Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Novinka v oblasti multifunkčních PC kart

Automa 1/2000

(firemní článek)

Novinka v oblasti multifunkčních PC kart

Obr. 1.

Plzeňská společnost TEDIA dodává na trh řadu technických prostředků pro laboratorní nebo průmyslová měření a řízení technologických procesů – stavebnici komponent pro PC systémy (Challenge serie a Precision serie) a řadu externích modulů pro distribuované systémy (MicroUnit serie). Poslední novinkou v sortimentu je cenově atraktivní multifunkční PC karta s označením PCA-1288 určená zejména pro systémy monitorování a řízení technologických procesů.

Analogové vstupy
Karta PCA-1288 obsahuje osm analogových kanálů s 12bitovým rozlišením a vstupním rozsahem závislým na verzi karty.

Obvody karty vzorkují analogové vstupy frekvencí 8 kHz a naměřená data průběžně aktualizují ve vyrovnávací dvojbránové paměti. Běžný aplikační program, resp. jeho ovládač, se proto nemusí věnovat obsluze A/D převodníku, nýbrž v kterýkoliv okamžik má dostupná poslední naměřená data.

Pro aplikace s vyšší vzorkovací frekvencí jsou data současně ukládána do dvojitého zásobníku s podporou přerušení. Uvedené řešení umožňuje redukovat četnost vyvolání přerušení na 250 Hz při maximální vzorkovací frekvenci a karta je proto vhodná i pro aplikace pracující v operačních systémech Windows.

Analogové výstupy
Obvodové řešení analogových výstupů a jejich počet zásadně odlišuje PCA-1288 od naprosté většiny ostatních kart. PCA-1288 nabízí uživateli neobvyklých osm výstupů, navíc rozšířených o funkci přednastavení na libovolnou hodnotu po zapnutí, resp. restartu počítače.

Digitální porty a čítače
Karta PCA-1288 má právě jako všechny ostatní multifunkční PC karty TEDIA osm digitálních vstupů a osm výstupů. Přestože jsou obě rozhraní kompatibilní s úrovněmi TTL, vstupní digitální porty jsou odolné proti přepětí a výstupní porty jsou vybaveny tlumícími rezistory proti zakmitávání při delších přívodních vodičích.

Karta PCA-1288 rovněž obsahuje dva čítače určené pro zpracování signálů z různých čidel a snímačů. Oba čítače jsou 16bitové a kromě čtení umožňují nulování a přednastavení jejich obsahu.

Další funkce
Obvodové řešení integrující většinu funkcí do mikropočítače, dvojbránové paměti a hradlového pole umožňuje realizovat i řadu dalších užitečných funkcí. Za zmínku stojí autokalibrace rozsahu A/D převodníku, začlenění algoritmu digitální filtrace šumu nebo zapisování aktuálních hodnot analogových vstupů a čítačů do dvojbránové paměti po aktivaci externím TTL signálem (strobe). V budoucnu je připravováno řízení inteligentních dceřiných desek integrovanou sériovou linkou.

Závěr
Karta PCA-1288 jistě zaujme případné zájemce nejen svými parametry, ale i mimořádně příznivou cenou, která ani v plné konfiguraci nepřekračuje 10 000 Kč. Navíc jsou zdarma k dispozici knihovny pro Windows95/98/NT4 i ovládače pro řadu vývojových prostředí, např. Control Panel, Control Web nebo Promotic.

V budoucnu bude uvedena na trh obdobná karta v provedení pro sběrnici PCI a uvažuje se i o verzi PC/104.

Tab. 1. Technické parametry PCA-1288

Analogové vstupy osm dvanáctibitových
Vstupní rozsahy 10 V, 5 V, 20 mA (podle verze karty)
Vzorkovací frekvence max.8 kHz
Analogové výstupy osm dvanáctibitových
Výstupní rozsahy 10 V, 5 V (podle verze karty)
Čítače dva šestnáctibitové
Vstupní frekvence max.100 kHz
Digitální vstupy osm TTL
Digitální výstupy osm TTL
Odolnost proti přepětí ± 100 V (analogové vstupy)
± 32 V (digitální vstupy)
Vyrovnávací paměť 256 B
Zdroje přerušení obvody ADC, digitální vstup
Kanál přerušení IRQ 2 až IRQ 11
I/O adresa 200H ¸ 3FCH
Rozměry desky 105 × 155 mm (1/3 formátu AT)

Technické a obchodní informace o celém sortimentu výrobků lze získat na domovské stránce (www.tedia.cz), u smluvních obchodních partnerů nebo přímo na adrese výrobce:

TEDIA spol. s r.o.
Zábělská 12,
312 11 Plzeň 12
tel.: 019/7478168
fax: 019/7478169
e-mail: tedia@tedia.cz