Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Novinky od firmy Euchner pro rok 2016

Německá firma EUCHNER patří k předním světovým výrobcům komponent sloužících k zajištění bezpečnosti osob pracujících na strojních zařízeních. Jde hlavně o bezpečnostní dveřní spínače, zámky, systémy s vysokou úrovní kódovaní využívající transpondéry RFID, bezpečnostní PLC, vyhodnocovací jednotky atd. Tento článek představí několik novinek, které budou na trh uvedeny v letošním roce.

 

Bezpečnostní spínač CEM-AR-C40 s kódovaným transpondérem

Euchner rozšiřuje svoji řadu bezpečnostních spínačů využívajících unikátně kódované transpondéry o verzi se solenoidem a integrovanou vyhodnocovací elektronikou. Nový CEM-C40 (obr. 1) se používá v úlohách vyžadujících jištění (zamykání) ochranného krytu pro ochranu probíhajícího technologického procesu. Solenoid dosahuje jisticí síly 600 N a účinně zamezuje neúmyslnému otevření ochranného krytu. Po zavření dveří jsou data z transpondéru umístěného v aktuátoru srovnána s daty uloženými ve vyhodnocovací elektronice spínače. Jestliže se shodují, sepnou se dva bezpečnostní polovodičové výstupy. Po aktivaci solenoidu se také testuje jisticí síla. Dosahuje-li alespoň 400 N, sepne se monitorovací výstup pro nadřazený řídicí systém.
 
CEM-C40 rovněž nabízí možnost nastavit jisticí sílu ve třech úrovních od 0 do 50 N pro případ, že jisticí solenoid není nadřazeným řídicím systémem aktivován, čímž se zabrání nechtěnému otevření dveří např. vlivem vibrací. CEM-C40 má také pokročilou diagnostiku: kromě monitorovacího signálu je opatřen dvěma LED umístěnými na pouzdře tak, že jsou viditelné ze všech úhlů. Tyto LED indikují všechny provozní i chybové stavy. Elektrické připojení spínače je díky konektoru velmi snadné. Pro rozlehlé instalace s velkým počtem ochranných krytů lze do série pospojovat až dvacet spínačů CEM-AR-C40 při zachování úrovně vlastností PL e a následně celý řetězec vyhodnotit jednou dvojicí vstupů na nadřazeném bezpečnostním relé nebo PLC. Díky kompatibilní elektronice je lze též kombinovat s jinými spínači, zámky a multifunkčními bezpečnostními dveřními systémy z typové řady AR od firmy Euchner.
 

Systém elektronických klíčů EKS – nově s rozhraním Profinet i v modulárním provedení

EKS je systém elektronických klíčů pro průmyslové prostředí, kterým lze zabezpečit přístup k zařízením, v nichž probíhají technologické procesy, nebo ke spouštění a ovládání softwarových aplikací. Skládá se z elektronického klíče, klíčového adaptéru a vyhodnocovací elektroniky.
 
V novém, modulárním provedení je vyhodnocovací elektronika umístěna odděleně mimo klíčový adaptér a montuje se na lištu DIN v rozváděči. Díky datovému rozhraní Profinet je velmi snadné systém EKS integrovat do již existujících instalací, které využívají tento komunikační systém (obr. 2).
 
Samotný klíčový adaptér je charakteristický kompaktním provedením a velmi malou zástavbovou hloubkou. Proto ho lze snadno instalovat do běžných ovládacích panelů s otvory o průměru 22,5 mm, které se jinak používají např. k instalaci tlačítek. Zaoblené a dokonale utěsněné provedení zabraňuje usazování nečistot a usnadňuje čištění. Speciální plast pouzdra UHMWPE, který se mj. používá i na kloubní náhrady, umožňuje díky potřebným certifikacím použití klíčového adaptéru i v úlohách s přísnými hygienickými předpisy, např. v potravinářském průmyslu. Systémy EKS jsou k dispozici také v provedení FSA, které je opatřeno dodatečným dvoukanálovým výstupem pro realizaci bezpečnostně relevantních aplikací.
 

Bezpečné monitorování otáček – nové rozšiřující moduly pro programovatelný bezpečnostní systém MSC

Malý bezpečnostní řídicí systém MSC (obr. 3) je univerzální, volně programovatelný modulární bezpečnostní systém pro ochranu strojů a jiných instalací. Nově jsou k němu dostupné i rozšiřující moduly pro bezpečné monitorování rychlosti, zastavení a směru otáčení.
 
Moduly SPM0 získávají informace o pohybu prostřednictvím senzorů přiblížení, např. běžných indukčních spínačů. Moduly SPM1 navíc poskytují možnost vyhodnocovat signály z inkrementálních snímačů polohy. Je-li třeba monitorovat signál ze dvou inkrementálních snímačů, je vhodné použít moduly SPM2. Inkrementální snímače se připojují konektorem RJ45. Moduly SPM1 a SPM2 zpracovávají nejen signály sin/cos, ale i signály HTL a TTL.
 
Připojení k centrální procesorové jednotce CES-CB je jednoduché a rychlé díky konektoru na zadní straně pouzdra a centrální sběrnici integrované v liště DIN, na které jsou moduly montovány. K programování a nastavování parametrů je určen program Euchner Safety Designer, který je dodáván zdarma.
 

Jednoduché připojení – MGB s rozhraním EtherNet/IP

MGB je bezpečnostní dveřní systém s funkcí jištění (zamykání) dveří. Mimo klasické připojení svorkami nebo konektorem existují i provedení s datovými rozhraními. Kromě provedení s rozhraním Profinet, existujícího již delší dobu, je nově dostupná i varianta s rozhraním EtherNet/IP (EIP).
 
Systém MGB generuje datové rámce s nezbytnými bezpečnostními vstupními a výstupními bajty. Funkce blokování, jištění a nouzového odjištění zevnitř chráněného prostoru, integrované tlačítko nouzového zastavení, prosvětlená tlačítka, přepínače – vše vyhovuje požadavkům na bezpečnostně relevantní úlohy. Kromě existujících variant lze dodat i zákaznické verze vybavené podle potřeby konkrétní úlohy. Datové rámce přenášejí také detailní diagnostické a stavové informace pro nadřazený řídicí systém. Díky jednoduchosti, s níž lze nastavovat všechny parametry MGB EIP, je dokonce i výměna v případě poruchy otázkou několika málo minut.
 

Petlice BTC-CES04 pro bezpečnostní spínače s unikátně kódovanými transpondéry

Již delší dobu je v prodeji moderní bezpečnostní spínač Euchner CES-C04, využívající unikátně kódované RFID transpondéry, zajišťující vysokou úroveň kódování aktuátorů a tím i výbornou odolnost proti ochromení. CES-C04 má miniaturní rozměry pouzdra, několik aktivních ploch pro flexibilní použití, integrovanou vyhodnocovací elektroniku a mnoho variant připojení, včetně provedení s AS-Interface. Spínač je vybaven diagnostickými LED na obou stranách, takže jej lze použít pro levé i pravé dveře.
 
Nově přibyla do nabídky příslušenství petlice pro jednoduchou ochranu bezpečnostních dveří, která drží dveře uzavřené a současně chrání bezpečnostní spínač před poškozením. Petlice slouží také jako dveřní doraz a může být vybavena i rukojetí pro otevření zevnitř chráněného prostoru. Díky symetrickému provedení je možné ji používat na dveřích zavěšených vlevo i vpravo. Je-li třeba zabránit nechtěnému nebo neautorizovanému zavření dveří v případě, že se obsluha pohybuje uvnitř stroje, je možné do otvorů v jazyku petlice nebo v rukojeti instalovat visací zámky.
 
Petlice je vhodná pro použití v průmyslu, je velmi robustní a celá je vyrobena z hliníkové slitiny, včetně madla. Madlo je dostatečně široké, aby bylo možné petlici obsluhovat i v silných pracovních rukavicích.
 
František Blažek,
 
Obr. 1. Bezpečnostní spínač Euchner CEM-AR-C40
Obr. 2. Systém elektronických klíčů Euchner EKS Profinet Modular
Obr. 3. Rozšiřující moduly Euchner SPM1 a SPM2
Obr. 4. Bezpečnostní dveřní systém Euchner MGB EtherNet/IP
Obr. 5. Petlice BTC-CES04