Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Nové výrobní koncepty potřebují vzdělané odborníky

Společnost Festo na své on-line tiskové konferenci 6. dubna 2016 představila, co připravuje na veletrh Hannover Messe (25. až 29. dubna 2016), a současně se s novináři podělila o svůj pohled na koncept Industry 4.0, který bude hlavním tématem letošního hannoverského veletrhu: Integrated Industry – Discover Solutions.

 
Michael Hoffmeister z oddělení softwaru firmy Festo na tiskové konferenci konstatoval, že důležitým aspektem integrované průmyslové výroby je kontinuální komunikace na všech úrovních automatizace, zajišťující možnost interakcí. Základní změnou integrované výroby je přechod na systémy s architekturou orientovanou na služby. Je to evoluční změna od tradiční architektury ve tvaru pyramidy na strukturu, kde se funkce z horních vrstev přesouvají směrem dolů: komponenty nižších vrstev nejen plní příkazy přicházející z vyšších úrovní, ale začínají se chovat autonomně. Inteligentní komponenty mají stále více funkcí: od energetické soběstačnosti po autodiagnostiku. Navzájem se propojují do sítí, dokážou se samy konfigurovat a samostatně plnit nejrůznější úlohy ve výrobním procesu.
 
Nová koncepce výroby vyžaduje nové způsoby vzdělání a školení pracovníků na všech úrovních. Pro řízení provozu a optimalizaci výrobních procesů, zvýšení adaptability a návrh flexibilních, inteligentních komponent je třeba současně rozumět plně automatizovaným výrobním technologiím i struktuře a programování výrobních informačních systémů.
 
Jak na tiskové konferenci uvedl Thomas Lichtenberger z Festo Didactic America, firma Festo nabízí praktické školení využití nové techniky ve školicím středisku CP Factory, které modeluje pracoviště reálného výrobního podniku jako kyber -fyzický systém a umožňuje výuku programování řídicích funkcí, nastavování komunikačních sítí, optimalizace využití energie a správy dat.
 
CP Factory je součástí modulárního výukového prostředí, které může být použito pro výcvik obsluhy výrobních zařízení. K CP Factory lze doplnit další moduly: školení procesně orientovaného řízení v oblastech mechatroniky, logistiky a optimalizace výroby stejně jako výcvik organizačních dovedností s ohledem na mezioborovou spolupráci, schopnost učení a adaptabilitu. V tzv. jednobodových kurzech jsou pracovníci v pravidelných intervalech proškolováni interními nebo externími odborníky v praktických dovednostech plnění konkrétních aktuálních úkolů. Kurz na téma Průmysl 4.0 je možné absolvovat i ve Festo Didactic v Praze, kde je k dispozici také model CP Factory.
 
Stánek firmy Festo najdou návštěvníci v hale 15, číslo D07. Kromě nových výrobků z oblasti průmyslové automatizace, např. dopravníkového systému autonomních vozíků, zde zájemci uvidí také oblíbené exponáty z oblasti bioniky. Nabídka výuky a školení bude prezentována v sekci Festo Didactic v hlavním stánku nebo v expozici školicího střediska Learning Centre Saar v rámci projektu APPsist (hala 2, stánek C28). Volné vstupenky lze získat na www.hannovermesse.de/promo?nsm23.
(Bk)
 

Obr. 1. Společnost Festo nabízí školení a výcvik obsluhy v rámci CP Factory ve výukovém výrobním závodě modelovaném jako kyber-fyzický systém