Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Novinky firmy Rittal na MSV v Brně 2004

číslo 10/2004

Novinky firmy Rittal na MSV v Brně 2004

Firma Rittal jako každoročně představila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně celou škálu novinek, které ji potvrzují v roli významného nositele inovací v oboru rozváděčů. V tomto článku upozorníme na některé z nich.

Za nejvýznamnější novinku, která může znamenat převrat v technice vybavení rozváděčů zejména pro měření a regulaci, lze považovat koncept osazení univerzálních modulů s rozhraním zahrnujícím ovládací i výkonové obvody do montážní desky se čtvercovými otvory. Provedení ilustruje obr. 1. Jednotlivé moduly jsou propojeny univerzálními kabelovými svazky. Zavedení této techniky by mohlo přinést výrazné zjednodušení práce při konečné montáži rozváděče, úsporu času kvalifikovaných pracovníků, podstatné zrychlení a zjednodušení oprav, které by byly redukovány na pouhou výměnu modulu, a další výhody. Případnou nevýhodou je vyšší cena modulů a určitá nehospodárnost způsobu propojení, neboť ne ve všech případech jsou všechny vodiče v propojovacím svazku potřebné. Zda tato novinka najde masové uplatnění, ukáže čas a především ekonomické ukazatele v konkrétních řešeních.

Obr. 1.

Dále byla vyvinuta a do výroby uvedena koncepce rozváděčů, které splňují podmínky normy IEC 60439-1, příloha 2, o ochraně obsluhy při vzniku elektrického oblouku v rozváděči. Jde o upravené skříně řady TS, které mají ve stropě záklopku umožňující únik žhavých plynů při vzniku oblouku mimo prostor pro obsluhu. Výsledky měření ve zkratovně potvrzují správnost navrženého řešení. Ze zkoušek také vyplynulo, že zakrytí přípojnic výrazně zmenšuje následky zkratu. V provedení s izolovanými přípojnicemi bylo nutné po zkratu vyměnit pouze poškozený odpínač, po zkratu na systému s holými přípojnicemi byl celý rozváděč zničen.

Podstatně byla rozšířena rovněž řada doplňků stavebnice pracovních stanic. Nyní je k dispozici konkrétní sestava pro zkušební pracoviště, laboratoř, pracoviště s možností uzavření pracovní stanice roletou a další varianty.

V oblasti chlazení byla představena, kromě doplňků a rozšíření již existující řady Top-Therm o jednotky 300 W (hloubka jen 150 mm) a 750 W, i řada ponorných chladicích agregátů pro chlazení řezných emulzí nebo médií používaných např. k chlazení vřeten obráběcích strojů. Výkony se pohybují v rozsahu od 2,4 do 78 kW. Firma Rittal v této oblasti, pro ni nové, využívá dlouholeté zkušenosti s nepřímým chlazením rozváděčů. Mnoho výrobců obráběcích strojů vítá možnost nakoupit stavebnicově řešené a vyzkoušené chladicí jednotky se servisem zajištěným po celém světě.

Další novinku – montážní platformy pro komponenty s velkým ztrátovým teplem chlazené vodou – rádi přijmou projektanti rozváděčů s výkonovými měniči nebo jinými zdroji tepla. Předváděné řešení slouží především k inspiraci. Bude-li v praxi používáno, bude se nabídka platforem rozšiřovat o specializované díly, přizpůsobené co nejvíce konkrétním aplikacím.

Poměrně časté požadavky na vyztužené skříně pro zvýšení odolnosti např. proti ničivým účinkům zemětřesení respektuje nově vyvinutá souprava, jejímž vmontováním do skříní TS podstatně vzroste prostorová tuhost rozváděče. Takto upravené skříně naleznou uplatnění zejména v jaderných elektrárnách nebo mohou být dodány k instalaci v seismicky aktivních oblastech.

Ve stánku firmy Rittal bylo kromě popsaných exponátů ještě mnoho dalších novinek, např. skříně do prostředí s nebezpečím výbuchu, nový typ nosných systémů pro lehké ovládací panely a množství nového příslušenství, předvedeného na jednotlivých exponátech.

Prezentované novinky byly inspirací pro projektanty a konstruktéry – pomohou jim řešit konkrétní problémy, s nimiž se v denní praxi setkávají.

Veškeré další informace o všech produktech firmy Rittal získají zájemci na adrese:

Lukáš Rychetský, Ing. Jiří Vaníček, CSc.,
Rittal Czech, s. r. o.

Rittal Czech, s. r. o.
Ke Zdibsku 182
250 66 Zdiby u Prahy
tel.: 234 099 000
fax: 234 099 099
e-mail: info@rittal.cz
http://www.rittal.cz

Inzerce zpět