Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Novinky pro bezpečnostní systémy od firmy Murrelektronik

číslo 3/2006

Novinky pro bezpečnostní systémy od firmy Murrelektronik

Úkolem průmyslové automatizace je zajistit nejen efektivní, ale i bezpečnou výrobu. Firma Murreletronik představí na veletrhu Amper 2006 některé novinky určené právě pro bezpečnostní systémy.

Sběrnicové moduly rozšířené o pasivní zabezpečovací techniku

Výrobci strojů a zařízení musí vyvíjet a vyrábět stroje s řídicími systémy odpovídajícími normě ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části řídicích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci. Stále složitější řídicí algoritmy vyžadují použití výkonné a přitom spolehlivé elektroniky, která může být nositelem také bezpečnostní části řízení. Firma Murrelektronik rozšířila svůj výrobní program o distribuované I/O moduly s bezpečnostními výstupy (obr. 1). Moduly pracují na principu pasivní zabezpečovací techniky, jsou certifikovány u společnosti TÜV a splňují požadavky kategorie 3 podle zmíněné ČSN EN 954-1.

Obr. 1.

Obr. 1. Modul pro připojení ventilového terminálu Cube67 a kompaktní modul MVK Metall

Na pozadí snahy o ještě úspornější konstrukci strojů a zařízení v současnosti dochází k migraci zabezpečovací techniky do již dobře známých decentralizovaných instalací na bázi sběrnicových systémů. Přitom běžná praxe ve výrobě strojů a zařízení ukazuje, že bezpečnostnětechnické požadavky v 90 % případů odpovídají kategorii 3. Jejich splnění může být dosaženo cenově výhodnými prvky pasivní zabezpečovací techniky. Pouze nejvyšší bezpečnostní kategorie 4 nutně vyžaduje aktivní zabezpečovací techniku.

Firma Murrelektronik rozšířila svůj výrobní program systémů MVK, Cube67, MASI67 a MASI68 o sběrnicové moduly s bezpečnostními výstupy na principu pasivní zabezpečovací techniky. Kombinace bezpečnostní techniky a sběrnicových modulů je pro uživatele velmi výhodná: přímo v instalační technice může uchovat známé a spolehlivé bezpečnostní koncepty a principy.

Všechny moduly mají krytí IP67 nebo IP68 a jsou vybaveny konektorovými vstupy. Konektor M12 jištěného výstupu obsahuje dva kanály. Díky tomu je instalace jednoduchých nebo dvojitých ventilů s bezpečnostní funkcí skutečně snadná. Barevně značené přípojné pozice zjednodušují instalaci, servis i obsluhu. Bezpečnostní výstupy se napájejí samostatnými vodiči, k bezpečnému odpojení je využito bezpečnostní relé v rozváděči. Ventilové I/O moduly řady Cube67 podporují až čtyři bezpečnostní okruhy; tím lze dosáhnout velké efektivity instalace.

Rychlé a spolehlivé zapojení nouzových spínačů s vestavěnou diagnostikou

Kruhový konektor M12, osvědčený pro připojování senzorů a akčních členů, zjednodušuje také instalaci dvoukanálových nouzových spínačů. Pomocí integrované svítivé diody LED lze rychle rozpoznat, které nouzové tlačítko je stlačeno. Díky tomu lze uspořit podstatně velké finanční částky při instalaci a obsluze.

Obr. 2.

Obr. 2. Bezpečnostní distribuovaný systém Murrelektronik Safety Distribution System – MSDS

Bezpečnostní distribuovaný systém společnosti Murrelektronik (Murrelektronik Safety Distribution System – MSDS; obr. 2) nahrazuje konvenční slaboproudé rozpínací kontakty. Je vhodný pro ochranu strojů, např. v manipulační technice, ale nelze jej použít pro ochranu osob.

Pomocí standardního konektoru M12, např. s pláštěm se žlutou „bezpečnostní“ barvou, je dvoukanálový nouzový obvod připojen k nouzovému spínači (bezpečnostnímu relé) v rozváděči. Jestliže jsou komponenty již předem zapojeny a zkontrolovány, je jejich instalace na místě rychlá a jednoduchá. Bezpečnost je stále zajištěna použitými bezpečnostními relé.

Systém je s rozváděčem propojen odpojitelnou kabelovou koncovkou a standardním kabelovým vedením v různých délkách. Proto jsou instalace a výběr vodičů jednoduché; u transportu rozměrných strojů a zařízení se nabízí možnost jednotlivé díly snadno rozpojit a na místě znovu sestavit.

Na jeden slučovací modul je možné připojit až šest bezpečnostních tlačítek, např. s konektorem M12, nebo dveřních kontaktů. Rozšířit bezpečnostní řetězec o dodatečné bezpečnostní (nouzové) prvky je možné pomocí speciálních tzv. T-rozbočovačů. Tyto prvky mohou být montovány buď přímo na slučovací modul, nebo na zařízení. Nevyužitá připojovací místa M12 je nutné osadit kódovaným konektorem.

Diody LED zobrazují stav smyčky ve vazbě na bezpečnostní relé. Aktivované nouzové spínače tedy lze snadno lokalizovat. Díky rychlé odezvě jsou minimalizovány prostoje na strojích a to zvyšuje jejich produktivitu.

Na dvou samostatných připojovacích místech modulu mohou být připojeny tlačítko start (reset) nebo signalizační sloupky (dva signály 24 V DC). Nutnost dodatečného propojení těchto prvků s rozváděčem tedy odpadá a tím se šetří materiál a montážní čas.

Kam pro další informace

Bližší informace nejen o uvedených výrobcích, ale o celém sortimentu společnosti Murrelektronik si mohou zájemci vyžádat na adrese firmy nebo mohou navštívit stánek této společnosti na veletrhu Amper 2006 (hala 3, stánek B13).

Ing. Vladimír Schnurpfeil,
Murrelektronik CZ, spol. s r. o.

Murrelektronik CZ, spol. s r. o.
Průmyslová 762
333 01 Stod
tel.: 377 233 912
fax: 377 233 929
e-mail: info@murrelektronik.cz
http://www.murrelektronik.cz