Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Novinky firmy Jumo pro měření teploty a analytickou techniku

číslo 2/2004

Novinky firmy Jumo pro měření teploty a analytickou techniku

Firma Jumo přijede na veletrh Pragoregula se sortimentem snímačů pro elektrochemická měření, přístrojů pro měření tlaku, teploty a vlhkosti, s regulátory, termostaty a zobrazovacími a registračními přístroji. V následujících odstavcích budou představeny dvě pozoruhodné novinky ze sortimentu této firmy.

Zobrazovací přístroj JUMO di eco

JUMO di eco je přístroj potřebný k zobrazování naměřených hodnot teploty. Je určen pro trh, kde se počítá každá koruna, avšak kde nelze slevit z požadavků na přesné výsledky měření. Nový zobrazovací přístroj je totiž v nižší třídě pouze z hlediska jeho ceny, nikoliv z hlediska technických vlastností.

Obr. 1.

Čelní rozměry 76 × 36 mm a vestavná hloubka pouhých 56 mm jsou zárukou prostorově úsporné montáže. Z jeho čelní strany je dosaženo krytí IP65. To umožňuje použít jej v tvrdých průmyslových podmínkách.

Přístroj má vstupy pro odporové platinové senzory Pt100, Pt1000 nebo křemíkové termistory KTY 21. Vyhodnocená teplota je zobrazena na prosvětleném LCD, volitelně ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

Přístroje jsou standardně vybaveny sledováním mezní hodnoty a spínacím relé 10 A, takže v mnoha případech lze přímo spínat elektrickou zátěž. Měřicí obvod je permanentně sledován s ohledem na zkrat nebo přerušení, přičemž chování relé v případě poruchy lze konfigurovat. Aktuální poloha sepnutí relé je signalizována pomocí LED.

S využitím tří tlačítek a uživatelsky vstřícného konfiguračního menu lze nastavit kromě již popsaných funkcí také:

  • zpoždění zobrazení po připojení k síti,
  • mezní hodnotu a hysterezi alarmu,
  • potlačení alarmu při krátkodobém dosažení mezní hodnoty,
  • odpor vedení.

Přístroje se dodávají pro napájecí napětí 115 nebo 230 V AC, popř. 12 nebo 24 V DC.

JUMO ecoTRANS Lf pro analytickou techniku

JUMO ecoTRANS Lf jsou kompaktní převodníky pro snímače vodivosti pro montáž na lištu DIN. I v tomto případě jde o produkty s příznivou cenou – při jejich konstrukci se vycházelo z požadavku, aby převodníky měly jen základní funkce a přitom byly dostatečně výkonné a kvalitní. Flexibilita konfigurace omezuje potřebu náhradních dílů na skladě. Převodníky pro snímače a spínače jsou napájeny stejnosměrným napětím 24 V.

Obr. 2.

Snímač JUMO ecoTRANS Lf01
V technice pro vodní hospodářství (např. při sledování reverzní osmózy nebo u iontových výměníků) je často dostačující, vyhodnotí-li přístroj vodivost a její teplotně kompenzovanou hodnotu pošle dál do nadřazeného systému. Právě tuto úlohu plní kombinace převodníku JUMO ecoTRANS Lf01 s odpovídajícím senzorem vodivosti. Všechny další úkoly, např. regulaci, řízení a záznam dat, přebírá nadřazený systém. Snímač je vybaven jedním galvanicky odděleným výstupem 0/4 až 20 mA nebo 0 až 10 V.

Spínač JUMO ecoTRANS Lf02
Další úlohou z praxe (např. v oplachových lázních) je spínání ventilu nebo vyvolání alarmu, např. houkačky. Zde není analogový výstup zapotřebí. I pro tuto situaci nabízí JUMO řešení: JUMO ecoTRANS Lf02. Tento přístroj spíná při dosažení definovaných hodnot vodivosti vody zabudované relé a tím může spustit určitou akci, např. výměnu vody nebo alarm. Zvláštností tohoto provedení je možnost určení spínacího bodu pomocí „samoučící“ funkce.

Snímač se spínacím výstupem JUMO ecoTRANS Lf03
Převodník JUMO ecoTRANS Lf03 je logickým završením nové série přístrojů. Díky dalším obslužným prvkům, jako je LCD, indikační LED a tlačítka, nabízí v plné šíři všechny možnosti obsluhy obvyklé u snímačů vodivosti a vodivostních spínačů.

JUMO ecoTRANS Lf03 je vybaven dvěma galvanicky oddělenými spojitými výstupy 0/4 až 20 mA nebo 0 až 10 V pro teplotně kompenzovanou hodnotu vodivosti a teplotu a jedním spínacím relé.

Michal Šteflíček,
JUMO Měření a regulace s. r. o.

JUMO Měření a regulace, s. r. o.
Šumavská 31
612 54 Brno
tel.: 541 321 113
fax: 541 211 520
e-mail: info@jumo.cz
http://www.jumo.cz

Inzerce zpět