Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Novinky na veletrhu Pragoregula/Elexpo

číslo 2/2004

Novinky na veletrhu Pragoregula/Elexpo

A.P.O. – ELMOS v. o. s.          LK 88

Stánek firmy A.P.O. – ELMOS v. o. s. na veletrhu Pragoregula 2004 na tradičním místě v levém křídle Průmyslového paláce jistě zaujme nejen svým vzhledem, ale i širokým sortimentem nabízených produktů z oblasti měření a regulace.

Obr. 1.

Společnost dodává provozní přístroje (field instrumentation) pro všechny obory měření a regulace. Konkrétně jsou to snímače a přístroje pro měření teploty, tlaku, hladiny, průtoku a tepla, přístroje ukazovací, regulační a registrační, napájecí zdroje, převodníky, servomotory, průmyslové armatury, regulační ventily, solenoidové ventily, pneumatické prvky a přístroje pro analýzu. Firma A.P.O. – ELMOS nabízí zákazníkům již mnoho let kompletní služby včetně poradenství, kompletace dodávek, servisu a technické podpory. Nabídka komponent je průběžně aktualizována podle nejnovějších světových trendů a rozšiřována podle požadavků zákazníků.

Kvalita nabízených výrobků a služeb je garantována systémem řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Na veletrhu Pragoregula 2004 budou k vidění také novinky z vlastní vývojové dílny firmy A.P.O. – ELMOS. Jedná se o čítač impulsů a měřič kmitočtu APOSYS 30 (obr. 1) a integrátor APOSYS 40. Zatímco čítač APOSYS 30 je již vyráběn sériově, integrátor APOSYS 40 bude představen veřejnosti právě na veletrhu a sériově bude vyráběn od poloviny roku 2004.

Aura a. s.          LK 87

Společnost Aura a. s., Milevsko, má na trhu průmyslových řídicích systémů a vibrační diagnostiky své dlouholeté a stabilní postavení. Výstava Pragoregula je každoroční příležitostí ukázat novinky ve vývoji i aplikacích zařízení a softwaru.

Obr. 2.

Na loňské představení koncepce unikátního diagnostického systému MMPS, navazuje letošní představení aplikačních sestav a softwaru MMPS. Systém MMPS přináší především revoluční změnu ve zpracování signálu – digitalizaci signálu přímo ve vstupním modulu propojeném s okolím komunikační sběrnicí CAN. Unikátní koncepce výměny dat mezi moduly, datová komunikace s nadřízenými systémy, široká škála možností nastavení provozních funkcí změnou programového vybavení a jednoduché nastavení provozních parametrů (plug-in) jsou charakteristickými prvky systému pro nové tisíciletí.

Moduly systému MMPS umožňují měřit všechny běžné fyzikální veličiny důležité pro určení stavu stroje (vibrace, poškození ložisek, teploty, mazání, elektrické stavy), zpracovávat analýzy rychlých dějů (analýza vibrací s použitím FFT atp.) a vytvářet distribuované měřicí systémy (ústředny). Softwarová nadstavba umožňuje analyzovat a vyhodnocovat stav stroje, předávat tyto informace po komunikačních sběrnicích a sítích (i internet a GSM), automaticky vypínat sledovaná zařízení v případě zjištění havarijního stavu a archivovat provozní a poruchové hodnoty. Systém poskytuje hardwarovou i softwarovou podporu metodě dálkového servisu stroje bez přítomnosti technika v místě provozu.

Datacon MSI s. r. o.          LK 44

Společnost Datacon MSI s. r. o. představí na veletrhu Pragoregula nové přístroje zejména z oblasti kalibrace tlaku a měření výšky hladiny (obr. 3).

Obr. 3.

Žhavou novinkou je dvourozsahový laboratorní kalibrátor Ruska 7252i s vynikající přesností 0,005 % z měřené hodnoty, který dokáže regulovat tlak na obou rozsazích současně. Z nabídky společnosti GE Druck bude prezentována nová řada provozních kalibrátorů tlaku, teploty a elektrických veličin s označením DPI 800 a k vidění a vyzkoušení bude i kompletní sortiment ručních pneumatických a hydraulických pump pro generování tlaku od zlomků kilopascalu do 100 MPa.

Výrobky německé firmy VEGA jsou zastoupeny novou řadou radarových hladinoměrů PULS 60 s modulární konstrukcí vysílacích antén. Technických vylepšení doznaly i osvědčené ultrazvukové hladinoměry řady SON 60. Novinkou jsou přesné reflektometrické hladinoměry FLEX 60 (princip Time Domain Reflectometry – TDR) s měřicím rozsahem až 60 m a schopností měřit tloušťku vrstvy (např. olej na hladině). Představeny budou také limitní hladinové spínače, jejichž přehled je uveden v samostatném článku na str. 14.

Vlastní produkce společnosti Datacon MSI bude zastoupena sortimentem speciálních snímačů tlaku a výšky hladiny pro použití v hydrologii a geologii. Osvědčený záznamník dat PUI 03 nyní kromě výšky hladiny, tlaku, teploty, vodivosti a dalších fyzikálních parametrů měří a zapisuje pohyb trhlin ve zdivu či celých skalních bloků. Inovovaný jiskrově bezpečný záznamník (datalogger) tlaku PGI 03 IS/B pro podzemní zásobníky plynu bude představen spolu s novým lokálním displejem DIS 03.

Emkometer s. r. o.          LK 60

Obr. 4.

Tradiční český výrobce a dodavatel průmyslové měřicí techniky představí opět bohatý sortiment průtokoměrů (plováčkových, s reakční deskou a indukčních) a hladinoměrů široce použitelných v mnoha odvětvích průmyslu. Z nabízených plovákových, ultrazvukových a vibračních hladinoměrů a hladinových spínačů nacházejí v současné době časté uplatnění hladinoměry řady L2x.

Hladinoměry/stavoznaky řady L2x měří (ukazují) výšku hladiny kapaliny, popř. rozhraní kapalin v otevřených i tlakových zásobnících v rozmezí až do 9 m. Jednoduché provedení z kvalitní korozivzdorné oceli s možností vytvořit smáčené části z chemicky odolných materiálů a skutečnost, že při pouze místním měření není třeba vlastní přístroj napájet, otevírá tomuto typu hladinoměrů cestu i tam, kde se pracuje s hořlavými, chemicky agresivními a popř. toxickými látkami i za velkých tlaků a teplot (až 40 MPa a 400 °C). Na přání mohou být hladinoměry vybaveny mezními elektrickými kontakty, snímačem polohy hladiny s analogovým výstupem 4 až 20 mA a tepelnou izolací či parním nebo elektrickým otápěním měřicí trubice. Místní ukazatel může mít tvar skleněné trubice, v níž se jako ukazatel pohybuje sledovací magnet, nebo lišty s řadou magnetických přetáčecích válečků měnících s výškou hladiny barvu (bílá/červená – obr. 4).

Průtokoměrům Emkometer s reakční deskou je věnován samostatný článek na str. 13.

JUMO Měření a regulace          LK 62

Společnost JUMO Měření a regulace dodává na český trh snímače pro elektrochemická měření, snímače tlaku a teploty, vlhkosti, převodníky signálu, regulátory, termostaty, zobrazovací přístroje a záznamníky. Obr. 5. Dvě novinky ze sortimentu firmy jsou představeny v článku na str. 11, ale ve stánku na veletrhu Pragoregula najdou zájemci i další zajímavé exponáty, např. JUMO Imago 500 (obr. 5), univerzální programovatelný regulátor s velkým barevným displejem (úhlopříčka 5", 27 barev). Regulátor je nyní k dispozici i v osmikanálové verzi (osm analogových vstupů). Na PC, připojeném k regulátoru kabelem, lze sledovat současně až osm analogových a čtyři binární veličiny, a to i v grafické podobě, včetně časového záznamu. K dispozici je také software, který umožňuje uvést regulátor do provozu nebo měnit jeho nastavení a parametry. Vedle rozhraní RS-422/485 má regulátor rozhraní také pro sběrnici Profibus-DP. Dále k regulátoru je k dispozici i obsáhlá a přehledná dokumentace. Ta je ostatně samozřejmostí u všech výrobků firmy JUMO.

Odborníci firmy JUMO poskytují zákazníkům také poradenskou službu a servis v celé šíři dodávaného sortimentu.

Nivelco CZ s. r. o.          LK 61

Nadnárodní výrobce průmyslové měřicí techniky Nivelco Process control a. s. představí na veletrhu Pragoregula/Elexpo prostřednictvím své dceřiné firmy Nivelco CZ tradičně širokou škálu průmyslových měřicích přístrojů, mezi nimi především hladinoměrů pro kapaliny i sypké látky.

Obr. 6.

Jako novinka budou nabízeny např. reflektometrické radarové hladinoměry MicroTREK v lanovém provedení vhodné pro kapaliny i sypké látky. Pozornost zákazníků v ČR bude v odpovídajících aplikacích dále směrována na použití dvouvodičového ultrazvukového hladinoměru EchoTREK s dosahem až 10 m a schopností pracovat od nízkých teplot až do teploty 90 °C, který se již osvědčil v mnoha aplikacích v zahraničí (obr. 6).

Nepovšimnuty jistě nezůstanou ani magnetostrikční plovákové hladinoměry Nivotrack s tyčovým i pružným (lanovým) vedením plováku uvedené na trh v loňském roce. Měří polohu hladiny na vzdálenost do 10 m s přesností ±1 mm. V provedení s dosahem 4 m je Nivotrack certifikován jako stanovené měřidlo a může být tudíž použit i pro účely fakturace.

Další podrobnosti o výrobním a dodavatelském programu firmy Nivelco CZ a její podnikatelské strategii přináší článek na str. 12.

(ed)

Inzerce zpět