různé varianty servoregulátoru, lišící se technickým provedením. Jednotka typu Compax3 I10T10 je vybavena pro ovládání pohonů v módu step/direction, kdy jeden výstup oznamuje pohyb a druhý směr pohybu. Umožňuje použít analogový signál ±10 V nebo inkrementální snímač (enkodér).
 
Další typ, Compax3 IxT11, dovoluje polohování za použití vstupů a výstupů a disponuje rozhraními USB, Profibus, CANopen, DeviceNet a Ethernet Powerlink.
 
Servoregulátor v provedení Compax3 IxT30 již umožňuje řídit pohyb prostřednictvím programovacího jazyka podle IEC 61131-3. Obsahuje funkční moduly PLC-open, programovací software CoDeSys a pracuje s různými průmyslovými sběrnicemi. Pro řízení využívá mechanismus přepínání vaček.
 

Nový firmware

Pro celou skupinu jednotek Compax3 byl vydán nový firmware ve verzi Release 08/2008. Novinkou v technickém provedení servoregulátorů je nové komunikační rozhraní EtherCat (označené jako I31). Počínaje červencem tohoto roku jsou jednotky vybavené tímto rozhraním k dispozici.
 
Komunikační systém EtherCat na bázi Ethernetu vykazuje velkou datovou propustnost. Více informací lze nalézt na stránkách sdružení CiA (Can in Automation), které pro průmyslové využití zavedlo standardizaci vyšších vrstev komunikačního protokolu, CAL (CAN Application Layer), CANopen, DeviceNet. Na stránkách sdružení (http://www.can-cia.de) jsou popsány rozdíly mezi Can open a EtherCat.
 
V souvislosti s vydáním nového firmwaru Release 08/2008 byly rozšířeny i konfigurační nástroje Parker Integrated Engeneering Tool a Compax3 – Servomanager o již zmíněné možnosti.
 

Elektrické válce řady ET

Elektrické válce řady ET vykazují velkou přesnost a opakovatelnost při řízení polohy. Vzhledem k těmto vlastnostem a odolné konstrukci představují válce ET velmi efektivní náhradu pneumatických a hydraulických válců tam, kde je požadována plná kontrola nad řízením celé trajektorie pohybu. Elektrické válce ET mají tyto základní vlastnosti:
 • značná mechanická odolnost,
 • zdvih až 2 400 mm,
 • síla až 44 500 N,
 • opakovatelnost ±0,01 až ±0,07 mm,
 • rychlost až 1,3 m/s,
 • stoupání šroubovice 5 až 50 mm/otáčka,
 • možnost připojit servomotory a krokové motory,
 • standardní krytí IP54, volitelné IP65,
 • možnost provedení pro potravinářský průmysl.
Krytí IP65 je dosaženo použitím speciálních silikonových těsnění a korozivzdorných materiálů, které odolávají chemickým vlivům.
 
Každý z elektrických válců je dostupný ve verzi pro paralelní řazení motorů nebo řazení in-line, které je nezávislé na platformě výrobce. Společnost Parker Hanifin nabízí kompletní sortiment servomotorů, které lze snadno připojit k elektrickému válci. Pro zástavbu do konstrukcí je k elektrickým válcům dodáváno bohaté příslušenství.
 
Elektrické válce ET naleznou využití v těchto oblastech:
 • plastikářský průmysl,
 • vertikální pohyby ve všech oblastech využití,
 • textilní průmysl – napínání, manipulace s vlákny,
 • automobilový průmysl – transport, plnicí linky, lisování.
V roce 2008 byla řada ET rozšířena o dva nové modely: ETV32 a ETV100. Interval údržby druhého jmenovaného je oproti klasickým modelům ET výrazně delší. Při jeho konstrukci byly totiž použity nové prvky v uložení šroubovice, které prodlužují životnost celého pohonu.
 

Další služby

Společnost BDI Czech, technické centrum firmy Parker Hanifin EME pro ČR, nabízí moderní řešení pro automatizaci s kompletním spektrem produktů pro realizaci všech druhů elektrických systémů i spolupráci při řešení ucelených automatizovaných systémů.