Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Nové trendy v oboru měření a regulace 2016

Již devátý ročník tradiční odborné konference Nové trendy v oboru měření a regulace se bude konat ve čtvrtek 25. února v Praze v Konferenčním centru City (Na Strži 63, metro C, Pankrác) v době od 9 do 16 h. Je zaměřena na nové trendy v oboru měření a regulace, tentokrát na měření teploty. Pořadatelem je jičínská firma JSP, s. r. o. – Měření a regulace, hlavním partnerem je Siemens, s. r. o. – divize Industry Automation & Drive Technologies, mediálními partnery jsou časopisy All for Power a Automa.

 
Hlavním tématem letošního ročníku je nejčastěji měřená veličina v oboru MaR – teplota. Na programu jsou témata: měření teploty skloviny a jiných tavenin, informace o akreditaci a kalibraci, řešení vzdálené správy a vzdáleného ovládání pro PLC Simatic, měření teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu, bezkontaktní způsob měření teploty v průmyslu a převodníky snímačů teploty. V přísálí bude výstavka a ukázky přístrojů předních českých i světových výrobců z hlavních oblastí měření a regulace. Po celou dobu konference bude v přilehlých prostorech probíhat workshop s techniky a projektanty MaR. Organizátoři věří, že letošní ročník konference naváže na své úspěšné předchůdce, o jejichž popularitě svědčí vždy zaplněný sál. Kladou si stejný cíl: vytvořit odbornou platformu pro setkání uživatelů měřicí a regulační techniky spolu s výrobci, dodavateli, projektanty, vědeckými pracovníky i dalšími odborníky. Podrobný program a další informace jsou dostupné na www.jsp.cz.
(šm)