Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Novinky od firmy Euchner pro podzim 2016

Německá firma Euchner patří k předním světovým výrobcům komponent určených k zajištění bezpečnosti osob pracujících se strojními zařízeními. Jsou to hlavně bezpečnostní dveřní spínače, zámky, systémy s vysokou úrovní kódování využívající transpondéry RFID, bezpečnostní PLC, systémy elektronických klíčů atd.

Bezpečnostní prvky RFID s integrovaným rozhraním pro AS-i Safety at Work

AS-Interface (AS-i) je jednoduchý a cenově výhodný způsob, jak u strojů a nepříliš rozlehlých zařízení přenášet po dvou vodičích napájení i data binárních I/O. Síť AS-Interface se skládá z řídicí jednotky zvané monitor (master) a připojených snímačů, spínačů, ovládacích prvků atd., označovaných jako slaves. Specifikace AS-i Safety at Work umožňuje připojit i bezpečnostně relevantní prvky a následně je vyhodnotit monitorem s úrovní bezpečnostních vlastností až PL e.

Monitor má programovatelné logické funkce a může mít i silové reléové výstupy, takže už není třeba používat bezpečnostní relé nebo PLC. Obrovskými výhodami sítě AS-Interface je úspora nákladů na kabeláž a možnost velmi snadného doplnění o další prvky bez nutnosti tahat nové kabely: dodatečné prvky se prostě pomocí samořezných pasivních spojovacích modulů připojí na původní kabel. To ocení např. výrobci automatizovaných linek, kteří se často potýkají s nepřesným nebo neustále se měnícím zadáním od zákazníka.

Společnost Euchner stále rozšiřuje svou řadu bezpečnostních prvků s integrovaným rozhraním pro přímé připojení k síti AS-Interface s protokolem AS-i Safety At Work, nově o bezpečnostní bezkontaktní spínače CES-AS (obr. 1) a zámky CTP-AS (obr. 2), které využívají unikátně kódované transpondéry RFID umístěné v aktuátoru. Kromě velmi vysoké úrovně bezpečnosti (kategorie bezpečnostních částí ovládacího obvodu kat. 4, úroveň vlastností PL e podle EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci) poskytují také vynikající ochranu proti ochromení a neoprávněné manipulaci, protože jde o systémy s vysokou úrovní kódování aktuátoru podle ČSN EN ISO 14119:2013 (Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu). Každý transpondér má unikátní sériové číslo, které se během procesu učení aktuátoru uloží do paměti bezpečnostního spínače. Ten potom jiné aktuátory neakceptuje. Při poškození aktuátoru však lze spínač snadno přeučit na nový transpondér. Bezpečnostní zámky CTP jsou rozměrově i tvarově kompatibilní s klasickými elektromagnetickými zámky s kódováním daným tvarem vidličky, které je cenově výhodné a akceptovatelné např. tam, kde obsluha prokazatelně nemá motivaci obcházet bezpečnostní prvky. I tyto tradiční zámky jsou dodávány s rozhraním pro AS-Interface. Všechny komponenty jsou vybavené snadno viditelnými diagnostickými LED, které indikují nejen vlastní provozní stav, ale i stav sběrnice.

Systém elektronických klíčů EKS FSA a dotykový displej pro bezpečnou volbu provozních režimů

EKS je systém elektronických klíčů pro řízení oprávnění a přístupu v průmyslovém prostředí, který umožňuje zabezpečit přístup ke strojům a zařízením nebo k ovládacím panelům a počítačům s řídicími aplikacemi. Používá se tedy jako náhrada hesel nebo mechanických zámků.

Systém EKS se skládá z adaptéru pro klíče s vyhodnocovací elektronikou a z elektronického klíče (obr. 3). Každý klíč obsahuje datový nosič RFID se světově unikátním sériovým číslem, které lze použít k jednoznačné identifikaci osoby žádající vstup ke stroji, a dále přepisovatelnou paměť, kam lze uložit např. informace o přístupových oprávněních pro případ, že stroje nejsou komunikačně propojené s centrální databází klíčů. Klíče jsou dodávány v různých barvách. Adaptéry pro klíče jsou pro komunikaci s nadřazeným PLC vybaveny nejen běžnými rozhraními typu USB nebo Ethernet TCP/IP, ale i rozhraními pro průmyslové sběrnice, jako je např. Profibus, nebo pro sítě průmyslového Ethernetu, např. Profinet.

Krom robustního provedení určeného do těžkých průmyslových podmínek je další odlišností od různých docházkových systémů s kartami také skutečnost, že systém EKS existuje i v provedení FSA (For Safety Applications), které má ve srovnání s běžnou verzí navíc dvoukanálový bezpečnostní výstup indikující vložení nebo vytažení klíče, takže je lze použít i pro bezpečnostně relevantní úlohy. Typickým příkladem je bezpečná volba provozního režimu.

Bez vhodných alternativních provozních režimů není na mnoha strojích možné provádět servis nebo je seřizovat, nejde-li ovšem o nelegálním ochromení bezpečnostních prvků. Zvolením vhodného provozního režimu a aktivací dodatečného ochranného zařízení, např. stisknutím potvrzovacího tlačítka (tzv. tlačítko mrtvého muže), je umožněn provoz stroje i s otevřeným ochranným krytem. K samotné volbě provozního režimu byly až dosud nutné elektromechanické přepínače s nuceně rozpínanými kontakty. Díky systému EKS FSA s integrovanými bezpečnostními výstupy je možné při správné integraci vytvořit proceduru, kterou lze realizovat bezpečný výběr provozních režimů (až PL e) i za pomoci dotykového displeje (obr. 4), což bylo ověřeno i ústavem IFA DGUV (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) v Sankt Augustinu v Německu. Protokol a další informace, např. o správné integraci s řídicími systémy Simatic, jsou dostupné na www.euchner.cz.

(EUCHNER electric s. r. o.)

Obr. 1. Bezpečnostní spínač CES-AS-C04

Obr. 2. Bezpečnostní zámek CTP-AS

Obr. 3. Klíče systému EKS a klíčový adaptér

Obr. 4. Systém EKS FSA lze použít pro volbu provozních režimů, např. pro seřízení nebo servis stroje