Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Novinky firmy Bernecker&Rainer na MSV 2000

Automa 7/2000

(firemní článek)

Novinky firmy Bernecker&Rainer na MSV 2000

Obr. 1.

Expozice rakouské firmy Bernecker&Rainer na MSV 2000 bude již tradičně dominantou pavilonu C. Nabídka řídicích systémů a prostředků pro ovládání a vizualizaci je opět doplněna o nové modely. Svoji premiéru bude mít mimo jiné řada digitálních servopohonů B&R ACOPOS.

Řízení a ovládání i v jednom
Mezi „žhavé“ novinky patří panelové PLC s označením B&R Power Panel, které je optimální kombinací obslužného panelu a řídicího systému. K dispozici jsou varianty s textovým (4 × 20 znaků) nebo grafickým (1/4 VGA) displejem. Řídicí část tvoří výkonné CPU s integrovanými digitálními vstupy a výstupy (10 DI, 8 DO) a šesti sloty pro přizpůsobovací moduly systému B&R 2003, pomocí nichž si i tento jinak kompaktní systém zachovává potřebnou modularitu a možnost sestavit technicky i cenově optimální řešení. Moduly I/O jsou nabízeny v širokém výběru pro běžně používané napěťové a proudové průmyslové standardy a dále pro vyhodnocování impulsních vstupů (čítačové vstupy), termoelektrických článků a teploměrů Pt100, Pt1000 a KTY10, inkrementálních snímačů, absolutních snímačů, potenciometrů, odporových můstků (tenzometry a tlakové snímače) atd. Systém lze samozřejmě dále rozšiřovat decentralizovanými I/O. Podstatnou výhodou jsou také široké komunikační možnosti. Přímo na CPU jsou dvě rozhraní typu RS-232 a CAN. Systém lze navíc rozšířit pomocí přizpůsobovacích modulů o další tři rozhraní, popř. existuje možnost použít zásuvné komunikační moduly systému 2005, včetně připojení Ethernetu. Všechna rozhraní jsou volně programovatelná, což umožňuje téměř neomezené připojování dalších zařízení. K programování Power Panelu slouží, stejně jako pro všechny ostatní řídicí systémy, jednotné vývojové prostředí B&R Automation Studio. I v tomto rozšíření výrobního programu je plně respektována ústřední strategie B&R charakterizovaná mottem „one tool, many targets“, čili jeden vývojový nástroj a mnoho cílových, navzájem kompatibilních systémů.

Obr. 2.

Kompaktní průmyslový počítač
Novinkou v oblasti ovládání a vizualizace je kompaktní provedení průmyslového PC s názvem B&R Compact IPC, které je možné díky optimálnímu poměru ceny a výkonu s výhodou využít v nejrůznějších typech aplikací. Systém je vybaven procesorem 486 DX5/133 MHz a 32 MB paměti DRAM. Důraz je tradičně kladen také na komunikační možnosti. K dispozici jsou dvě rozhraní typu RS-232, CAN, Ethernet a LPT1. K systému lze připojit externí disketovou mechaniku, klávesnici a monitor. Programové vybavení, včetně operačního systému, je uloženo na vyměnitelné paměti typu CompactFlash. Integrální součástí systému je barevný displej TFT s dotykovou obrazovkou, rozlišením VGA a délkou úhlopříčky 10,4".

Obr. 3.

Servopohony pro dynamicky náročné aplikace
Poprvé bude na letošním veletrhu představena řada inteligentních servopohonů B&R ACOPOS, která znamená další výrazný krok ve vývoji systémů B&R. Servomotory se vyznačují kompaktní stavbou a velkým měrným výkonem. Jsou vhodné pro dynamicky náročné aplikace s vysokými požadavky na přesnost. Nabízeny jsou v různých provedeních a variantách pro jmenovité otáčky 3 000, 4 500 a 6 000 za minutu a s různými elektromechanickými parametry. Motory mají v sobě zabudován tzv. elektronický typový štítek, který zabezpečuje jejich přesnou identifikaci a vylučuje chyby při parametrování. Plně digitální servozesilovač, pracující ve smyčce s periodou vzorkování 50 µs, má v sobě i provozní deník, na jehož základě lze rekonstruovat jednotlivé povely. Automation Studio™ navíc nabízí rozsáhlé ladicí nástroje, funkci digitálního osciloskopu, možnost zaznamenávat a analyzovat průběhy pohybů, funkci trigger, možnost testovat řízenou osu bez napsání jediného řádku kódu atd. Servopohony se na libovolnou centrální jednotku řidicích systémů B&R připojují po sběrnici CAN.

B&R automatizace spol. s r. o.
Kalvodova 23
602 00 Brno
tel.: 05/43 23 60 46
fax: 05/43 23 60 47
e-mail: office@br-automation.cz
internet: http://www.br-automation.cz