Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nové veletrhy Plastex a Fintech 2006 v Brně

číslo 12/2005

Nové veletrhy Plastex a Fintech 2006 v Brně

Rozsah činnosti společnosti Veletrhy Brno se v příštím roce rozšíří o dva nové specializované veletrhy. Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů Plastex a Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy Fintech se uskuteční v termínu 16. až 19. května 2006 souběžně s tradičními veletrhy slévárenství Fond-Ex a svařování Welding. Společně vytvoří komplex Top Technology Brno 2006.

Začlenění těchto oborů do komplexu Top Technology má pádný důvod: vždyť mnozí dodavatelé výrobních strojů a komponent dodávají svoje výrobky pro všechny zúčastněné obory (v našem časopise připomeňme zejména robotiku) a také odběratelé svařovaných dílů, odlitků, plastových výlisků a povrchově upravených dílů jsou titíž: strojírenské podniky, automobilový průmysl, výrobci elektroniky a elektrotechnických komponent atd. Z hlediska vystavovatelů i návštěvníků je proto vytvoření tohoto komplexu veletrhů velmi šťastnou volbou.

Znamená vznik nových specializovaných veletrhů, že tyto obory napříště budou chybět na Mezinárodním strojírenském veletrhu, kam tradičně patřily? Podle obchodního ředitele a. s. Veletrhy Brno Jiřího Rouska nikoliv: „Nastane obdobná situace jako u veletrhů Fond-Ex a Welding, které se svojí náplní s MSV rovněž překrývají, a vystavovatelé si mohou vybrat, který veletrh jim lépe vyhovuje, nebo se zúčastnit obou. Plastex i Fintech jsou specializované veletrhy zaměřené na užší cílovou skupinu než MSV.„

Škoda jen, že veletržní správa vybrala nešťastně, alespoň z hlediska automatizace v uvedených oborech, pro komplex veletrhů Top Technology 2006 stejný termín, jako má mezinárodní veletrh Automatica 2006 v Mnichově. Přesto lze očekávat, že si tento komplex veletrhů najde, a to i díky oběma nováčkům, svoje návštěvníky.

(Bk)