Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Nově vybavené učebny v SPŠS v Praze v Betlémské ulici

Dne 10. března 2016 se ve Střední průmyslové škole strojnické v Praze v Betlémské ulici uskutečnila malá slavnost – otevření nově vybavených učeben.

 
V první z nich bylo do provozu uvedeno robotizované pracoviště s profesionálním robotem firmy ABB. Je prvním a jediným školním pracovištěm tohoto typu v ČR. Pracoviště je vybaveno bohatým příslušenstvím pro typické úlohy průmyslového robotu. Studenti se na něm učí programovat dráhu jeho pohybu a ovládat jej při řešení různých manipulačních úloh.
 
Druhá představená učebna je plně vybavena pro výuku obrábění na NC (číslicově řízených) strojích. Nově je vybavena CNC (počítačově číslicově řízeným) soustruhem firmy EMCO Intos s řídicím systémem Sinumerik 828 D. Soustruh bude využíván k výuce programování CNC systémů a k obsluze číslicově řízených obráběcích strojů. Odborníci s touto kvalifikací jsou českými firmami žádaní a na trhu práce jich je znatelný nedostatek. Proto bude učebna sloužit k výuce vlastních studentů a bude využívána i k výuce v rekvalifikačních kurzech, které škola již tradičně organizuje pro úřady práce – nejenom ze Středočeského kraje, ale i pro rekvalifikanty z celé ČR v rámci NSK (národní soustavy kvalifikací). SPŠS Betlémská je jediná škola v Praze, která má akreditaci MPO na tuto profesní kvalifikaci.
 
Jako třetí byla představena počítačová učebna vybavená programovým produktem pro ECDL (European Computer Driving Licence). Volbou sylabů ECDL se stanovuje vzdělávací obsah, který odráží potřeby trhu práce a života v současné informační společnosti, zejména v oboru přenositelných digitálních kompetencí. Současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou a nezávislou metodu pro ověření výsledků vzdělávání v tomto oboru.
 
Na závěr byla představena nová posilovna. Je vybavena nejrůznějšími typy moderních „mučidel“. Pro studenty je oblíbeným místem výuky tělesné výchovy a sportovního vyžití, pro zaměstnance užitečným osvěžením.
 
Slavnostní otevření nově vybavených učeben zahájil ředitel školy Ing. Miroslav Žilka, CSc. Představil školu, která je svou téměř 180 let dlouhou tradicí patrně nejstarší strojnickou průmyslovou školou v Evropě. Uvedl, že české firmy kladně hodnotí dobrou úroveň jejích absolventů a mají o ně zájem. Mnoho absolventů ale pokračuje ve studiu na vysokých školách, zejména na ČVUT v Praze. Škola se úspěšně vyrovnala se všeobecným problémem nedostatku zájemců o studium na technických školách a je jednou z mála technických škol, které nestrádají nedostatkem studentů. Vděčí za to nejenom své dobré pověsti, ale i cílené spolupráci SPŠS Betlémská se základními školami. Akce se zúčastnili i oficiální hosté: Jan Mládek, ministr průmyslu ČR, Václav Pícl, náměstek ministra školství ČR, a další.
(šm)