Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Novinka: Eplan Design Space Exchange

Většina rozváděčů pro řídicí systémy strojů a zařízení je vyráběna na konkrétní zakázku. Vestavět všechny komponenty řídicího systému do rozváděče může být velmi náročné s ohledem na výsledné rozměry konstrukce. Ta by měla být co nejkompaktnější, taková, aby se ušetřilo místo a zmenšila se velikost rozváděče. Nový nástroj Eplan Design Space Exchange zjednodušuje projektantům elektrotechniky a řídicích systémů zhotovování návrhu virtuálních modelů rozváděčů a přitom překračuje hranice mezi elektrotechnickou a mechanickou konstrukcí.

 
Společnost Eplan uvedla na trh nový nástroj Eplan Design Space Exchange (DSE). DSE umožňuje sdílení dat mechanické konstrukce a řídicí techniky v rozváděči a ovládacích prvků. Jde o doplňkový modul pro Eplan Pro Panel Professional, vyvinutý společností Eplan spolu se specialisty na systémy pro mechanickou konstrukci, MCAD, z přidružené společnosti Cideon, který je poprvé dostupný ve verzi Eplan Platform 2.4 a je kompatibilní s Autodesk Inventor 2014 a 2015. „Bez rozváděče nemůžete navrhnout montážní uspořádání přístrojů a bez montážního uspořádání přístrojů nemůžete navrhnout definitivní konstrukci rozváděčové skříně. Toto dilema nyní můžete vyřešit doplňujícím modulem Design Space Exchange,“ vysvětluje Thomas Weichsel, Product Manager firmy Eplan. DSE je založen na plně parametrizovaném geometrickém 3D modelu mechanické konstrukce, který zohledňuje zvláštní požadavky na konstrukci montážního panelu nebo skříně rozváděče. Má přístup k datům prostorového modelu CAD skříně rozváděče a zpřístupňuje je systému Eplan Platform jako základ pro návrh montážního uspořádání přístrojů v Eplan Pro Panel. Prostorové montážní uspořádání je vestavěno do navrženého prostoru a odpovídá koncepci automatizace vycházející z návrhu elektrické konstrukce rozváděče. Všechna elektrická zařízení, která mají být umístěna v rozváděči, jsou virtuálně namontována s ohledem na jejich prostorové požadavky a specifikace výrobců týkající se minimální vzdálenosti mezi přístroji.
 

Propojování ve virtuálním prototypu

Automaticky jsou navrženy montážní otvory, závity, pozice a výřezy pro následnou montáž. Virtuální prototyp rozváděče je mimo jiné základem pro návrh virtuálního propojení ovládacích prvků a pro určení optimálních drah spojů s odpovídajícími délkami vodičů. Jakmile je virtuální montážní sestava přístrojů v rozváděči hotova, Eplan DSE po stisknutí tlačítka vygeneruje údaje o potřebných instalačních otvorech, závitech, montážních pozicích a výřezech pro integraci do prostorového mechanického modelu. DSE potom interpretuje data a objekty na stránce programu Autodesk Inventor a vytvoří jednotný model produktu pro mechanickou konstrukci včetně všech komponent, otvorů a výřezů.
 
Modul má dány jasné parametry a formu geometrických dat programu Autodesk Inventor, takže mechanická konstrukce může zahrnovat výrobní dokumentaci včetně výrobních postupů, rozpisek materiálu a výrobních výkresů. Zatímco mechanická konstrukce je základem pro výrobu skříně rozváděče, konstruktéři elektrotechniky si mohou zkompilovat kompletní projektovou dokumentaci finálního produktu, např. pro automatické označení svorek a kabelových svazků, se všemi potřebnými schématy, montážními sestavami, výrobními výkresy, rozpiskami, tabulkami použitých přístrojů, tabulkami propojení a daty. Thomas Weichsel shrnuje výhody Eplanu DSE takto: „Mezioborová synchronizace dat omezuje případné zdroje chyb, snižuje náklady na vývoj, šetří čas a přitom zvyšuje kvalitu konstrukčních prací.“
(ed)
 

Obr. 1. Eplan Design Space Exchange (DSE) podporuje mezioborové sdílení dat mezi konstrukcí mechanických dílů a projektováním řídicí techniky v rozváděči a ovládacích prvků