Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Nové termovizní kamery pro trvalé sledování teplotních polí

číslo 3/2004

Nové termovizní kamery pro trvalé sledování teplotních polí

V současné době jsou již značně rozšířeny termografické (termovizní) systémy, využívané ke snímání, zobrazování a vyhodnocování teplotních polí v mnoha oborech činností, jako je diagnostika a vyhodnocování stavu objektů obecně, věda, výzkum a vývoj apod. Významné je i jejich použití ke sledování výrobních procesů a technologických zařízení prostřednictvím pevně (stabilně) zabudovaných termovizních systémů. To umožňují nové typy zařízení uvedené na trh v poslední době s určením zejména k nepřetržitému měření v reálném čase.

Obr. 1.

On-line sledování míst s kritickou teplotou je pro provozovatele přínosem nejen při sledování a řízení technologických procesů a zařízení (obr. 1), ale umožňuje také následně dokumentovat kvalitu výrobku. Podobně může mít význam kontrola určitých vybraných částí zařízení, u kterých může docházet k nedovolenému nárůstu teplot v důsledku přetížení nebo závady. Včasným odhalením takového kritického stavu lze předejít nejen případnému poškození výrobního zařízení, ale i dalším ztrátám, např. z důvodu přerušení výroby. Počáteční investice do vhodného termovizního systému jsou vedle případných ztrát a nákladů vzniklých v důsledku poklesu objemu či efektivity výroby, ztráty kvality anebo poškození výrobního zařízení zpravidla tak malé, že si přednosti termovizní techniky uvědomují a orientují se na ni pracovníci ve stále větším počtu odvětví.

Dále popsané nové termovizní kamery představují finančně dostupné řešení pro nepřetržité zobrazování a vyhodnocování teplotních polí. Lze je použít nejen pro kontrolu a řízení výrobních procesů, ale také např. k detekci požáru, protože vidí „skrz„ kouř mnohem lépe než klasické kamerové systémy. Nové termovizní kamery jsou vhodné i pro tzv. bezpečnostní aplikace vyžadující trvalé sledování nějakého důležitého objektu či prostoru.

Nová řada ThermoVision A20 a A40

V návaznosti na tradici ve vývoji a výrobě termovizních systémů uvedla společnost FLIR Systems na trh novou sérii termovizních kamer ThermoVision A20 a A40 určených pro tzv. pevné aplikace. Díky využití nejnovějších typů nechlazených detektorů s velkým rozlišením lze s těmito přístroji vytvářet ostré obrazy teplotních polí i při obrazové frekvenci 50/60 Hz. Spolu s rozsahem měřených teplot od –20 do +900 °C (A20), popř. od –40 do +2 000 °C (A40) a schopností zobrazovat rozdíly teplot již od hodnoty 0,12 K (A20), popř. 0,08 K (A40) představují pro všechny uživatele, zejména v průmyslu, velmi moderní a výkonnou technikou s mnohostranným vyžitím. Současně byly vyvinuty i nové softwarové produkty, které ve spojení s kamerami ThermoVision A20 (obr. 2), popř. A40, dovolují měřit a vyhodnocovat teplotní pole v reálném čase i zpětně vyhodnocovat dříve uložené snímky. Výsledná data lze statisticky zpracovávat např. s cílem sledovat trend změny teploty různých komponent. Kompaktní a odolnou (nárazuvzdornou) kameru ThermoVision A20/A40 lze umístit téměř všude, kde je třeba trvale sledovat povrchovou teplotu.

Obr. 2.

Plně integrované funkce analogových a digitálních vstupů a výstupů umožňují snadno a rychle začlenit termovizní kamery A20 a A40 do jakéhokoliv současného kontrolního i řídicího systému, popř. je použít samostatně. Vestavěné výstražné funkce jsou plně programovatelné a definovatelné uživatelem. Jestliže např. teplota v jednom ze záběrů kamery překročí stanovenou hodnotu, kamera vygeneruje výstupní signál pro zpracování v nadřazeném systému.

Připojení IEEE 1394 FireWire nebo Ethernet

U obou typů kamer lze volit způsob připojení. Pro rychlý přenos obrazů a dat v reálném čase s obrazovou frekvencí 50/60 Hz si uživatel může zvolit digitální výstup IEEE 1394. Pro síťové instalace nebo instalace s několika kamerami je k dispozici ethernetové připojení. Každá kamera ThermoVision A20 a A40 má vlastní IP adresu a lze ji tudíž v síti Ethernet nezávisle adresovat. Tak lze ovládat všechny funkce kamery i umožnit všem autorizovaným uživatelům přímý přístup ke snímkům teplotních polí pořízených kamerami A20 a A40 prostřednictvím internetového prohlížeče.

Uživatelsky přístupný systém

Velmi kvalitní obraz teplotního pole lze jednoduše získat kamerou A20, popř. A40, připojenou k PC nebo k televiznímu monitoru. Všechny funkce kamery je možné ovládat buď z počítače, nebo z klávesnice s několika tlačítky dobře přístupné na horní ploše kamery. Klávesnice na kameře je zejména výhodná při spouštění systému. Aby nebylo nutné kameru zdlouhavě programovat, je dispozici několik předem nastavených funkcí, které podstatně zkracují dobu potřebnou k naprogramování uživatelského řešení. Alternativně lze využít Software Developers Kit (SDK) a programovat ve Visual Basic a C++. Společnost FLIR Systems nabízí také analogové i digitální nástroje LabView Toolkits s ActiveX. Ke kamerám A20 a A40, stejně jako ke svým obdobným produktům, nabízí společnost FLIR Systems také ucelenou sadu příslušenství včetně zvětšovacích a širokoúhlých objektivů.

O společnosti FLIR Systems a TMV SS

Společnost FLIR Systems, přední světový výrobce s více než třicetiletou zkušeností s vývojem a výrobou termovizních systémů, je následnickou společností firem AGA (AGEMA) Infrared Systems (firma AGA IRS jako první na světě v roce 1964 uvedla na trh termovizní systém pro civilní použití s dodnes registrovaným názvem Thermovision®), FSI a Inframetrics. V současnosti je na celém světě využíváno více než 30 000 jejích termovizních kamer používaných při preventivní údržbě, nedestruktivním testování, monitorování a automatizaci procesů, sledování strojů, kontrole kvality, ve výzkumu a vývoji atd. Společnost FLIR Systems má tři výrobní základny – dvě jsou umístěny v USA (Portland, Boston) a jedna ve Švédsku (Danderyd-Stockholm) a zaměstnává v současné době více než 800 specialistů na infračervenou techniku.

Výhradním zástupcem firmy FLIR Systems v České a Slovenské republice je společnost TMV SS spol. s r. o., která zde již déle než třináct let nabízí termovizní techniku a pokryla tak poptávku po bezkontaktním měření teplot již několika desítek uživatelů.

Štěpán Svoboda, TMV SS spol. s r. o.

TMV SS spol. s r. o.
Studánková 395
149 00 Praha 4
tel.: 272 942 720
fax: 272 942 722
e-mail: info@tmvss.cz
http://www.tmvss.cz

Inzerce zpět