Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Novinky na 44. MSV v Brně

číslo 8-9/2002

Novinky na 44. MSV v Brně

Badger Meter Czech Republic s. r. o.     C-I 110

Společnost Badger Meter Czech Republic s. r. o., jejíž výrobní závod se nachází v Brně-Řečkovicích, zastupuje na území České republiky mateřskou firmu Badger Meter, Inc., se sídlem ve Milwaukee, stát Wisconsin, USA.

Ve výrobním programu firmy Badger Meter jsou průtokoměry založené na různých měřicích principech: indukční průtokoměry pro měření průtoku elektricky vodivých kapalin, ultrazvukové průtokoměry pro měření v otevřených kanálech a potrubích, průtokoměry s kývavým diskem, průtokoměry s krouživým pístem, průtokoměry s oválnými měřicími koly a turbínové průtokoměry. K průtokoměrům je možné dodat i řídicí a vyhodnocovací jednotky pro kompletaci systémů určených k dávkování kapalin a k evidenci jejich výdeje. Škála nabízených měřidel umožňuje pokrýt většinu aplikací souvisejících s měřením průtoku kapalin v průmyslových aplikacích.


Obr. 1.

BHV senzory     C 168

Firma BHV senzory představí na MSV několik novinek. Beck 984 je převodník pro měření diference tlaků. Má číselný displej, analogový výstupní signál a spínací kontakt. Jeho vzhled je elegantní; je určen pro nenáročné aplikace ve vzduchotechnice. Další novinkou je zásuvná sonda pro měření hladiny piva ve skladovacích tancích. Je tvořena snímačem rozdílu tlaků, k němuž je kapilárami připojena dvojice zdvojených oddělovacích membrán; to vše je uspořádáno do kompaktního svařovaného celku. Přístroj nemá pohyblivé součásti a je dobře sanitovatelný.

Za zmínku stojí i nová konstrukce oddělovače s tantalovou membránou, která je určena pro měření tlaku agresivních chemikálií, např. kyseliny solné a chlorovodíku.

Součástí sortimentu BHV senzory jsou i přístroje německé firmy Wallace & Tiernan ke kalibraci tlakoměrů a převodníků tlaku.


Obr. 2.

Bosch Rexroth, spol. s r. o.     B 21

Firma Bosch Rexroth nabízí technické poradenství, zabývá se projekčními a konstrukčními pracemi, výrobní a montážní činností, obchodní činností a servisem hydraulických systémů, agregátů a hydraulických komponent, převodovek, pneumatických systémů a komponent, lineárních vedení, regulačních elektrických pohonů a řídicí elektroniky. Expozice firmy zaujme především výrobce strojů a zařízení z České republiky. Použití kvalitních komponent a systémů pro konečné výrobky jim pomůže lépe najít uplatnění nejen na domácím trhu, ale především v zahraničí.


COMPAS automatizace     C 49

Společnost Compas automatizace (viz inzerát na předposlední straně) předvede návštěvníkům MSV příklady projektů řízení výrobních procesů v chemii, farmacii, sklářství, potravinářství, automatizaci strojů a výrobních linek. Pro návštěvníky jsou připraveny videopořady o technických řešeních a živé ukázky realizovaných projektů.

Firma nabízí komplexní řešení: projekt, specifikaci a dodávku čidel a akčních členů, řídicích systémů (Siemens), softwaru a elektrozařízení, uvedení systému do provozu a jeho servis.

Jako novinka bude na letošním veletrhu představen systém COMES (viz Automa 6/2002, s. 36-40), který zahrnuje kompletní elektronické řízení šaržových výrob, založené na všeobecně uznávaných světových standardech. COMES je v současnosti realizován v nové biochemické továrně ve firmě Lonza Kouřim, jejíž automatizace bude patřit k nejpokrokovějším šaržově orientovaným řídicím systémům v ČR.


Dyger     Z 101

Obr. 3.

Poprvé bude na MSV vystavovat firma Dyger, výhradní distributor výrobků Beckhoff na českém a slovenském trhu.

K vidění budou IPC, panely LCD nebo I/O moduly s možností připojení komunikačních adaptérů, které mohou fungovat i jako malé PLC, s komunikací Ethernet TCP/IP, Profibus-DP, Interbus, Modbus, DeviceNet, Lightbus, RS-232, RS-485 nebo Sercos. I/O moduly včetně adaptérů mají krytí IP20 nebo IP67 a je možné je umístit přímo na stroj bez nutnosti dalšího krytování. Beckhoff je také výrobcem počítačových komunikačních karet pro Profibus-DP, CANopen, Lightbus, DeviceNet a Sercos. Nedílnou součást nabídky představují servopohony, včetně lineárních.

Asi největším hitem bude řídicí systém CX1000 – modulární, na lištu DIN montované průmyslové PC malého formátu s funkcemi PLC a NC pracující pod Windows CE.NET nebo Windows XP Embedded.


Fludtechnik Bohemia     D 13, G2 19

Firma Fluidtechnik Bohemia představí návštěvníkům kulové kohouty firmy Starline vyrobené z kované oceli. Vlastnosti kovaných materiálů mohou v praxi ušetřit nemalé finanční prostředky. Struktura kovaného materiálu dovoluje nejen vystavit materiál velkému mechanickému a teplotnímu namáhání, ale vykazuje i velkou odolnost vůči korozi.

Obr. 4.

Kulové kohouty jsou vyráběny s plovoucí i vedenou koulí a při použití sedla z PTFE plněného např. sklem, uhlíkem nebo bronzem jsou použitelné pro velmi rozmanitá média při velmi nízkých i vysokých teplotách, ve vakuu i při velkém přetlaku. Důležitou částí výrobního programu jsou kulové kohouty se sedly z grafitu nebo s těsněním kov-kov. Tato kombinace umožňuje použít je pro teploty až do 700 °C. Další informace naleznete na str. 70.


GMC – měřicí technika, s. r. o., Blansko     C-II 225

Firma GMC – měřicí technika, s. r. o., Blansko představí na MSV v Brně novinku: měřicí převodník Sineax DME 408 firmy Camille Bauer pro silnoproudé elektrické veličiny, který jako první převodník této firmy využívá všeobecně rozšířené internetové technologie. Měřené hodnoty proudu, napětí, činného a jalového výkonu a energie mohou být přenášeny přes internet a zobrazovány pomocí běžných prohlížečů na PC. S převodníky je možné komunikovat a mohou být zároveň konfigurovány prostřednictvím Ethernetu.


GWSystém spol. s r. o.     D 44


Obr. 5.

Firma GWSystém spol. s r. o. od svého vzniku v roce 1993 dodává na český trh vybraný sortiment zboží z oblasti měřicí a regulační techniky. Především jsou to prvky pro pneumatiku od firem Bürkert GmbH, AWS GmbH a Hafner-Pneumatik Krämer KG. U příležitosti MSV firma uvádí na český trh jako novinku kompletní vyráběný sortiment firmy Hafner-Pneumatik Krämer KG: pneumatické válce, pneumatické ventily pro vzduchotechniku, elektromagnetické ventily, modulární provedení elektromagnetických ventilů pro montáž do bloků, jednotky na úpravu vzduchu, filtry, tlumiče, šroubení a kalibrované hadice z PA.

Firma nabízí zpracování poptávek i realizaci dodávek na celém území České republiky a Slovenské republiky.


Obr. 6.

Jumo     C-I 154

Největším magnetem expozice firmy Jumo bude obrazovkový regulátor Jumo Imago 500 (poprvé byl našim čtenářům představen v časopise Automa 3/2002, s. 35). Další novinky, multiparametrický vyhodnocovací a záznamový systém pro analytickou měřicí techniku a kompaktní převodník tlaku s monolitickým keramickým senzorem a širokou škálou připojovacích možností, jsou představeny v tomto čísle na str. 25. Firma Jumo dodává i široký sortiment termoelektrických článků. Termočlánky pro měření teplot nad 500 °C byly popsány v č. 4/2002 na str. 40.

Firma Jumo na veletrhu návštěvníkům předvede kompletní nabídku snímačů, regulátorů, zapisovačů a zobrazovačů pro procesní výrobu. Vysoká kvalita, krátké dodací lhůty, schopnost vyhovět i speciálním požadavkům a zkušený tým aplikačních inženýrů patří k hlavním přednostem této firmy.


Krohne     C 6

Firma Krohne, specializující se na měření průtoků a výšky hladiny, bude mít letos poprvé společný stánek s firmou WTW, vyrábějící přístroje pro analýzu a měření kvality odpadních a běžných vod, se kterou firma Krohne navázala spolupráci při kompletaci dodávek pro vodní hospodářství.

Ve své části expozice představí firma Krohne vedle tradičních průtokoměrů a hladinoměrů i nový přístroj pro ověřování provozních parametrů indukčních průtokoměrů typu MagCheck a nové hladinoměry, tlakoměry a teploměry speciálně vyvinuté pro potravinářský a farmaceutický průmysl.

Firma WTW představí zejména laboratorní a průmyslové přístroje pro měření pH, redox potenciálu, rozpuštěného kyslíku ve vodě, vodivosti a BSK 5 a automatické analyzátory amoniaku, nitrátů, fosfátů a POC.

Ve spolupráci obou firem lze nabídnout komplexní řešení pro měření neelektrických veličin ve vodním hospodářství i v jiných oborech.


Lapp Kabel s. r. o.     Z-I 134

Obr. 7.

Lapp Kabel s. r. o., je jedním z předních dodavatelů kabelů, vodičů, kabelového příslušenství a průmyslových konektorů. Jednou z novinek v bohatém sortimentu, který firma na MSV představí, jsou vysoce flexibilní datové kabely UNITRONIC-FD® P plus, CP plus a CP (TP) plus s rozšířeným teplotním rozsahem. Díky speciální směsi polyolefinů použité pro izolaci žil a díky optimálnímu stáčení jsou tyto nové typy kabelů ohebné i za nízkých teplot (až do –30 °C), bezhalogenové, nízkokapacitní a cenově příznivé. Dále byly redukovány minimální poloměry ohybu a vnější průměry kabelů těchto typů i dosavadních osvědčených kabelů řady UNITRONIC-FD® v provedení PVC i PUR.


Microsys spol. s r. o.     VP pav. C

Firma Microsys spol. s r. o., představí na letošním MSV novou verzi softwarového nástroje na tvorbu vizualizačních a řídicích systémů pro různé oblasti průmyslové automatizace Promotic 6. Zásadní novinkou v systému je koncepce systému alarmů, událostí a časových průběhů s rozšířením o webové služby. Nové komponenty je možné prohlížet v sítích Internet a Intranet pomocí prohlížeče MS Internet Explorer. Systém Promotic 6 lze provozovat na Windows XP. Novinky jsou také v oblasti tvorby grafických panelů (vektorová grafika aj.).

Firma Microsys dále nabízí komplexní služby ve formě dodávek aplikačního softwaru. Příkladem takové aplikace je systém Promotic-Energ pro oblast sledování a řízení odběrů energií podniky. Další informace k novému systému Promotic 6 jsou v tomto čísle časopisu Automa v článku na str. 66.


Neovision s. r. o.     C-I 140

Obr. 8.

Firma Neovision s. r. o., která se specializuje na vývoj, konstrukci a dodávku kamerových systémů pro měření a kontrolu kvality, bude na MSV vystavovat zařízení MECHOS, vyvinuté pro Kriminalistický ústav Praha. Zařízení slouží ke snímání obrazu povrchu cylindrických vložek zámků. Vložky rozlomené při vloupání lze mezi sebou porovnávat bez jejich fyzické přítomnosti. Lze určit vložky rozlomené tímtéž nástrojem a z obrázku stanovit rozměry a vzdálenosti vrypů. Programové vybavení je možné rozšířit o export prostorového modelu vložky pro prohlížení v internetovém prohlížeči. Zařízení lze upravit pro práci s jinými objekty, např. se střelami v balistice.

Firma Neovision bude vystavovat také novinku od firmy Data Translation – programové vybavení pro tvorbu měřicích a testovacích aplikací DT Measure Foundry v. 3.0, kterému je věnována zpráva na str. 27.


Obr. 9.

Nivelco     C-I 103

Firma Nivelco, výrobce zařízení pro měření výšky hladiny a průtoku, představí na MSV celou škálu produktů. Hlavním magnetem expozice budou ultrazvukové snímače EchoTREK a jejich aplikace zejména ve zpracovatelském průmyslu. Kompaktní jednotky EchoTREK nepotřebují ke své činnosti žádné přídavné vyhodnocovací zařízení a jsou vhodné především pro měření hladin prašných materiálů. Poté, co se během roku 2001 osvědčily v zaváděcích projektech po celém světě, je již několik desítek aplikací snímačů EchoTREK realizováno i v ČR.

Vystaveny budou i ostatní ultrazvukové, vibrační a plovákové snímače i další výrobky pro měření hladin. Mezi nimi ekonomické řešení – vyhodnocovací jednotka s multiplexerem pro až osm ultrazvukových snímačů současně.

Další informace o nabídce firmy Nivelco najdete v článku na str. 44.


OLYMPO controls s. r. o.     C-I 121

K pravidelným vystavovatelům na MSV patří již tradičně firma Olympo controls, s. r. o., která letos představí mnoho zajímavých novinek z oblasti automatizace výrobních a dopravních linek a senzorů pro zabezpečení pracovních a průchozích prostor.

V expozici bude možné zhlédnout infračervené, indukční, kapacitní a magnetické snímače polohy a snímače tlaku a teploty. Tlakové a teplotní spínače jsou vhodné pro chemické provozy, kompresorové stanice, turbíny, plnírny tlakových lahví, provozy, které pracují se stlačenými plyny apod.

Jako každoročně budou vystaveny panely s instalovanými optoelektronickými infačervenými senzory a bezpečnostními prvky. Některé senzory bude možné vidět v provozním stavu a přesvědčit se o jejich vlastnostech a funkci.

V expozici budou připraveny podrobné informace nejen o všech vystavených exponátech, ale i o dalších produktech a aktivitách společnosti.


Orbit Merret, spol. s r. o.     C 32

Orbit Merret, spol. s r. o., není v oboru měření a regulace neznámou firmou. Vyrábí elektronické panelové přístroje pro měření elektrických i neelektrických veličin a převodníky průmyslových signálů a dodává různé snímače, včetně lineárních potenciometrů Novotechnik.

Obr. 10.

V letošním roce dokončená modernizace celého sortimentu panelových přístrojů přinesla např.:

  • programovatelný přístroj OM 371 PWR pro měření střídavého napětí a proudu (do 380 V/5 A), jednofázového výkonu, kmitočtu a účiníku;

  • programovatelné trojbarevné sloupcové zobrazovače OMB 301/311: s použitím různých vstupních karet přesně měří a zobrazuje hodnoty stejnosměrných i střídavých elektrických veličin, signály z odporových teploměrů (Pt 100, Pt 1000), termoelektrických článků a potenciometrů;

  • velkoplošné trojbarevné zobrazovače OMD 201 s krytím IP64 a číslicemi o výšce 57, 100 a 125 mm pro různé aplikace.

Ve stánku na MSV bude představen úplný sortiment firmy.


Pantek (CS) s. r. o.     Z-II 215

Obr. 11.

Pantek (CS) s. r. o., distributor společnosti Wonderware Corporation, bude v české premiéře vystavovat nové verze dvou produktů ze softwarové rodiny Wonderware FactorySuite.

IndustrialSQL Server je „tovární“ databáze určená pro sběr a archivaci velkých objemů dat. Verze 8.0, podrobně představená v článku na str. 60, přináší vylepšení v oblasti otevřenosti, stability, výkonnosti a odolnosti systému proti ztrátě dat.

SuiteVoyager je internetový portál, který zpřístupňuje výrobní data uživatelům uvnitř i vně podniku. Klientovi stačí k zobrazení i ovládání technologie prohlížeč internetových stránek. Verze 2.0 přináší významný nárůst výkonnosti při zobrazování živých dat.

Prezentován bude také softwarový systém Avantis.AM, který je součástí softwarové rodiny Wonderware MaintenanceSuite pro řízení údržby a správu hmotných prostředků.


Obr. 12.

Schneider Bohemia, spol. s r. o.     H 10

Společnost Schneider Bohemia, spol. s r. o., vystaví na MSV nekrytované šroubové kompresory řady F1-C, dodávané na náš trh od počátku roku 2002. Tyto kompresory vycházejí vstříc požadavkům po šroubových kompresorech menších výkonů. Jelikož nemají kryt, má obsluha neustále úplný přehled o stavu jednotlivých dílů stroje, které jsou velmi dobře přístupné, a tudíž se snadno udržují. Nekrytované šroubové kompresory se dodávají s elektromotory o výkonu 4 až 7,5 kW, tj. s výkonem kompresoru 450 až 950 l/min. Pro svou malou hlučnost mohu být tyto kompresory umístěny přímo v provozu, bez zvláštních nákladů na instalaci. Všechny kompresory řady F1-C jsou opatřeny mikroprocesorovým řízením a účinným deskovým chladičem stlačeného vzduchu.

Podrobněji informuje o kompresorech F1-C článek na str. 76.


Obr. 13.

Siemens     Z 72, V 69

Divize A&D (Automatizace a pohony) bude na letošním MSV vystavovat celé spektrum svých výrobků s řadou zajímavých novinek, které přišly (nebo teprve přijdou) na náš trh v letošním roce. V expozicích se představí všechny subdivize společnosti. Podrobnější výčet vystavených novinek je uveden v článku na str. 12. V pavilonu Z bude instalována expozice automatizační techniky, představující aplikaci řídicí techniky Siemens v automobilovém průmyslu. Bude zde představena i nabídka z oblasti informační a komunikační techniky, dopravy a energetiky. Expozice v pavilonu V se soustředí na produkty pro obráběcí stroje. Ke všem vystavovaným novinkám i dalším výrobkům jsou pracovníci firmy Siemens připraveni poskytnout zájemcům detailní informace a dokumentaci.


SMC Industrial Automation CZ s. r. o.     D 48

Obr. 14.

Japonská firma SMC Corporation byla založena v roce 1959 a je považována za největšího světového výrobce pneumatických prvků pro automatizaci. Dceřiné společnosti se nacházejí ve více než padesáti zemích. Výrobní závody jsou certifikovány podle ISO 9001 a ISO 14001. V ČR firma působí prostřednictvím SMC Industrial Automation CZ s. r. o.

Výrobní program obsahuje 9 000 základních výrobků ve více než 530 000 variantách. Firma dodává jednotky na úpravu vzduchu, ventily s mechanickým, pneumatickým a elektromagnetickým ovládáním a jejich blokové sestavy, pneumatické a elektrické pohony, úchopné hlavice, zařízení pro vakuum, šroubení, hadice atd.

Na MSV firma představí např. nové bezpístnicové pneumatické válce řady CY1F, CY3 a MY3, nové řady elekromagneticky ovládaných ventilů SV a VQC a mnoho dalších novinek.


Stasto Automation s. r. o.     G2 45

Firma Stasto Automation s. r. o., prezentuje na letošním MSV široký program produktů pro průmyslovou automatizaci. Ten zahrnuje kompletní sortiment pneumatických prvků, průmyslových armatur a automatizačních komponent. Právě v oblasti automatizačních komponent letos představuje ojedinělé novinky – řada špičkových polohovacích stolů Weiss je letos doplněna o „Davida“ a „Goliáše“, malou, rychlou a přesnou polohovací a zdvihací jednotku SH75 a na své parametry ojediněle rychlý, přesný, silný a bezkonkurenčně kompaktní otočný polohovací stůl NR1300A. Obě zařízení jsou volně programovatelná a leží na opačných stranách celého spektra polohovacích zařízení dodávaných firmou Stasto Automation, které pokrývá problematiku podávání malých elektrosoučástek i manipulaci s nosnými bloky nákladních automobilů nebo lodních částí.


Teco a. s.     C 127

Obr. 15.

Ve stánku firmy Teco a. s. bude představen sortiment PLC Tecomat® a regulátorů Tecoreg®, doplněný o vývojová prostředí Mosaic a Merkur a software SCADA/HMI Reliance.

Letošní novinkou je řada modulárních PLC Tecomat TC700. Od předchozích typů se liší vyšším výkonem, větším rozsahem pamětí, rozšířenými komunikačními možnostmi i celkovým designem. Rozhraní pro připojení do sítě Ethernet je integrováno přímo na centrálním modulu.

Neustále se rozvíjí vývojové prostředí Mosaic. Připravuje se programování v jazyce reléových schémat a další nástroje zjednodušující tvorbu a ladění programu. V podobě volitelných softwarových modulů (plug-in) se připravuje programování podle mezinárodní normy IEC/EN 61131-3. V nové verzi 3.0 se představí i vizualizační software Reliance. K novinkám patří implementace OPC nebo Reliance Server pro rozsáhlé aplikace.


Obr. 16.

Tecon, s. r. o.     Z-II 204

Firma Tecon, s. r. o., bude letos vystavovat produkty firem AutomationDirect.com, Pro-face a Koyo. Prezentovány budou programovatelné automaty DirectLogic DL05/06, DL205 a DL405. Návštěvníci se budou moci poprvé seznámit s novou řadou DL06 s pevným počtem I/O a čtyřmi sloty pro rozšiřující jednotky, novými digitálními a analogovými rozšiřujícími jednotkami pro DL05/06 a novým procesorem D2-260 pro DL205. Návštěvníci budou také moci shlédnout samostatné regulátory, napájecí zdroje 12/24 V DC, časovače, indukční a fotoelektrické snímače polohy a inkrementální čidla firmy Koyo.

Z produkce výrobce grafických panelů s dotykovým stínítkem, firmy Pro-face, budou představeny panely GP2000, grafický řídicí panel LogiTouch, vybavený vstupy a výstupy pro přímé řízení, a nový ruční přenosný panel s dotykovým stínítkem GP2301H.


Turck     C-II 244

Společnost Turck představí na MSV kromě vlastního výrobního programu z oblasti senzorů a automatizace i sortiment společností Banner Engineering Corp. (USA) – optosenzorovou techniku, a Escha Bauelemente GmbH (SRN) – propojovací techniku.

Z novinek pro průmyslové sběrnice budou představeny např. I/O moduly BL 20 pro Profibus-DP, CANopen, Interbus a DeviceNet a komponenty pro Ethernet a ProfiSafe. Zajímavou novinkou je levelprox – bezdotykový příložný ultrazvukový snímač hladiny. Za zmínku stojí LSV s rozsahem do 4,5 m (AMETEK, USA) a moduly rozhraní s univerzálním napájením. Z výrobního programu společnosti Banner zaujme návštěvníky nový optoelektronický senzor Q 50 a laserový senzor LT3. Za pozornost stojí poprvé na MSV prezentovaný program společnosti Fritz Kübler GmbH (SRN), obsahující inkrementální a absolutní rotační snímače, elektronická počítadla a průmyslové zobrazovače.

Inzerce zpět