Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Nové typy multifunkčních wattmetrů pro sledování elektrické sítě

číslo 8-9/2003

Nové typy multifunkčních wattmetrů pro sledování elektrické sítě

Sineax A200 – zobrazovací jednotka pro multifunkční převodník DME4xx

Zobrazovač Sineax A200 o rozměrech 96 × 96 mm (obr. 1) vizualizuje měřené hodnoty z elektroměrů a převodníků řady DME. S převodníkem je spojen kabelem prostřednictvím rozhraní RS-232, takže nejsou nutné „živé“ vstupní vodiče na čelní stěně skříňového rozváděče. Díky přímému spojení s DME je garantována přesnost 0,15 % měřené hodnoty napětí a proudu a 0,2 % měřené hodnoty výkonu a práce. Základní funkce přístrojů DME, zvláště výstup analogových a číslicových hodnot a možnost připojení ke sběrnici LON, Profibus nebo Modbus, přitom zůstávají nezměněné. Elektroměry a vlečné ukazatele integrované v DME4 lze vynulovat pomocí tlačítek na přístroji. Tuto funkci je možné zablokovat propojkou na zadní straně přístroje.

Obr. 1.

Displej uvedené zobrazovací jednotky je sedmisegmentový, s výškou zobrazovačů 14 mm a s velkým kontrastem, třímístný se znaménkem nebo čtyřmístný bez znaménka; elektroměry jsou osmimístné. Je zde též možnost nastavení jasu.

Zobrazovač Sineax A200 automaticky identifikuje připojený DME4 a poté začne cyklicky načítat měřené hodnoty.

Výhody zobrazovače jsou:
  • náhrada za velké množství analogových ukazatelů,
  • vizualizace všech měřených veličin DME4 přímo na místě i u čistě sběrnicových přístrojů,
  • jednoduché připojení přes sériový kabel.

Sineax A230 – multifunkční wattmetr s analýzou sítě

Zobrazovací přístroj o rozměrech 144 × 144 × 46 mm je koncipován pro montáž do rozváděčů (obr. 2). S čtyřkvadrantovým měřením je vhodný pro analýzu sítě a spotřeby v jednofázových a vícefázových střídavých sítích. Lze jej použít v sítích vysokého, středního a nízkého napětí. Při výpočtu měřených hodnot se berou v úvahu předřazené měniče proudu a napětí.

Obr. 2.

Měřené hodnoty se zobrazují na třech čtyřmístných, vysoce kontrastních displejích LED se znaménkem. Výška zobrazovačů s nastavitelným jasem je 14 mm. Volitelné režimy zobrazení pokrývají potřeby různých aplikací. Předem nakonfigurovaná nastavení displejů lze archivovat na PC a později je znovu použít. Aby se zabránilo chybným manipulacím, je možné přepínání režimů zablokovat. V režimu full lze měřené hodnoty zobrazovat bez omezení. To pomáhá při posuzování stávající situace v síti. Lze naprogramovat menší počet zobrazovacích oken (režim user) tak, aby to vyhovovalo individuálním potřebám pracovníků vykonávajícím obsluhu přímo na místě. V režimu loop se předem naprogramovaná zobrazovací okna mění automaticky. Tak se např. mohou střídavě zobrazovat tři napětí a tři proudy. Je také možné zobrazení předem naprogramovaného displeje (přednostní displej), které se ve stanoveném cyklu střídá s režimem loop.

Mezi všemi elektrickými obvody přístroje je bezpečné třícestné galvanické oddělení.

V přístroji mohou být instalovány čtyři elektroměry pro činnou energii (odběr a dodávka při vysokém a nízkém tarifu) nebo čtyři elektroměry pro jalovou energii (indukční a kapacitní nebo odběr a dodávka při vysokém a nízkém tarifu). Přístroj zajišťuje stav všech elektroměrů, záznamů a nastavení při výpadku napájení. Elektroměry lze zapojit jako jednofázové nebo třífázové 3L, popř. 4L, se symetrickým nebo nesymetrickým zatížením (Aronovo zapojení, plné zapojení, zapojení open-Y).

Číslicové výstupy jsou programovatelné jako generátory impulsů pro elektroměry nebo hlásiče mezních hodnot. Lze vyhodnocovat také střední a maximální hodnoty, analyzovat harmonické složky proudu, měřit činitel harmonického zkreslení (THD), zjišťovat proud nulovým vodičem, součinitel nesymetrie napětí a posunutí nulového bodu.

Přístroj je možné rozšířit přídavným modulem EMMOD 201. Modul rozšiřuje datovou paměť přístroje a slouží také ke komunikaci prostřednictvím RS-485/Modbus-RTU a RS-232 (typ rozhraní lze přepínat). V modulu je synchronizovaná nebo taktovaná paměť středních hodnot a profilu zatížení. Modul umožňuje také přepínání tarifů pro elektroměry a nastavení impulsních výstupů a synchronizačního taktu prostřednictvím číslicového vstupu.

Ke konfiguraci a řízení přístroje je určen software A200plus pro PC. Poskytuje možnost graficky vyhodnocovat data uložená v paměti, zobrazovat měřené hodnoty atd.

Zákazníci jistě ocení především tyto vlastnosti:

  • možnost analyzovat síť a spotřebu měřením harmonických složek, THD, nesymetrie, extrémní a střední hodnoty,

  • ploché konstrukční provedení, které šetří náklady při pořizování, návrhu a montáži,

  • čtyřmístný displej LED s výškou zobrazovačů 14 mm, který umožňuje bezpečné čtení z velké vzdálenosti a v tmavých prostorách,

  • uživatelem programovatelný displej.

Jak je patrné, uvedené multifunkční wattmetry z řady A pro sledování sítě poskytují uživatelům velké výhody. Díky modulární koncepci uživatel zaplatí jen potřebné funkce. V neposlední řadě je též důležitá bezpečnost při instalaci a provozu, kterou zajišťuje jednoduchá obsluha a komfortní programové vybavení těchto přístrojů.

Radka Alexová,
GMC – měřicí technika, s. r. o., Blansko

GMC – měřicí technika, s. r. o.
Fügnerova 1a
tel.: 516 410 905-6
fax: 516 410 907
e-mail: gmc@gmc.cz
http://www.gmc.cz

Inzerce zpět