Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Nové trendy v oboru měření a regulace

Tradiční odborná konference Nové trendy v oboru měření a regulace 2016 (již devátý ročník) se uskutečnila 25. února 2016 v kongresovém centru City Pankrác v Praze. Organizátorem byla jičínská společnost JSP, s. r. o., ve spolupráci se společností Siemens, s. r. o., hlavním partnerem konference. Mediálními partnery byly časopisy Automa a All for Power. Konference byla jednou z akcí Akademie měření a regulace (AMAR). Letošní ročník byl věnován především měření teploty – nejčastěji měřené veličině v technologických procesech.

 
Úvodní přednáška Ing. Jarmila Bukovského (JSP, s. r. o.) byla věnována měření teploty skloviny a jiných tavenin, porovnání vlastností různých typů snímačů a volbě nejvhodnějšího z nich, včetně použití safírové ochranné trubky. Další dvě přednášky se zabývaly akreditací kalibrační laboratoře (Ing. Martin Valenta, Český institut pro akreditaci) a kalibrací snímačů (Ing. Pavel Urban, JSP, s. r. o.), především významem a hlavními zásadami kalibrace snímačů teploty, tlaku, průtoku a dalších průmyslových měřidel a zajištěním metrologické konfirmace a kalibrace snímačů přímo v provozních podmínkách. Tematicky odlišná byla přednáška o řešení vzdálené správy a vzdáleného ovládání pro Simatic PLC. Popisovala také přístroj RTU Simatic RTU3030C pro monitorování vzdálených objektů (Ing. Vladimír Ševčík, Siemens, s. r. o.; v časopise Automa viz http://bit.ly/1TGD8Or). Přehledový charakter měla přednáška na téma měření teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu (Ing. Ladislav Štěpánek, JSP, s. r. o.), především z pohledu použití snímačů teploty. Přehled poskytovala rovněž přednáška Ing. Lenky Kňazovické (ČMI OI Praha) o bezkontaktním měření teploty v průmyslu. To je mezi uživateli velmi rozšířené a oblíbené pro svou rychlost a zdánlivou jednoduchost, ale nedodržení některých zásad bývá příčinou chyb. Cílem příspěvku bylo přiblížit hlavní principy bezkontaktního měření teploty a upozornit na jevy, které ovlivňují měření. Tématem závěrečné přednášky Ing. Jaromíra Jandy a Ing. Václava Andra (JSP, s. r. o.) byly univerzální programovatelné převodníky pro měření teploty, diagnostika a číslicová komunikace prostřednictvím protokolu HART a programování kalibračních konstant snímače pro zvýšení přesnosti celého měřicího řetězce.
 
O konferenci byl i letos mimořádný zájem, účastníci zaplnili celý přednáškový sál (přes 230 účastníků) a většina z nich zůstala až do konce programu. Podle vyjádření organizátorů byli posluchači především technici z praxe, ale i manažeři a vedoucí pracovníci firem. Je překvapující, že pouze několik z nich byli učitelé odborných škol (středních a vysokých). Přitom většina přednášek měla přehledový charakter a byla srozumitelná nejenom pro specialisty v oboru, ale i pro „mírně poučené laiky“. Přednášky poskytovaly aktuální údaje o stavu moderního technického vybavení a zkušenosti z praxe, které obvykle nejsou v učebnicích uváděny. Účast na konferenci by pro pedagogy a aktivní studenty mohla být velmi prospěšná. Mohla by přispět ke zkvalitnění výuky a k jejímu přiblížení aktuální praxi.
Ladislav Šmejkal