Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nové výrobky Phoenix Contact pro veletrh Amper 2006

číslo 3/2006

Nové výrobky Phoenix Contact pro veletrh Amper 2006

Společnost Phoenix Contact se zaměřila na rozvoj zejména v oboru průmyslových komunikací a rychlospojovací techniky. Těmto oblastem je věnována zvýšená pozornost rovněž v programu permanentní obnovy výrobního programu podle motta firmy: Phoenix Contact – Inspiring Innovations. Rozvoj a obnova sortimentu zahrnují všechny oblasti výroby: výbavu rozváděčů, propojovací techniku pro průmyslové použití, konektory a svorky pro plošné spoje, jednotky rozhraní, relé, zdroje, oddělovače, převodníky a moduly stejně jako Automation Worx – komplexní nabídku provozních přístrojů pro analogové i binární signály, koncentrátorů, jednotek styku s prostředím a řídicích systémů PLC i IPC.

Obr. 1.

Obr. 1. Instalačních moduly Fieldline Modular M8

V následujících odstavcích jsou představeny některé novinky, které bude možné zhlédnout na veletrhu Amper 2006 ve stánku společnosti Phoenix Contact (6 D 12). Další informace je možné získat na adrese českého zastoupení společnosti.

Propojení snímačů a akčních členů v průmyslovém prostředí

Pro stále kompaktnější prostorově úsporné stroje a zařízení je určena typová řada instalačních modulů Fieldline Modular M8 s krytím IP67. Šířka pouzdra pouze 30 mm dovoluje montáž přímo na standardní 30mm nosné profily (obr. 1). Připojení na všechny běžné provozní sběrnice (Profibus, Interbus, Devicenet, CANopen) je jednoduché a účinná a přesná diagnostika minimalizuje prostoje sběrnic. Instalační moduly Fieldline Modular lze snadno kombinovat v jednom systému s prvky Inline Modular. Lokální sběrnice s dosahem do 40 m umožňuje připojit až šestnáct analogových nebo digitálních I/O. Jednotky Fieldline Modular M8 lze použít zapojené do komplexní komunikační sítě v rozsáhlých aplikacích, ale také samostatně jako spolehlivý prostředek pro připojení třeba i jen několika digitálních vstupů nebo výstupů.

Duplicon: konektor pro distribuci napájení

Duplicon, rozváděčový konektor s nástavbovým systémem v „etážovém provedení“ s krytím IP67 je určen pro rozvod energie u modulárních a decentrálně koncipovaných strojů a zařízení (obr. 2). Je vhodný pro vedení až 6 × 4 mm2 + PE/690 V/25 A, navíc pro rozvod 24 V nebo pro sběrnici AS-Interface. Koncept kontinuálního rozvodu napájení od lišty DIN v rozváděči, přes decentralizované distribuční moduly až po přístroje je na trhu výjimečný, navíc vede k jednoznačné úspoře prostoru i doby montáže. Kompaktní, univerzální konektor s volitelným vícežilovým vedením je na straně rozváděče kompatibilní s řadovými svorkami ST Combi. Obr. 2. Konektor umožňuje přímé připojení desek plošných spojů v úhlu 90° a 180° – tím se dále snižují požadavky na prostor v zařízení. Snímatelný kryt poskytuje možnost kontroly za provozu. Čtvercová základní deska dovoluje montáž konektoru, a tím i výstupu kabelu ve čtyřech pozicích po 90°. Pouzdra konektorů jsou z tlakově lité hliníkové slitiny. Systém je určen pro zvláště těžké průmyslové podmínky.

Napájení prostřednictvím Ethernetu i v průmyslovém prostředí

Průmyslové moduly Power over Ethernet označené FL IF 2PSE-F a FL PSE 2TX patří do typové řady Factoryline. Umožňují společný přenos energie a dat prostřednictvím sítě LAN v průmyslovém prostředí s využitím sběrnice Ethernet v souladu se standardem IEEE 802.3af. Koncové přístroje, prvky WLAN, přístupové body Bluetooth, IP telefony nebo kamery tak lze efektivně připojit s minimálními cenovými nároky (obr. 3). Při montáži na těžce přístupných místech není zapotřebí samostatná přípojka napájení. Rovněž výpadky koncových zařízení mohou být podstatně omezeny napojením na centrální nepřerušitelné zdroje napájení.

Modul FL IF 2PSE-F je vybaven dvěma porty pro stavebnicový přepínač (switch) MMS, takže uživatel může přistupovat k osmi až 24 portům běžného vedení twisted pair (splétaný pár), vedení Power over Ethernet nebo optických kabelů.

Obr. 3.

Obr. 2. Rozváděčový konektor Duplicon
Obr. 3. Připojení koncových přístrojů prostřednictvím jednotek Power over Ethernet

Druhý uvedený modul, FL PSE 2TX, je samostatné zařízení, které převádí dva standardní porty Ethernet na Power over Ethernet. Zařízení splňuje požadavky plug-and-play, potřebné napětí 48 V pro standard IEEE 802.3af generuje z běžného napájení 24 V DC.

Ochrana proti přepětí pro sítě Profibus

Přepěťová ochrana Datatrab D-UFB-PB od firmy Phoenix Contact (obr. 4) je určena pro sítě Profibus-DP s rychlostí přenosu do 12 Mb/s. Ochranný obvod je integrován do standardního konektoru, použitého pro připojení sběrnice. To, že není zapotřebí další zařízení, šetří čas i prostor. Zástrčka je osazena šroubovými svorkami pro kabel Profibus a vodičem pro vyrovnání potenciálu. V konektoru je umístěn také odpojitelný ukončovací rezistor sběrnice.

Osmipólový konektor Ethernet v krytí IP67

Obecně známý konektor RJ45 pro montáž kabeláže bez nástrojů dodává společnost Phoenix Contact i v krytí IP67 (obr. 5). Konektor je určen pro kabeláž IEEE CAT5 podle normy EN 50173, popř. CAT 5e podle standardu TIA 568-B. Sestavení konektoru s dostatečnou odolností proti elektromagnetickým vlivům a průmyslovému rušení nevyžaduje speciální nástroje Obr. 4. – žíly kabelu se vloží do vodítek a vtlačí do zářezových spojek uzavíracími klapkami. Robustní odlehčení tahu na pouzdru konektoru dovoluje použít konektor pro kabely do vnějšího průměru 8,5 mm. Spolehlivý zámek push-pull chrání zapojený konektor před nečistotou, rázy i vibracemi a umožňuje tak spolehlivý přenos dat i ve složitém průmyslovém prostředí.

PC Worx pro konfiguraci internetu i Profinetu

PC Worx ve verzi 5.0 umožňuje konfigurovat i komunikační systémy Profinet.

Ve skupině řídicích prostředků Automationworx byla rozšířena řada programovatelných řídicích jednotek Inline Controller ILC 350 PN a ILC 370 PN o výkonnou jednotku ILC 390 PN 2TX-IB. Ta je určena především pro systémy s většími požadavky na výkon. Tyto jednotky mají kromě rozhraní pro Interbus integrováno také rozhraní pro Profinet I/O. Pomocí PC Worx je tedy možné snadno navrhovat a spravovat komunikační vazby mezi řídicími jednotkami Profinet I/O a jim příslušnými vstupy a výstupy – není nutný žádný samostatný software pro Profinet.

Obr. 5.

Obr. 4. Přepěťová ochrana Datatrab D-UFB-PB pro Profibus
Obr. 5. Průmyslový konektor RJ45 s krytím IP67
Obr. 6. Řídicí jednotka S-MAX 4006 CE

PC Worx doznal i dalších změn a rozšíření. Například díky multiuživatelskému rozhraní je možné, aby na jednom projektu současně pracovalo několik vývojových pracovníků.

Řídicí jednotka S-MAX 4006 CE

Řídicí jednotka S-MAX 4006 CE (obr. 6) je kombinace průmyslového PC, PLC a řídicího modulu pro Interbus. Zařízení, které se z hlediska řízení chová jako klasický programovatelný automat, má stejný výkon a je postaveno ze stejných komponent jako průmyslový počítač S-MAX 5006. Funkce PLC se programují pomocí PC Worx a pro vizualizaci je určen software Provisit. Díky kombinaci s funkcemi průmyslového počítače má zařízení široké komunikační možnosti: k dispozici jsou jak standardní počítačová rozhraní, tak rozhraní pro Interbus.

Výhodou popisovaného zařízení je velký výkon, spolehlivost a možnost snadného přizpůsobení pro jakoukoliv oblast použití: strojní výrobu, automatizaci provozu technických zařízení budov nebo vodohospodářství. Vždy je k dispozici kombinace navzájem přizpůsobeného a vyzkoušeného hardwaru a softwaru. Použití standardních komponent šetří čas i náklady při uvedení do provozu stejně jako při údržbě, opravách, popř. přestavbách zařízení.

Obr. 6.

Software pro diagnostiku provozní sběrnice

Komplex softwarových diagnostických nástrojů Diag+, vyvinutý společností Phoenix Contact, zaručí dozor nad sítí Interbus při jejím uvádění do provozu i během provozu. Nástroj Diag+ Netscan rozšiřuje funkci Diag+ o dozor nad uzly Interbus spojenými sítí Ethernet.

Nastavení diagnostických požadavků pro dozorovanou síť může být uloženo jako diagnostická úloha; po jejím spuštění jsou diagnostická data cyklicky ověřována. Další mód činnosti umožňuje spojitě monitorovat dedikovanou síť a její řídicí body. Trvalý provoz programu Diag+ Netscan dává možnost trvalého sledování a zobrazování chyb a poruch, včetně snížení kvality přenosu. K dispozici je přehled chybových hlášení a po kliknutí na příslušný řádek se zobrazí podrobné diagnostické hlášení, včetně zprávy o původu výpadku a možnosti návratu do standardního provozu. Program Diag+ Netscan může být přes Active X Control vřazen do aplikací provozovaných pod operačním systémem Windows.

Edmund Pantůček,
Phoenix Contact, s. r. o.

Phoenix Contact, s. r. o.
Technická 15
616 00 Brno
tel.: 542 213 401
fax: 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz