Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Novinky od firmy EUCHNER pro podzim 2017

Společnost Euchner rozšiřuje svůj sortiment bezpečnostních prvků pro automatizaci a strojní zařízení o optoelektronická ochranná zařízení a doplňuje svůj sortiment bezpečnostních spínačů a zámků vhodných pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Německá firma EUCHNER patří k předním světovým výrobcům komponent určených k zajištění bezpečnosti osob pracujících na strojních zařízeních. Jde hlavně o bezpečnostní dveřní spínače, zámky, systémy s vysokou úrovní kódovaní využívající RFID transpondéry, bezpečnostní PLC a vyhodnocovací jednotky. Některé z novinek, které budou uvedeny na trh tento podzim, si nyní podrobněji představíme. 

Bezpečnostní světelné závěsy a mříže Euchner LCA

Společnost Euchner rozšiřuje svůj sortiment bezpečnostních prvků pro automatizaci a strojní zařízení o optoelektronická ochranná zařízení. Bezpečnostní světelné závěsy a mříže typové řady LCA (obr. 1) najdou uplatnění při ochraně osob obsluhujících strojní zařízení tam, kde není možné nebo výhodné použít klasické ochranné kryty: např. tam, kde by byl operátor nucen kryt otevírat velmi často, tam, kde musí do pracovního prostoru vstupovat materiál bez přerušení práce stroje, nebo tam, kde je nutné zachovat volný manipulační prostor kolem stroje.

Světelné mříže mají dva až čtyři paprsky a jsou ideální pro kontrolu přístupu celým tělem, světelné závěsy s rozlišením 14 až 50 mm se používají pro ochranu prstů, rukou, paží i těla. Dostupné jsou typy s výškou ochranného pole 160 až 1 810 mm, některé navíc s volitelným snímacím dosahem.

Uvedení do provozu a parametrizace jsou jednoduché a lze je provést přímo na místě instalace bez připojení k PC. Integrované indikační LED usnadňují diagnostiku. Samozřejmostí je volba režimu startu a zpětná vazba pro hlídání externích zařízení (EDM). V závislosti na zvoleném typu (2 nebo 4) lze dosáhnout úrovně vlastností SIL 1/PL c nebo SIL 3/PL e. Světelné mříže LCA typu 4 je také možné spojovat do série pro snadnější pokrytí členitých prostor. Sériově lze spojit až tři mříže, navíc i s různým rozlišením. Často se toho využívá např. při kontrole přístupu, kde jedna vodorovně umístěná mříž může sledovat prostor u podlahy před druhou svisle montovanou mříží chránící pracovní prostor. Zabrání se tak startu stroje, jestliže se uvnitř nachází obsluha. 

RFID bezpečnostní spínače Euchner CES-C04-ATEX

Společnost Euchner rovněž modernizuje svůj sortiment bezpečnostních spínačů a zámků vhodných pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, tedy vyhovující směrnici 2014/34/EU (ATEX). Tyto komponenty jsou navrženy tak, aby při provozu nebyly zdrojem jiskření, které by mo­hlo způsobit explozi. Všechny spadají do kategorie zařízení 3 a jsou vhodné pro použití v zónách 2 a 22, kde se nepředpokládá častá tvorba potenciálně výbušné atmosféry plynů nebo prachů.

Základ nabídky tvoří klasické elektromechanické spínače a zámky v celokovovém provedení. Novinkou jsou moderní bezpečnostní spínače a zámky využívající princip unikátně kódovaných RFID transpondérů umístěných v aktuátoru. Tyto prvky nejenže dosahují vysoké úrovně bezpečnosti PL e (kategorie struktury systému kat. 4) podle ČSN EN ISO 13849-1, ale díky aktuátorům s vysokou úrovní kódování představují i účinné opatření proti ochromení ve smyslu ČSN EN ISO 14119:2013.

Nejnovějším členem skupiny jsou miniaturní RFID bezpečnostní spínače řady CES-C04-AP/AR (obr. 2). Díky nově vyvinutému plastovému krytu, do kterého se spínač jednoduše vloží a který ho chrání před energií případného nárazu, je možné použít jakýkoliv typ spínače z této rozsáhlé řady v prostředí s nebezpečím výbuchu. Stavové LED indikátory na spínači však zůstávají díky otvorům v krytu stále viditelné. 

(EUCHNER electric s. r. o.)

Obr. 1. Světelné závěsy a mříže Euchner LCA

Obr. 2. Bezpečnostní RFID spínače CES-C04 vyhovující ATEX