Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Novinky firmy Leuze electronic

Pro podnikové logistické systémy uvádí společnost Leuze electronic na trh dva nové výrobky. Laserový senzor HRTL 96B se uplatní v automatizovaných skladech, kde je třeba hlídat zaplnění a přesahy. Čtečka čárových a maticových (2D) kódů nalezne využití v automatizovaných logistických a testovacích systémech a úlohách v robotice.
 

Víceúčelový spolehlivý laserový senzor

Nové difuzní laserové senzory s funkcí potlačení pozadí HRTL 96B (obr. 1) jsou vhodné pro úlohy horizontálního polohování, hlídání přesahů a kontrolu zaplnění regálů v automatizovaných skladech (obr. 2). Uplatní se také v jeřábových antikolizních systémech.
 
Společnost Leuze electronic vyvinula tento typ senzorů zejména k použití v systémech vnitropodnikové logistiky pro polohování a spolehlivé detekování objektů. Používá se v automatizovaných skladech pro bezpečné polohování palet v jedno-, dvou- i víceúrovňových (do hloubky) skladových regálech. Dobrá citlivost senzoru na bílou i černou přispívá k velké spolehlivosti při ověřování zaplněnosti jednotlivých regálů.
 
Senzor HRTL 96B pracuje na principu měření doby návratu odraženého laserového paprsku. Funkce senzoru tak nemůže být narušena jinými zdroji světla ani odrazy od blízkých objektů nebo zaoblených hran regálů. Výsledky měření nejsou ovlivněny ani různými povrchy a materiály detekovaných objektů, jako jsou krabice obalené reflexní strečovou fólií. Komplikace nezpůsobují ani objekty pohybující se na pozadí, jako jsou např. projíždějící vysokozdvižné vozíky. Díky svému širokému pracovnímu rozsahu (50 až 6 000 mm) nahrazuje tento senzor mechanické zábrany přepadu palet a krabic v jednotlivých (i víceúrovňových) regálech. Tento postup značně zvyšuje spolehlivost provozu a šetří náklady na materiál a výrobu složité ocelové konstrukce, která je jinak nezbytná pro zabránění přepadu.
 
Laserové senzory HRTL 96B mají velmi krátkou dobu odezvy (<5 ms) a vysokou maximální spínací frekvenci (100 Hz). Rozměry HRTL 96B jsou relativně malé (30 × 90 × 70 mm), a umožňují tudíž použít je i v úlohách s většími požadavky na prostor. Senzor může být díky jednoduché konfiguraci velmi rychle přizpůsoben danému použití. K dispozici jsou dva nezávisle spínané výstupy, které mohou být nastaveny na rozdílné spínací vzdálenosti konfiguračním tlačítkem (funkce Teach-in). Robustní kovové provedení se značným krytím umožňuje používat uvedené senzory i v náročných průmyslových prostředích s teplotním rozsahem –30 až +50 °C a se zvýšenou prašností, tedy v podmínkách, které často panují např. v dřevozpracujícím průmyslu. Senzory HRTL 96B s krytím IP69K splňují náročné požadavky společnosti Ecolab, zaměřené na čisticí a sanitační produkty.
 

Ještě kompaktnější LSIS 120

Nové čtečky čárových a maticových (2D) kódů řady LSIS 120 od společnosti Leuze electronic kombinují vysoký výkon s průmyslovým provedením (obr. 3).
 
Donedávna byly pro čtení čárových kódů a 2D kódů zpravidla zapotřebí rozdílné systémy. Nyní se tato situace, která nebyla uspokojivá pro odvětví automatizovaných logistických a testovacích systémů, robotických řešení a automatizované logistické analýzy, změnila. Společnost Leuze electronic totiž uvedením své nové řady LSIS 120 na trh poskytla uživatelům čtečky kódů, které dokážou spolehlivě přečíst jak jednorozměrné (čárové) kódy, tak i maticové, 2D kódy.
 
Čtečky LSIS 120 (s rozhraním RS-232 nebo USB) pracují s pevně nastavenou ohniskovou vzdáleností a velkou hloubkou ostrosti. Je pro ně charakteristické také široké zorné pole a kvalitní optika. Problémem pro ně nejsou ani kratší čtecí vzdálenosti. Všechny čárové i maticové kódy dokážou čtečky LSIS 120 přečíst pod jakýmkoliv úhlem natočení. Umožňují tudíž pomocí kódů na štítcích sledovat jednotlivé součásti od výrobce až po koncového zákazníka, což je v současné době požadováno zejména při výrobě desek plošných spojů, nástrojů, potravin a také v automobilovém průmyslu. Další možností jejich využití je manuální provoz, kdy se jednotlivé kódy přikládají k upevněné čtečce. Tím lze výrazně urychlit procesy na těchto manuálních pracovištích. Čtečky LSIS 120 jsou schopny pracovat v průmyslovém prostředí díky své robustní kovové konstrukci s krytím IP65, skleněnému průzoru a širokému rozsahu napájecího napětí (10 až 30 V DC). Jelikož neobsahují žádné pohyblivé součásti, je možné je využívat i ve velmi náročném prostředí. Čtečky řady LSIS 120 vynikají velmi malou a kompaktní konstrukcí, a proto jsou vhodné i při nedostatku prostoru. V tomto případě pomáhá i osmipólový konektor M12, který je otočný.
 
Systém je kromě komunikační sběrnice vybaven také binárním vstupem a výstupem a ovládacím tlačítkem, které umožňuje čtečku manuálně aktivovat a konfigurovat. Široký sortiment příslušenství napomáhá jejímu snadnému uvedení do provozu.
 
Obr. 1. Laserový senzor HRTL 96B pro detekci ve dvou různých vzdálenostech
Obr. 2. Kontrola zaplněnosti víceúrovňových regálů v automatizovaných skladech
Obr. 3. Kompaktní čtečka čárových a 2D kódů LSIS 120