Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Novinky firmy WAGO pro decentralizovanou automatizaci

Automa 7/2000

Ing. Ondřej Dolejš,
WAGO Elektro s. r. o.

Novinky firmy WAGO pro decentralizovanou automatizaci

Firma Wago přijde ke konci tohoto roku se dvěma novinkami ve své výrobní řadě modulů známých pod označením WAGO I/O SYSTEM, připojitelných k průmyslovým sběrnicím (Profibus DP, Interbus-S, DeviceNet, Modbus, CANOpen). První novinka rozšiřuje stávající řadu WAGO I/O SYSTEM 750 o programovatelné řídicí moduly pod označením PFC (Programmable Fieldbus Controller) a druhá novinka vytváří zcela novou řadu kompaktních I/O modulů WAGO I/O SYSTEM 752.

Programovatelné řídicí moduly PFC
Programovatelné řídicí moduly PFC jsou ve stejném provedení jako známé komunikační moduly řady WAGO-I/O-SYSTEM 750, a proto je lze snadno připojit k doposud vyráběnému širokému sortimentu I/O modulů.

Obr. 1.

PFC se stará nejen o přístup na průmyslovou sběrnici jako předchozí komunikační moduly řady WAGO I/O SYSTEM 750, ale také o lokální řízení připojených I/O modulů. Tím vzniká další posun od centrálního řízení k decentralizovanému, v němž je řízení realizováno přímo tam, kde signály vznikají. Významnou výhodou je možnost uvést zařízení při výpadku komunikace mezi nadřazeným řídicím automatem a distribuovanými periferiemi (porucha nadřazeného PLC, přerušení vedení apod.) do bezpečného stavu. Další výhodou lokálního řízení technologie je zmenšení objemu přenášených dat po sběrnici a zjednodušení řídicího programu. Tím se zrychluje odezva celého řídicího systému.

PFC se programuje podle standardu IEC 1131-3 (standard pro programování PLC) pomocí softwaru WAGO-I/O-PRO pracujícího pod operačním systémem Windows 95/98/NT. Data se přenášejí přes sériové rozhraní RS-232. Z normy IEC 131-3 jsou v současné době nejpoužívanější tři způsoby programování – jazyk kontaktních schémat (Ladder Diagram – LD), strukturovaný textový jazyk (ST) a jazyk funkčních bloků (Function Block Diagram – FBD). Na obr. 1 je uvedeno programovací prostředí WAGO-I/O-PRO (jazyk FBD). Programovací software umožňuje automaticky deklarovat proměnné, realizovat off-line simulaci a jednoduchou vizualizaci.

Obr. 2.

Nová výrobní řada WAGO-I/O-SYSTEM 752
Nová výrobní řada WAGO-I/O-SYSTEM 752 (obr. 2), která je druhou novinkou, se skládá z pevných konfigurací binárních vstupů a výstupů. Celkový I/O modul je tvořen základním modulem (Basis-Modul) a modulem elektroniky (Electronic-Modul). Do základního modulu jsou připojeny vodiče z technologie. Modul elektroniky je do základního modulu vsazen a stará se o komunikaci s nadřazeným systémem a o úpravu vstupních a výstupních signálů. Toto uspořádání umožňuje vyměnit modul elektroniky při poruše bez nutnosti zasáhnout do připojení vstupů a výstupů z technologie, a zabraňuje tak záměně připojených vodičů. V současné době dostupnou konfiguraci řady WAGO-I/O-SYSTEM 752 16 DI/16 DO budou následovat konfigurace 32 DI, 32 DO, 16 DI, 16 DO.

Pro každou sestavu řady WAGO-I/O-SYSTEM 752 je třeba mít základní modul a modul elektroniky. Moduly této řady v konečné fázi vycházejí nejen levněji než řada WAGO-I/O-SYSTEM 750, ale uspoří se i na celkových rozměrech. Musí být samozřejmě využito co nejvíce vstupů a výstupů dané konfigurace.

Vodiče jsou k jednotlivým I/O modulům připojeny standardním způsobem firmy WAGO pomocí klecové pružinky (CAGE CLAMP®). Průřez vodiče může být od 0,08 mm2 do 2,5 mm2. Tento systém byl uveden na trh firmou WAGO již před více než 25 lety a je pro jednoduché připojování vodičů, nepotřebnost údržby a vysokou bezpečnost spojení velmi používán i jinými firmami.

Pro další informace můžete firmu kontaktovat na této adrese:

WAGO Elektro s. r. o.
Nad Lesem 21
147 00 Praha 4
tel.: 02/61 09 01 43
fax: 02/61 09 01 44
e-mail: ondrej.dolejs@wago.com
mobil: 0602 148 415