Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Novinky pro průmyslovou automatizaci

číslo 8-9/2002

Novinky pro průmyslovou automatizaci

Firma ZAT Easy Control Systems a. s. je zavedeným dodavatelem nejen řídicích systémů „na klíč“, ale i dílčích komponent od mnoha světových výrobců prostředků průmyslové automatizace. Vývoj v této oblasti jde stále rychleji kupředu a každý výrobce se snaží rok co rok uvádět na trh určité výrazné novinky.

Obr. 1.

Například tchajwanská firma Advantech, tradiční výrobce komponent pro průmyslovou automatizaci, se v posledních letech zaměřuje na komunikace a distribuované systémy sběru dat na bázi Ethernetu, včetně bezdrátového přenosu a protokolů TCP/IP a jejich integraci do internetu, vestavné (embedded) systémy, průmyslová šasi a panelová PC, vše pod souhrnným označením eAutomation (s jasnou paralelou k pojmu eBussines).

Firma Tipro, jejíž produkty jsou na českém trhu známy již mnoho let, doplňuje komponenty Advantech o průmyslové klávesnice, ale také o klávesnice pro různá speciální použití, včetně zařízení typu prodejních a pokladních terminálů (Point-of-Sale – POS) či informačních, popř. internetových kiosků.

Je velmi těžké z této nabídky vybrat ty nejzajímavější příklady inovací, nicméně jsme se o to pokusili.

Neobyčejné šasi pro průmyslovou automatizaci
Jako horká novinka je na český trh uváděno šasi Advantech ACP-4001, průmyslové PC šasi se čtrnácti pozicemi pro karty a třemi pozicemi pro zařízení o rozměru 5,25" (FDD, CD-ROM, HDD), ukrytými za uzamykatelnými dvířky. Až potud mnohaletý standard.

Obr. 2.

V místě, kde jsme zatím běžně vídali větrák, našel u ACP-4001 místo displej TFT 6,4" (640 × 480) s deseti funkčními tlačítky (vlevo F1 až F5, vpravo čtyři šipky a enter). Na předním panelu jsou dále dva porty USB a konektor PS/2. Do výšky 4U se vešla ještě výsuvná klávesnice s 88 tlačítky a touchpadem. Spolehlivý větrací systém s filtrací a výkonný zdroj předurčují ACP-4001 pro nepřetržitý provoz (obr. 1).

Terminál ACP-4001 vyhoví mnoha aplikacím průmyslových PC montovaných v rámech (rack), u nichž je požadavkem displej a klávesnice, i aplikacím v telekomunikacích, nahradí testery na výrobních linkách nebo tzv. bezpapírové grafické zapisovače apod.

Obr. 3.

Průmyslová komunikace na bázi Ethernetu
Další novinkou od firmy Advantech je rodina modulů pro sběr dat a řízení ADAM 6000.

Jde o moduly s přímým připojením na síť Ethernet 10/100 Mb/s, podporující protokoly TCP/IP, UDP/IP a Modbus/TCP. Moduly řady ADAM 6000 umožňují s malými náklady sestavit distribuovaný monitorovací a řídicí systém např. pro průmysl, budovy aj. Uživatel snadno může přidávat moduly do již stávajících sítí Ethernet a přes webový server zobrazovat výrobní data v prostředí internetu (obr. 2). K dispozici jsou moduly pro připojení signálů, převodníky sériových linek RS-232 a RS-485 na Ethernet, přepínače pro průmyslový Ethernet atd.

Zahájením prodeje modulů řady ADAM 6000 posunula firma Advantech oblast přenosu dat v průmyslu na standardní a snadno využitelnou základnu, díky níž ve spojení s ostatními zařízeními posouvá automatizaci na úroveň globálního řízení. Pro představu uveďme některé z dodávaných modulů:

  • ADAM 6500 – převodník RS-485/Ethernet,
  • ADAM 6521 – pět portů 10/100 Mb/s, optika 100Base-FX Fiber SC (obr. 3),
  • ADAM 6017 – osm analogových vstupů/dva digitální výstupy,
  • ADAM 6050 – dvanáct digitálních vstupů/šest digitálních výstupů,
  • ADAM 6090 – webová kamera s portem Ethernet.

Programovatelné průmyslové klávesnice
Průmyslové a pokladní (POS) klávesnice slovinské firmy Tipro jsou na našem trhu už dobře známy (obr. 4). Použité kvalitní spínače Omron a Cherry s životností 50 mil. sepnutí a chemicky i mechanicky odolné fólie Autotex staví tyto výrobky podle poměru ceny k výkonu na první místo. V posledních měsících doznaly obě řady klávesnic zajímavých vylepšení, z nichž jedno nemá ve světě obdoby.

Obr. 4.

Nejdůležitější funkcí ve výbavě klávesnic POS je možnost programovat význam kláves. To znamená, že každému tlačítku lze přiřadit libovolnou funkci, znak anebo posloupnost funkcí nebo znaků. Tyto informace jsou pak uloženy v klávesnici v paměti typu EPROM, takže klávesnice nepotřebují žádnou podporu ze strany PC. Znaky jsou do PC posílány, jako by byly psané na standardní klávesnici, která mimochodem může být připojena jako externí. Nyní je možné programovat stejným způsobem i průmyslové klávesnice. To nemusí být v praxi až tak zajímavé, ale také to ještě není všechno.

Průmyslové i POS klávesnice lze zcela nově zabezpečit proti zneužití zablokováním zvolených kláves a jejich kombinací až v osmi úrovních. Opět se jedná o informaci uloženou v klávesnici, kterou nemůže neoprávněná osoba změnit. Nabízí se např. zákaz stisku CTRL+ALT+DEL, ALT+F4 a dalších kláves. Pracovník, který zná čtyřmístné heslo anebo má příslušný identifikační čip (tzv. iButton, též známý jako Dallas) nebo kartu RFID, se dostane do odpovídající bezpečností úrovně, kde je mu povoleno použít větší počet tlačítek. Takové zabezpečení lze využít v informačních i internetových kioscích, na pokladních místech i na pracovištích v průmyslu.

Inspirující nabídka
Již zmíněný výběr novinek od některých výrobců zastupovaných společností ZAT Easy Control Systems je nejen malou částí obsahu celých katalogů, ale dokonce i malou částí množiny letošních novinek. Další informace o produktech, které byly v tomto textu stručně zmíněny, anebo naopak o produktech vhodných pro konkrétní aplikace lze získat u společnosti ZAT Easy Control Systems. Je možné, že její odborníci, kteří mají s převládající většinou nabízených produktů zkušenosti z již realizovaných zakázek, se právě teď seznamují s něčím, co by mohlo vaší zamýšlenou příští aplikaci posunout na špičku technických možností automatizace.

Ing. Jaroslav Jančík, Ing. Ivo Tichý, Petr Nosek
ZAT Easy Control Systems a. s.

ZAT Easy Control Systems a. s.
Vejprnická 56
318 02 Plzeň
tel.: 197 381 524
fax: 197 386 496
e-mail: easy@easy-ctrl.cz
http://www.easy-ctrl.cz

Inzerce zpět