Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Novinky na Mitsubishi e-F@ctory Day Czech 2009

Česká kancelář společnosti Mitsubishi Electric Europe B. V. uspořádala v Praze v hotelu Albion dne 6. února 2009 pro odborníky z ČR seminář s názvem Mitsubishi e-F@ctory Day Czech 2009. Asi 60 účastníků na něm získalo aktuální informace o konceptu e-F@ctory společnosti Mitsubishi Electric a o jeho nejnovějším přírůstku – systému MESInterface IT.
 
Koncept e-F@ctory společnosti Mitsubishi Electric je realizací vize jednotného podnikového prostředí pro oblast factory automation, vytvořeného cestou transparentního propojení systémů na úrovni řízení podniku s diskrétními i spojitými výrobními operacemi, které v podniku probíhají. Cílem je s použitím prostředků IT dosáhnout využití výrobních dat v reálném čase, a tak snížit náklady a zvýšit celkovou efektivnost vývoje a výroby. Yuji Watanabe, zástupce vedoucího oddělení výzkumu a vývoje společnosti Mitsubishi Electric Nagoya Works, ve své přednášce představil přednosti konceptu e-F@ctory oproti tradičnímu uspořádání provozů s nespojitou výrobou, podrobně popsal jeho použití a přínosy v praxi v závodě společnosti Mitsubishi Electric na výrobu servomotorů (200 řízených zařízení, 90 rozhraní se systémem MES) a stručně zmínil jeho použití i jinde.
 
Nový systém MESInterface IT, jednu z klíčových komponent konceptu e-F@ctory, představil Thomas Lantermann, zodpovědný v divizi Factory Automation společnosti Mitsubishi Electric Europe za marketing v oblasti softwaru. Základní vlastností nového systému je jeho schopnost snadno a spolehlivě integrovat do softwaru pro řízení výroby (MES) data získávaná z programovatelných automatů (PLC) ve výrobním prostředí v reálném čase, a to bez použití PC, dosavadního slabého místa podobných snah (obr. 1). Výsledkem je kratší potřebná doba a menší riziko neúspěchu při zavádění a změnách systému MES. Naopak roste úroveň informační bezpečnosti a standardizace a je podporováno efektivní využívání zdrojů existujících v podniku na úrovni výroby i IT. Při propojení řídicích systémů na bázi PLC s podnikovým systémem typu EAM (Enterprise Asset Management) lze aktuální data z PLC použít ve struktuře e-F@ctory ke sledování stavu zařízení. Je-li něco v nepořádku, jsou prostřednictvím systému MESInterface IT informovány programy na vyšší úrovni řízení, které naplánují potřebný údržbářský zásah. Spoluprací systémů typu EAM a MES lze tudíž realizovat algoritmy preventivní i prediktivní údržby a dosáhnout zcela nové úrovně výkonnosti v oblasti sledování stavu výrobního zařízení.
 
Systém MESInterface IT je určen k použití mj. ve strukturách typu SOA (Service Oriented Architecture). Svým výpočetním výkonem a množstvím různých komunikačních rozhraní pokrývá jak současné, tak i budoucí požadavky podniků. Další informace lze získat na adrese www.mitsubishi-automation-cz.com.
(sk)
 
Obr. 1. Programový produkt MESInterface IT pracuje přímo v zásuvné jednotce Q12DCCPU-V řady C Controller ModuleA