Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Novinky od Fieldbus Foundation

číslo 1/2004

Novinky od Fieldbus Foundation

Sdružení Fieldbus Foundation, původce komunikační sběrnice Foundation Fieldbus (FF), se snaží usnadnit vývoj produktů určených pro sběrnici FF a urychlit proces jejich přípravy k registraci. K tomu nově nabízí Interoperability Testing Kit (ITK) Automation Tool. Uvedené zařízení umožňuje automatizovat určité kroky, které je jinak při vývojových zkouškách zařízení pro nízkorychlostní FF (verze H1) nutné uskutečňovat manuálně. Nepřetržitým bezobslužným prováděním zkoušek při použití ITK Automation Tool lze zkrátit dobu vývoje, uspořit náklady na pracovní sílu a vyloučením lidského faktoru současně dosáhnout úplné opakovatelnosti zkoušek. Zařízení je kompatibilní se současným programem AT-420 ITK od Fieldbus Foundation. Relé v něm obsažená automaticky, podle zkušebního postupu definovaného v AT-420 ITK, zapínají a vypínají napájení a spojují a rozpojují simulované propojky včetně ochranných. K použití ITK Automation Tool jsou třeba licencovaná kopie AT-420 ITK a paralelní port PC.

Současně je také k dispozici aktualizovaná verze specifikací FF, definujících nové funkce sběrnice, např. nový způsob vkládání softwaru umožňující po sběrnici FF aktualizovat firmware v zařízení. Dokument dále obsahuje definici nového funkčního bloku s výstražným algoritmem podporujícím několikabitové výstrahy, různé vysvětlivky a drobné úpravy stávajících specifikací.
[InTech News, prosinec 2003.]

(kp)

Inzerce zpět