Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Novinky pro elektrické rozvody od Murrelektronik

Společnost Murrelektronik, přední inovátor v oboru elektrických rozvodů pro stroje a strojní celky, aktuálně nabízí jako tři významné novinky zjednodušení integrace přístrojů s rozhraním IO-Link, třífázový 40A napájecí zdroj Emparro 3~ s vestavěnou funkcí preventivní diagnostiky a nový celostní firemní koncept Smart Automation by Murrelektronik.

 

Murrelektronik převratně mění systém IO-Link

Stroje a zařízení s přístroji s rozhraním IO-Link lze nyní uvést do provozu rychleji než dříve. Společnost Murrelektronik nabízí jako první z výrobců funkci IODD on board, umožňující postupovat při integraci přístrojů s rozhraním IO-Link způsobem plug-and-play.
 
Soubor IODD (IO Device Description) popisuje senzory a akční členy komunikující protokolem IO-Link. Obsahuje identifikační údaje, parametry a jejich hodnoty, provozní a diagnostické údaje, komunikační vlastnosti a další detaily týkající se jednotlivého přístroje.
 
V nových sběrnicových modulech řad MVK Metal a Impact67 značky Murrelektronik jsou v souboru GSD (Generic Station Desription), definujícím jejich komunikační vlastnosti, začleněny soubory IODD, které příslušejí přístrojům s rozhraním IO-Link od spolupracujících výrobců (obr. 1). Jsou-li tyto přístroje – např. senzory nebo ventilové terminály s rozhraním IO-Link – součástí instalace na stroji, lze je s použitím údajů ze souboru GSD snadno a rychle začlenit do řídicího systému. Předtím bylo nutné každý nový modul IO-Link Master začlenit do řídicího softwaru jednotlivě. A to mohlo trvat i poměrně dosti dlouho. Bylo-li např. třeba připojit větší počet identických senzorů, musel být s každým přístrojem připojovaným k řídicí síti celý postup opakován. Šlo o proces časově náročný a náchylný k chybám.
 
Díky nové funkci IODD on board se modul IO-Link Master konfiguruje prostřednictvím řídicího systému – a tím je vše nastaveno. Jde o ukázkové použití techniky plug-and-play v praxi.
 
Jinou zajímavou vlastností nových sběrnicových modulů MVK Metal a Impact67 je možnost začlenit přístroje s rozhraním IO-Link asynchronním přístupem. Toutéž funkcí disponuje také nový modul Cube67 IO-Link Master. Všechny nové moduly Murrelektronik s rozhraním IO-Link odpovídají specifikaci IO-Link 1.1 a jsou opatřeny porty IO-Link Class A a Class B.
 

Prémiové napájení s preventivní diagnostikou – Emparro 3~

S třífázově napájenými spínanými zdroji Emparro 3~ od společnosti Murrelektronik lze vytvořit napájecí systémy přesně podle potřeb uživatele. Jde o pozoruhodně spolehlivé přístroje s mimořádnou účinností. Nejnovějším přírůstkem do skupiny zdrojů Emparo 3~ je model se jmenovitým výstupním proudem 40 A a s vestavěnou funkcí preventivní diagnostiky.
 

Preventivní diagnostika zdroje

Úlohou funkce preventivní diagnostiky je upozornit uživatele, že nastala doba, kdy je třeba používaný zdroj vyměnit za nový. Výstraha je vydána přesně v ten správný čas: nikoliv příliš brzy, což skýtá dostatečně dlouhou dobu provozního života přístroje, ani příliš pozdě, takže se předejde případnému zdlouhavému vyhledávání a nákladným důsledkům závad. Při vydání výstrahy není ze strany uživatele nutná žádná bezprostřední akce. Přístroj lze v klidu vyměnit při nadcházející odstávce stroje naplánované za účelem pravidelné údržby. Pozornost je tedy spíše než na reakci zaměřena na akci.
 

Sledování několika parametrů vede k hodnověrnému výsledku

Funkce preventivní diagnostiky je založena na tom, že přístroj sám sleduje několik různých parametrů, jako např. svou vnitřní teplotu, provozní zatížení, počet spuštění a celkovou dobu, po kterou je provozován. Nastane-li doba optimální k výměně zdroje Emparro 3~ 40 A, je tato skutečnost dána na vědomí řídicímu systému prostřednictvím snadno přístupného signálního kontaktu.
 

Zdroje Emparro 3~ v kostce

Napájecí zdroje Emparro 3~ pro rozvody 24 V DC jsou dodávány v provedeních se jmenovitým výstupním proudem 5, 10, 20 a nyní také 40 A (obr. 2). Vestavěná rezerva výkonu umožňuje všem zdrojům Emparro 3~ pracovat do teploty okolního prostředí až 45 °C s 20% přetížením – z např. 40 A je tímto 48 A. Tuto rezervu výkonu lze použít např. k rozšíření elektrické zátěže. Zdroje řady Emparro 3~ jsou velmi kompaktní a nabízejí funkce krátkodobého zvýšení výkonu (PowerBoost, HyperBoost), dovolující i s kompaktním zdrojem spouštět velké zátěže. Dodávány jsou s pružinovými připojovacími svorkami, takže se snadno zapojují. Za povšimnutí stojí, že nejnovější přístroj Emparro 3~ je jediný 40A napájecí zdroj na trhu opatřený těmito svorkami, které nevyžadují údržbu.
 

Co je to Smart Automation by Murrelektronik?

Dokonalé síťové propojení strojů a strojních celků a dosažení úplné transparentnosti celého životního cyklu výrobků jsou nanejvýš důležité úlohy, jejichž realizace je podmínkou hladkého přechodu do nové éry v průmyslu. „Myslící továrna“ je model s velkou budoucností. Společnost Murelektronik jde spolu se svými zákazníky touto cestou a nabízí pod heslem Smart Automation by Murrelektronik produkty a systémy umožňující realizovat novátorská uspořádání elektrických rozvodů. Společnost Murrelektronik nabídkou moderních komponent a inovačních funkcí s použitím výkonných standardních rozhraní systematicky přispívá k modularizaci a provozní pružnosti výrobních zařízení a operací (obr. 3). Na mysli přitom neustále má zájmy svých zákazníků – bezpečnou a jednoduchou montáž rozvodů i zařízení a jejich snadné uvádění do provozu, vyhnutí se prostojům zařízení, jednotné provedení řídicího systému na stroji od řídicí jednotky až po nejvzdálenější přístroj v provozu atd.
 

Další informace

Další informace o produktech značky Murrelektronik zájemci získají na adrese www.murrelektronik.cz či osobní návštěvou stánku společnosti Murrelektronik na veletrhu Amper 2016 (hala V, stánek 5.10).
 
 
„Funkce preventivní diagnostiky je unikátní a je úplnou novinkou. Zdroj Emparro 3~ 40 A je díky ní také důležitým pomocníkem při plánování údržby a snaze o minimalizaci prostojů.“
Manuel Senk, produktový manažer Murrelektronik
 

O systému IO-Link

Komunikační systém IO-Link je používán od roku 2006 jako nástroj umožňující rychle a hospodárně integrovat inteligentní přístroje zapojené standardním způsobem do elektrických rozvodů na strojích a strojních celcích. Systém IO-Link převádí analogový signál na číslicový přímo v senzoru. Číslicové signály lze dále vést levnými standardními kabely bez stínění. Při náhradě senzorů s rozhraním IO-Link senzory téhož typu není třeba je znovu parametrizovat.
 
Obr. 1. Nové sběrnicové moduly řad MVK Metal a Impact67 mají vestavěnu funkci IODD on board, umožňující postupovat při integraci přístrojů s rozhraním IO-Link způsobem plug-and-play
Obr. 2. Třífázové napájecí zdroje pro rozvody 24 V DC řady Emparro 3~ jsou nyní k dispozici v provedení se jmenovitým výstupním proudem 5, 10, 20 nebo 40 A (odleva)
Obr. 3. Společnost Murrelektronik nabídkou moderních komponent, metod komunikace a inovačních funkcí v rámci konceptu Smart Automation by Murrelektronik systematicky přispívá k maximalizaci výkonnosti a provozní efektivity výrobních zařízení v nejrůznějších výrobních odvětvích, včetně těch nejnáročnějších (foto: Kuka Robotics)