Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Novinky na 45. MSV v Brně

číslo 8-9/2003

Novinky na 45. MSV v Brně

AMiT, spol. s r. o.     C 49

Společnost AMiT, spol. s r. o., český výrobce řídicích systémů a elektroniky pro automatizaci, představí několik novinek. Mezi monitorovacími terminály MESTERM to bude nový MEST200M. Vzhledem a způsobem obsluhy navazuje na typ MEST100, avšak lze na něj přímo připojit vstupně-výstupní signály. Konfigurace počtu a typů signálů je volitelná prostřednictvím přídavných modulů.

Obr. 1.

Do oblasti průmyslových terminálů patří i další novinky. APT200 je nejmenší a nejjednodušší textový terminál v nabídce firmy. Konstrukčním řešením a nízkými pořizovacími náklady doplňuje řídicí systém AMiNi. Další dva vystavované terminály jsou grafické s dotykovou obrazovkou: první s monochromatickým displejem s úhlopříčkou 5,9", druhý barevný s úhlopříčkou displeje 10,4".

Z kategorie rozšiřujících vstupně-výstupních modulů řady DINxx budou mít premiéru moduly DINRDO12 – modul reléových výstupů, a DINKOMP – specializovaný kombinovaný modul pro řízení kompresorů.

Společnost AMiT se věnuje i vývoji a výrobě elektroniky pro průmyslové aplikace na zakázku. Na MSV představí jeden z velkých zakázkových projektů, který demonstruje technickou vyspělost vývoje a výroby společnosti.

AUTEL, a. s.     Z-I 136

Letošní prezentace třinecké společnosti Autel, a. s., bude věnována desátému výročí jejího založení.

Zavedená inženýrsko-dodavatelská společnost, tradiční vystavovatel na MSV, již deset let nabízí a úspěšně realizuje řešení individuálních požadavků zákazníků v oblastech silnoproudé elektrotechniky, měření, řídicích systémů a výrobních informačních systémů (MES). Za tuto dobu realizovala mnoho řešení „na klíč„ v oblastech hutnictví, energetiky, zpracování sypkých materiálů, chemie a výroby papíru a celulózy s využitím nejmodernějších zařízení předních světových výrobců.

K novým produktům společnosti patří Systém rozvrhování a řízení výroby válcovny a Bilanční a plánovací systém energetických médií, které navazují na úspěšná řešení MES v energetice a hutnictví.

Certifikace systému řízení kvality od TÜV CERT podle ISO 9001 v roce 1996 položila základ marketingové orientace na zákazníka a recertifikační audit v roce 2002 tuto orientaci dále posílil.

MSV je pro firmu Autel místem setkání se stávajícími i možnými budoucími partnery a zákazníky s cílem upevnit vzájemné vztahy a prezentovat spolehlivé a flexibilní služby a produkty.

B+R automatizace, spol. s r. o.     Z 54

Obr. 2.

Firma B+R automatizace, spol. s r. o. vystaví jako již tradičně široký sortiment produktů a technologií pro automatizaci, doplněný několika novinkami. Oblast komunikací bude zastoupena protokolem Ethernet Powerlink (viz www.ethernet-powerlink.org), který je stále populárnější mezi výrobci automatizační techniky i vlastních strojů a zařízení. Distribuovaná řešení široké škály úloh umožňuje realizovat systém X2X link, z kterého budou představeny moduly X67 s krytím IP67 a cenově výhodné „rozváděčové“ řešení s krytím IP20 (moduly CX). Řada obslužných terminálů Power Panel se v tomto roce dočkala výrazného rozšíření o malé kompaktní panely s integrovaným PLC (PP15) a velmi komfortní panely s funkcemi plnohodnotného PLC a dotykovým displejem o úhlopříčce až 15" – PP100 a PP200. Základním principem automatizační techniky B&R zůstává heslo „one tool, many targets„, jehož konkrétním naplněním je vývojové, programovací a diagnostické prostředí B&R Automation Studio. Na letošním MSV bude představena jeho nejnovější verze a návštěvníci budou mít možnost si sami vyzkoušet vlastnosti a přínosy tohoto výborného nástroje.

Badger Meter Czech Republic s. r. o.     C 121

Firma Badger Meter Czech Republic s. r. o. se zaměřuje na výrobu a dodávky průtokoměrů pro široké spektrum průmyslových aplikací. V jejím areálu v Brně se kromě výrobních prostor nachází také vlastní moderní zkušebna průtokoměrů v rozsahu světlostí DN 6 až DN 500.

Společnost zajišťuje kromě dodávek nových průtokoměrů rovněž opravy a kalibrace indukčních průtokoměrů a měřičů tepla vyrobených společnostmi Kovopodnik Brno, Kovoterm a Exponent.

V nabídce firmy jsou indukční a ultrazvukové průtokoměry určené zvláště pro aplikace ve vodárenatví a v čističkách odpadních vod, hmotnostní průtokoměry používané v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu a dále turbínové průtokoměry, průtokoměry s krouživým pístem, diskové průtokoměry a plováčkové průtokoměry umožňující pokrýt požadavky na měření průtoku kapalin takřka ve všech průmyslových odvětvích. Pro oblast automobilového průmyslu a autoservisů jsou určeny měřiče průtoku a proteklého množství mazacích olejů včetně kompletních systémů pro jejich výdej.

V sortimentu jsou zastoupeny rovněž speciální ventily pro aplikace v oblasti výzkumu.

Balluff CZ     B-I 122

Firma Balluff představí na MSV 2003 indukční a optoelektronické snímače, magnetoindukční lineární odměřování a miniaturní magnetické snímače.

Zajímavým představitelem těchto výrobků je spínací jednotka BOS 73K s displejem, funkcí teach-in a vždy přesnou informací o nastavení. Displej zobrazuje citlivost, sílu signálu, zvolený režim, funkci snímače a pomocnou funkci. Spínací bod a hystereze mohou být nastaveny nejen automaticky, ale také ručně. Výkonný vysílač červeného světla umožňuje dosáhnout dlouhých spínacích vzdáleností.

Dalším zajímavým produktem jsou velmi malé indukční snímače v pouzdru Ć 4 mm nebo M5 × 0,5 s miniaturním konektorem s upevňovací převlečnou matici M5, čtyřmi póly uspořádanými podle IEC 60947-5-2 a krytím IP67. Připojený ohebný kabel (PUR) je odolný proti mazacím a chladicím mediím. Tyto snímače jsou navrženy pro snímání malých součástí, dílů v omezeném prostoru, pro použití v balicích zařízeních, speciálních strojích, při automatizované manipulaci a montáži.

Návštěvníkům bude mj. k dispozici hlavní katalog snímačů a kompletní přehled jeho dodatků, včetně novinek, v české verzi.

BHV senzory     C 173

Obr. 1.

K sortimentu firmy BHV senzory, která vystavuje na svém obvyklém místě v pavilonu C, patří široká škála tlakoměrů a snímačů tlaku pro obtížné provozní podmínky. Najdeme tu např. inovaci snímače BHV 5355, která se uplatní při měření hladiny v nádržích se zkapalněnými plyny (viz str. 36). Za povšimnutí stojí i rozšíření řady membránových oddělovačů o další provedení určená pro měření agresivních a horkých médií. Zájem zákazníků vzbuzuje i digitální manometr SUKU 3960, který je napájen z baterie, měří s odchylkou do 0,5 % a lze jej přetížit až trojnásobkem jmenovitého rozsahu.

Ze sortimentu přesných tlakoměrů a kalibrátorů tlaku Wallace&Tiernan je čestné místo vyhrazeno přesnému programovatelnému regulátoru DPR 20 C, určenému pro pneumatickou kalibraci měřidel tlaku do 2 MPa (obr. 3); tento výrobek je ve své třídě špičkou jak z hlediska ceny, tak i kvality.

Specialistovi v oboru měření tlaku by neměla uniknout ani široká škála tlakových spínačů (presostatů) od firem Layher a Beck, doplněná speciálními presostaty firmy SUKU. Tato řada se nyní rozrostla natolik, že pokrývá rozsahy od 20 až 100 Pa do 0 až 100 MPa.

Bosch Rexroth, spol. s r. o.     B 21

Obr. 4.

Pod jménem Rexroth jsou soustředěny komponenty, moduly, systémy a služby pro hydraulické, pneumatické a elektrické pohony, včetně lineárních, pro montážní techniku, pro automatizaci v průmyslu i pro mobilní využití.

Z novinek v oblasti řízení pohonů lze jmenovat např. CNC systémy na bázi PC, Rexroth IndraMotion MTX. Konstruktéři strojů a výrobních linek ocení rychlé a přesné elektrohydraulické pohony a digitálně ovládané ventily se zabudovanou řídicí elektronikou. Zajímavou novinkou je axiální pístové hydraulické čerpadlo A10VSO, jehož konstrukce byla optimalizována tak, aby bylo co nejméně hlučné. Současně se podařilo omezit pulsování výstupního tlaku. Jiná novinka je z oblasti lineárních pohonů: lineární pohon s kuličkovým šroubem (obr. 4) má poháněnou matici a stacionární šroub. Vyznačuje se dobrými dynamickými vlastnosti; v kombinaci s odpovídajícím krytem je vhodný např. pro dřevoobráběcí stroje.

Výhodou firmy Bosch Rexroth je krátká cesta k zákazníkovi, ať už jde o dodávky standardních komponentů nebo o technicky náročná systémová řešení (vše z jedné ruky).

Compas automatizace     C 13

Česká inženýrská společnost Compas automatizace nabídne zájemcům o průmyslovou automatizaci na tradičním místě v přízemí pavilónu C řešení projektů ASŘ technologických procesů v chemii, farmacii, sklářství a potravinářství a automatizaci strojů a výrobních linek. Předvede také vzorové realizované projekty ASŘ. Například ASŘ v biochemické továrně Lonza Kouřim, vybudovaný podle normy S88, patří k nejpokrokovějším recepturově orientovaným systémům v ČR.

Letošní horkou novinkou bude řešení MES podle normy S95 – Simatic IT (Siemens). Tento MES nabízí cestu, jak dosáhnout plně elektronicky organizované a řízené výroby. COMPAS automatizace, systémový aplikační partner firmy Siemens, na „živém„ příkladu předvede kompletní činnost Simatic IT od zavedení objednávek z informačního systému typu ERP přes naplánování výroby a sledování výrobních operací až po aktualizaci databází informačního systému. K přednostem Simatic IT patří možnost implementace v libovolném odvětví průmyslu (viz inzerát na obálce; blíže v článku v příštím čísle časopisu).

Cressto Rožnov, s. r. o.     C-I 120

Obr. 5.

Firma Cressto Rožnov je výrobcem čidel, snímačů, měřidel a speciálních zařízení pro měření tlaku. Vedle dodávek snímačů pro běžné měřicí rozsahy se firma specializuje na měření malých a velmi malých tlaků. Její výrobky se uplatňují při řízení spalovacích procesů, kde umožňují přímo měřit tah v komínu a přetlak či podtlak v průmyslových pecích, při řízení klimatizace, větrání a ventilace čistých prostor ve zdravotnictví, farmacii a při výrobě polovodičových součástek. Ve všech těchto případech je požadováno měření rozdílu tlaků v řádu jednotek až stovek pascalů. Firma Cressto nabízí pro tyto aplikace snímače řady N, které se vyrábějí s nejmenším rozsahem ±50 Pa a se standardními výstupy 4 až 20 mA, 0 až 20 mA a 0 až 10 V. Snímače jsou montovány do plastové krabičky o rozměrech 62 × 62 × 32 mm s krytím IP65 (obr. 5). Na přání je lze vybavit displejem LCD bez změny rozměrů a krytí.

Pro servisní účely je určen bateriový digitální diferenční tlakoměr řady DMU se jmenovitým rozsahem 100 Pa s rozlišením 0,1 Pa. Jeho velkou výhodou je nezávislost údaje na poloze přístroje. Měřidlo je vybaveno velkým dobře čitelným displejem a magnetickým držákem.

Dyger     Z-I 101

Obr. 6.

Tak jako již tradičně představí firma Dyger špičkové řídicí systémy Beckhoff New Automation Technology. Návštěvníci uvidí přehlídku kompletního sortimentu firmy od malých tzv. nano-PLC, PLC střední řady CX1000, které se již zabydlely na našem domácím trhu, až po velmi výkonné systémy na bázi průmyslových PC. Z novinek budou představeny jednotky Safety I/O (obr. 6), kompaktní analogové I/O moduly, nová řada vestavných IPC, nová verze softPLC, NC, CNC TwinCAT v. 2.9 a samozřejmě EtherCAT – ultra rychlý real-time Ethernet od firmy Beckhoff (viz článek na str. 76).

ESSA, s. r. o.     V 078

Společnost ESSA, s. r. o. bude vystavovat inkrementální lineární snímače, měřicí sondy, číslicové indikátory polohy a počítačové karty.

Inkrementální lineární snímače jsou určené k odměřování polohy tam, kde je třeba velmi přesně měřit vzdálenost při přímočarém pohybu, např. na výrobních a měřicích strojích. Posuv může být až šest metrů, délková přesnost je až ±5 µm/m. Dodávají se v několika provedeních přizpůsobených pro různé typy aplikací.

Měřicí sondy jsou inkrementální snímače, které konstrukčním uspořádáním vycházejí z číselníkových úchylkoměrů. Digitální výstup ale podstatně rozšiřuje možnosti jejich použití. Připojení na indikaci polohy nebo na PC nahradí zdlouhavé a únavné odečítání údajů z číselníku a umožní nejen přímo zpracovávat naměřená data, ale měřit i dynamické děje.

Indikátory polohy jsou kompaktní, panelová nebo stolní průmyslová zařízení, na něž lze připojit až tři snímače. Mají mnoho funkcí, které usnadňují práci především na obráběcích strojích (přednastavení polohy, dojezd na referenční bod, volba počátku, řetězcová míra atd.).

Počítačové karty IEPC vyhodnocují údaje až ze tří inkrementálních snímačů. K dispozici jsou karty pro sběrnice ISA, PCI, RS-232 a USB.

Endress+Hauser Czech, s. r. o.     C 012

Společnost Endress+Hauser Czech, s. r. o., představí široký sortiment přístrojů pro průmyslové měření téměř všech veličin důležitých při řízení technologických procesů.

Návštěvníci uvidí několik modelů s funkčními přístroji. Na modelu z výrobního závodu Endress+Hauser Maulburg bude demonstrována možnost komunikace provozních přístrojů přes rozhraní Fieldgate na síťi Ethernet (internet). Tato komunikace umožňuje např. snadné sledování skladových zásob.

Na modelu představujícím produkci výrobního závodu Endress+Hauser Flowtec bude možné si vyzkoušet nastavování a diagnostiku průtokoměrů. Tyto funkce umožňují snadné validování a archivování provozních dat a nalézají uplatnění např. jako součást systému pro řízení jakosti.

Výrobní závod Endress+Hauser Conducta představí velmi spolehlivý a v desítkách aplikací ověřený systém pro plně automatické měření pH, popř. jiných analytických veličin. Systém umožňuje automaticky kalibrovat a čistit měřicí senzor bez zásahu obsluhy a může tak značně snížit provozní náklady, zvláště u náročných aplikací.

Představeny budou také převodníky pro měření teploty a teploměry z produkce výrobních závodů Endress+Hauser Wetzer a Sicestherm.

Fluidtechnik Bohemia, s. r. o.     F 38

Hlavní činností společnosti Fluidtechnik Bohemia, s. r. o., jsou dodávky pneumatických systémů. V tomto oboru firma v ČR exkluzivně zastupuje předního světového výrobce, společnost Hoerbiger-Origa.

Fluidtechnik Bohemia dodává lineární pohony a vedení, pneumatické pohony, ventily a ventilové terminály, jednotky úpravy vzduchu, filtry, maznice, sušičky vzduchu, odvaděče kondenzátu a lapače nečistot, dále vakuové systémy a komponenty pro pneumatické rozvody: snímače tlaku, škrticí ventily, šroubení, hadice atd. Některé novinky jsou představeny v článku na str. 65, další uvidí návštěvníci ve stánku firmy v novém pavilónu F. Bude mezi nimi i ventil pro dvouruční ovládání pneumatických válců např. lisů nebo ohýbaček, certifikovaný podle ČSN EN 754:1998 pro zařízení do kategorie 3, typ III.B.

ifm electronic     C 201

Společnost ifm electronic představí nové výrobky z oboru automatizace a senzoriky. Na stánku C 201 budou předvedeny panely s instalovanými přístroji a jejich ukázkové aplikace. Zájemci získají informace o nových indukčních a kapacitních spínačích přiblížení, optoelektronických senzorech, senzorech pro měření proudění kapalin a plynů, senzorech teploty a tlaku, inkrementálních a absolutních snímačích otáček a natočení, elektronických digitálních čítačích a vyhodnocovacích jednotkách a budou informováni o novém programu optoTimes, v jehož rámci jsou postupně na trh uváděny další moderní optoelektronické senzory, vyvinuté na základě nejnovějších poznatků výzkumu v optice. Ke všem senzorům, především k optickým, je k dispozici nově zkonstruované příslušenství pro rychlou montáž a nastavení senzorů do požadované polohy. Nejzajímavější novinky jsou stručně popsány v článku na str. 40.

JUMO Měření a regulace, s. r. o.     C-I 158

Obr. 7.

Společnost JUMO představí tradiční sortiment osvědčených prvků pro měření a regulaci i množství novinek. Snímače pro elektrochemická měření, snímače tlaku, teploty, vlhkosti, převodníky signálu, regulátory, termostaty, zobrazovací přístroje a záznamníky nesoucí značku JUMO znají uživatelé v mnoha odvětvích průmyslu. Některé zajímavé produkty jsou představeny v článku na stranách 43 a 46, z dalších jmenujme alespoň výčtem nové elektrody pro měření pH (obr. 7), které jsou schopné provozu až do +135 °C, snímače vlhkosti do prostředí s nebezpečím výbuchu (II 1G EEx ia IIC T4 podle ATEX), termostaty EcoTRON, vestavné termostaty heatTHERM atd. Odborníci firmy JUMO poskytují zákazníkům také poradenskou službu a úplný servis.

Microsys, spol. s r. o.     C-I 171

Obr. 8.

Firma Microsys, spol. s r. o., tradičně představí Promotic – softwarový prostředek na tvorbu vizualizačních a řídicích systémů. Verze Promotic 6, představená na loňském MSV, byla dále zdokonalena a je rozšířena o další komponenty a vylepšení: prohlížení a editaci konfiguračních dat projektu aplikace v XML, zdokonalený systém správy časových průběhů, výstražných hlášení a událostí, podporu archivace a ukládání dat v SQL databázích atd. Promotic 6 je parametrizovatelný a uživatelsky otevřený software, který lze napojit na další systémy podnikové úrovně (podnikové databáze, systémy pro řízení výroby apod.). Nová verze Promotic 6 dovoluje načíst aplikace vytvořené ve starších verzích, rozšiřovat je a doplňovat novými komponentami. Ceny vývojového prostředí a runtime licencí jsou neměnné. Stávající uživatelé mohou přejít na novou verzi zcela zdarma.

Firma Microsys nabízí také komplexní služby v podobě dodávek aplikací „na klíč„. Typickým příkladem je systém Promotic-Energ pro oblast sledování a regulace odběrů energií v podnicích (obr. 8) nebo Promotic-Teplo pro sledování a regulaci tepelného hospodářství podniku.

National Instruments     C-I 149

Firma National Instruments se již potřetí zúčastní MSV prostřednictvím své české pobočky. Ve svém stánku představí prostředky pro měření a řízení prostřednictvím počítačů.

Obr. 9.

K vidění bude nová verze grafického vývojového prostředí LabVIEW 7 Express, která díky průvodcům pro komunikaci s měřicími kartami a samostatnými přístroji připojenými přes RS-232 či GPIB urychluje vývoj aplikací. Kromě tradičních možností překladu programu pro různé operační systémy dovoluje tato verze spustit program i na kapesních počítačích (PDA) nebo programovatelných hradlových polích (FPGA).

Druhá významná novinka bude z oboru zpracování obrazu. Spolu s „tradičními„ zachytávacími videokartami frame-grabbers pro analogové i digitální kamery a softwarem – doplňky pro programovací jazyky či konfigurovatelným programem IMAQ Vision Builder for AI – bude vystaven i nový Compact Vision System CVS-1454 (obr. 9), s výkonným procesorem, pamětí 128 MB RAM a 32 MB flash a s možností připojit tři digitální kamery s rozhraním IEEE-1394 (FireWire). S použitím kamer a příslušného softwaru lze měřit rozměry, kontrolovat barvy, hledat součásti atd.

Neovision, s. r. o.     C-I 143

Lákadlem na stánku firmy Neovision bude především DT Measure Foundry 4.0, nová verze softwaru pro měření a sběr dat. Produkt je podrobněji představen v článku na str. 4. Z dalších zajímavých produktů, které firma Neovision dodává, lze jmenovat např. zachytávací videokarty pro PCI DT3162 a DT3145 v průmyslovém provedení (výrobce: Data Translantion), kamery, videokarty a software pro zpracování obrazu od firmy Epix a z vlastního vývoje potom kamerové systémy pro přesné měření a kontrolu kvality, zrcadla a příslušenství pro panoramatické vidění, software OBR pro skenování Braillova písma nebo program Microfocus pro zvětšování hloubky ostrosti u snímků pořízených mikroskopem. Firma na mnoha projektech úzce spolupracuje s Centrem pro strojové vnímání (CMP) FEL ČVUT v Praze.

Nivelco CZ s. r. o.     C-I 104

Obr. 10.

Nadnárodní výrobce průmyslové měřicí techniky Nivelco RT představí prostřednictvím své dceřiné společnosti Nivelco CZ tradičně širokou škálu snímačů pro měření hladiny a průtoku. Důraz bude kladen na předvedení novinek uváděných na český trh v letošním roce a na představení nových výrobků připravovaných k uvedení na trh světový.

Z letošních novinek jsou pozoruhodné zejména plovákové magnetostrikční snímače výšky hladiny typu Nivotrack s tyčovým i pružným (lanovým) vedením plováku měřící v rozsahu do 3 m (popř. 10 m) s přesností ±1 mm (obr. 10). Jde o snímače ve dvouvodičovém provedení s výhodou použitelné v široké škále aplikací včetně bilančních měření a měření v prostředí s nebezpečím výbuchu. Podrobnosti o nich lze nalézt v článku na str. 37.

Vystavovány budou i další plovákové, ultrazvukové a vibrační snímače a spínače i jiné výrobky z oblasti měření výšky hladiny kapalin.

OLYMPO controls, s. r. o.     C-I 113

Ve stánku firmy Olympo controls, s. r. o., budou moci návštěvníci shlédnout novinky v oblasti infračervených, indukčních, tlakových, teplotních, kapacitních, magnetických a vlhkostních senzorů a spínačů.

Obr. 11.

Automatizace výrobních a dopravních linek a bezpečnostních prvků měření a regulace (MaR) bude představena tentokrát nově a mj., v odlišných barvách. Novinky v oblasti senzorů pro zabezpečení pracovních a průchozích prostor mají název AST a liší se od typů SAB především menšími rozměry.

Tlakové a teplotní spínače UE jsou ideálním řešením pro chemické provozy, kompresorové stanice, turbíny, plnírny a všude tam, kde se pracuje se stlačenými plyny a kde je třeba sledovat teplotu na trasách v potrubí, zásobnících apod.

Jako každoročně budou vystaveny panely s instalovanými optoelektronickými senzory a bezpečnostními prvky (obr. 11). Některé snímače bude možně shlédnout v provozním stavu a přesvědčit se o jejich základních vlastnostech a funkcích.

V expozici budou pro návštěvníky připraveny ceníky a podrobné informace nejen o všech vystavených exponátech, ale i o dalších produktech a aktivitách společnosti Olympo controls, s. r. o.

Rawet s. r. o.     C-II 228

Firma Rawet s. r. o., která vystavuje na MSV v Brně letos již po osmé, představí široký sortiment přístrojů pro měření a regulaci. Z nabídky vybíráme:

  • teploměry Pt100 se zabudovaným převodníkem 4 až 20 mA pro měření teploty kapalin a pro vzduchotechniku; příložné, prostorové vnitřní i venkovní provedení s rozměry korozivzdorných stonků a jímek podle přání zákazníka;

  • převodníky střídavých i stejnosměrných proudů, napětí a výkonu, frekvence a fázového posuvu pro montáž na lištu DIN; snímače teploty Pt100, Pt1000, odporové vysílače, termoelektrické články.

Specializací firmy je galvanické oddělení a přizpůsobení analogových signálů. Sortiment oddělovačů pokrývá téměř všechny požadavky zákazníků.

Velice zajímavá je řada měřicích převodníků pro energetiku. Převodníky střídavého proudu, napětí, činného výkonu, fázového posuvu a frekvence vynikají malými rozměry a bezkonkurenční cenou.

Na veletrhu budou představeny nové typy termočlánkových teploměrů pro měření do 500 °C.

Příznivé ceny, krátké dodací termíny a kvalitní technická podpora jsou pro zákazníka zárukou dobré investice.

Schneider Bohemia, spol. s r. o.     VP F 07

Firma Schneider Bohemia, spol. s r. o., představí na MSV nový koncept kondenzačních sušiček stlačeného vzduchu řady PT.

Obr. 12.

Základní součástí nové stavební řady jsou deskové výměníky tepla z korozivzdorné oceli a se samočisticími vlastnostmi, již osvědčené v mnoha předchozích aplikacích. Celé uspořádání a profil desek výměníků byly navrženy s ohledem na maximální účinnost sušičky. Nový systém umožňuje instalovat sušičky bez předfiltrů. Filtr není ani v odlučovači kondenzátu a přesto je v systému dlouhodobě konstantní rosný bod.

Novinkou je také řízení provozu sušičky zajišťované mikroprocesorem. Ten průběžně vyhodnocuje správnou funkci sušičky a včas hlásí případné poruchy.

Kondenzát je odváděn elektronickým odvaděčem kondenzátu, který má samostatnou řídicí funkci.

I nová řada sušiček má, stejně jako dřívější, úsporný režim provozu (ESA-Paket). Celý systém je velmi stabilní, má výkonovou rezervu a vykazuje malé tlakové ztráty.

Nové kondenzační sušičky mají zcela nový design (obr. 12). Jsou uzpůsobeny tak, že je možné je umístit (ty menší) na vzdušník, zeď apod. Všechny typy lze postavit na zem.

SofCon, s. r. o.     C-I 165

K pravidelným vystavovatelům na MSV patří již od roku 1994 firma SofCon, s. r. o., výrobce průmyslových řídicích systémů, terminálů, operátorských panelů a průmyslové elektroniky.

V loňském roce začala firma dodávat operátorský panel TOUCH55 s 15" TFT LCD. V letošním roce představí celý soubor operátorských panelů s dotykovým displejem, které se liší velikostí, typem displeje a řídicí jednotkou. Nejmenší je TOUCH11 s displejem 1/4 VGA s úhlopříčkou délky 5,7". Druhým v řadě je panel TOUCH33 s displejem VGA o úhlopříčce 7,5". Oba panely jsou standardně vybaveny rozhraním RS-232, popř. rozhraními RS-485 a Ethernet. Po doplnění deskami I/O je lze používat jako autonomní řídicí systémy. Další novinkou je operátorský panel TOUCH51 s displejem s úhlopříčkou dlouhou 10,4" a procesorem Pentium III s malou spotřebou.

Mezi vystavované novinky patří univerzální programovatelná I/O deska IOFLEX02, která je vybavena podstatně výkonnějším hradlovým polem než dosud dodávaná deska IOFLEX01. Další novinkou je deska osmi analogových vstupů s rychlým 16bitovým A/D převodníkem.

Firma představuje rovněž několik zákaznických desek, řídicí systém pro řízení klimatizačních jednotek do kolejových vozidel, systém pro řízení čerpadel atd.

Stránský a Petržík, Pneumatické válce, spol. s r. o.     F23, V 091

Obr. 13.

V sortimentu firmy jsou normalizované pneumatické pohony s průměrem pístu od 8 do 320 mm a se zdvihem do 3 m v širokém sortimentu provedení podle mezinárodních norem. Firma vyrábí i atypická provedení podle požadavků zákazníků, a to v krátkých dodacích lhůtách. Dalším oborem činnosti je vývoj a výroba jednoúčelových strojů. Tyto aktivity budou představeny ve stánku v pavilónu F. Podrobněji se o nich čtenáři dočtou v článku na str. 70.

Firma se také stala zástupcem nizozemského výrobce obráběcích strojů Style High Tech. Frézky a soustruhy této firmy se vyznačují vysokou kvalitou, uživatelskou přívětivostí ovládání a programování řídicího systému a stabilitou rámu stroje zaručující velkou přesnost. S těmito obráběcími stroji se návštěvníci veletrhu budou moci seznámit v pavilónu V.

Teco, a. s.     C-I 129

Ve stánku firmy Teco, a. s., bude představena komplexní nabídka v podobě celého sortimentu PLC Tecomat® a regulátorů Tecoreg® doplněná o softwarové produkty – vývojová prostředí Mosaic a Merkur a software pro vizualizaci a řízení technologických procesů (SCADA/HMI) Reliance. Obr. 14. Letošní expozice navíc bude připomínat desáté výročí založení firmy Teco.

Novinkou roku firmy Teco je nová řada modulárních PLC s označením Tecomat TC700 (obr. 14), která se právě dostává na trh. Od předchozích řad systémů Tecomat se liší především větším výkonem, rozsahem pamětí, rozšířenými komunikačními možnostmi (rozhraní Ethernet přímo na centrálním modulu, protokol Modbus, programování přes USB) i celkovým designem. K připravovaným novinkám patří Tempo – panelové PC s grafickou dotykovou obrazovkou a s implementovaným operačním systémem Microsoft Windows CE .NET.

Vývojové prostředí Mosaic nově přináší možnost programovat ve strukturovaném jazyce definovaném mezinárodní normou IEC/EN 61131-3. Vizualizační software Reliance ve verzi 3.0 podporuje OPC a umožňuje řídit technologii prostřednictvím intranetu nebo internetu.

Tecon, s. r. o.     Z-I 126

Firma Tecon, s. r. o., se MSV v Brně účastní již tradičně. Letos zde bude vystavovat produkty firem AutomationDirect.com, Pro-face, Koyo, Weintek a Jeongil. Budou zde prezentovány programovatelné automaty Koyo DirectLogic DL05, DL06, DL205 a DL405. Návštěvníci se budou moci poprvé seznámit s novými komunikačními moduly pro Ethernet, Profibus a DeviceNet a novým polohovacím modulem určenými pro nejmenší PLC v sortimentu – DL05/06.

Obr. 14.

V expozici budou prezentovány samostatné regulátory, napájecí zdroje 12/24 V DC a časovače Koyo.

Z produkce výrobce grafických panelů s dotykovým displejem, firmy Pro-face, budou představeny nové řídící panely LogiTouch s digitálními a analogovými vstupy a výstupy pro přímé řízení. Nově bude firma Tecon prezentovat cenově výhodné grafické panely s dotykovým displejem EasyView o úhlopříčkách 6" a 8" a zcela nový typ s displejem TFT o úhlopříčce 10,5". Velmi zajímavý bude displej EasyView vybavený ethernetovým portem a PC s operačním systémem Windows CE .NET.

Dále bude prezentován sortiment průmyslových PC a obrazovek VGA společnosti Jeongil a indukční a fotoelektrické snímače a inkrementální čidla firmy Koyo.

Testo, s. r. o.     C-II 215

Obr. 15.

Přístroje Testo se v oblasti měřicí techniky používají více než čtyřicet let. Expozice na MSV bude odrazem skutečnosti, že firma zaujala pevné místo i na českém trhu, kde se prosadila především kvalitou a příznivým poměrem ceny a užitné hodnoty přístrojů.

Firma vyrábí přenosné ruční měřicí přístroje pro měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění, tlaku, aktivity vody, otáček, pH, kvality vzduchu a hluku a dále analyzátory spalin, detektory plynů, přístroje pro potravinářství, měření ve vzduchotechnice a klimatizačních zařízeních a přístroje pro kontrolu a seřízování plynových a spalovacích zařízení. Přístroj testo 400 ve spojeni s Prandtlovou trubicí pro měřeních malých proudění je podrobněji popsán v článku na str. 48-49. Na obr. 16 je jiná zajímavá novinka – robustní přístroj testo 511 pro měření tlaku, podtlaku a přetlaku do 0,1 MPa pro použití v průmyslu.

Ve stánku firmy Testo, s. r. o., nebudou nabízeny jen samotné přístroje a jejich servis a kalibrace, ale především poradenství při řešení konkrétních měřicích úloh.

TURCK, s. r. o.     C-II 229

Obr. 16.

Společnost Turck vystaví tradiční sortiment senzorové techniky a průmyslové automatizace. Mezi novinkami jsou např. snímače tlaku (obr. 17), hlídače průtoku pro teploty média do 160 °C, lineární měřicí senzory, magnetoindukční senzory s analogovým výstupem, lineární měřicí systém LIMES, senzory natočení a otáček Kübler v ekonomickém provedení, nové sběrnicové moduly piconet a speciální moduly navržené podle požadavků uživatelů.

ZAT Easy Control Systems, a. s.     C 06

Na 45. MSV se představí též firma ZAT Easy Control Systems, a. s., tradiční dodavatel systémů pro průmyslovou automatizaci. Jádrem používaných distribuovaných řídicích systémů, jejichž činnost je založena na řízení jednotlivých celků a komunikaci s nadřazenými systémy, je systém ProConT/Win. Spolu s ním jsou používány prvky průmyslové automatizace od známých výrobců. Obdobně jako v loňském roce bude funkce řídicích a monitorovacích systémů demonstrována na funkčním modelu motorgenerátoru regulovaného kompaktním regulátorem, který je sledován a ovládán nadřazeným monitorovacím systémem. Monitorovací systém také provádí diagnostiku pomocí distribuovaných prvků komunikujících po síti Ethernet. V expozici ZAT Easy Control Systems, a. s., budou pro návštěvníky dále připraveny podrobné informace o realizovaných zakázkách a oborech působnosti firmy a přítomní odborníci jsou připraveni prodiskutovat se zájemci možnosti řešení konkrétních požadavků na automatizaci.

Obr. 17.

FCC PUBLIC, s. r. o.     C 43

Nakladatelství FCC Public si v oblasti technické literatury vytvořilo dobré jméno především svými odbornými časopisy Elektro, Automa a Světlo. Elektro je měsíčník pro silnoproudou elektrotechniku v praxi, časopis Automa, který právě čtete, je zaměřený na automatizaci, řídicí a regulační techniku, Světlo je čtvrtletník pro praxi světelné techniky a využití světla. Všechny časopisy vycházejí jak v tištěné podobě, tak i na webových stránkách.

Ve stánku na MSV si zájemci mohou zajistit předplatné časopisů, ale také sdělit přítomným redaktorům svoje názory a připomínky a diskutovat s nimi o tématech, které je zajímají a rádi by si o nich v časopisech přečetli (doporučujeme si předem telefonicky nebo e-mailem domluvit schůzku – spojení je uvedeno v tiráži časopisu). K dispozici budou ukázková čísla časopisů.

Nakladatelství FCC Public nevydává jen periodickou literaturu, ale také odborné knihy. I ty si budou moci zájemci na veletrhu prohlédnout, popř. zakoupit nebo objednat.

(ed)

Inzerce zpět