Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Nové termovizní kamery fi rmy FLIR Systems

číslo 8-9/2004

Nové termovizní kamery fi rmy FLIR Systems

Přední světový výrobce infračervené termografické techniky, nadnárodní společnost FLIR Systems, uvedla letos na trh nové typy kamer, které jsou v řadě aspektů průlomem v termovizní technice vůbec. Zejména technickými parametry, které výrazně převyšují konkurenční přístroje, a také např. cenou, která naopak klesla až na hranici 300 tisíc korun, se termovizní kamery firmy FLIR Systems staly skvělou volbou pro bezkontaktní měření a zobrazování teplot. Obr. 1. Firma FLIR Systems má v současné době tři výrobní závody v USA (od začátku roku 2004 je součástí firmy FLIR Systems také americká společnost Indigo) a jeden ve Švédsku. V současnosti nabízí techniku, kterou lze rozdělit do dvou základních kategorií: přístroje určené pro bezpečnostní aplikace (systémy Imaging) a přístroje pro „civilní“ použití (systémy Radiometric).

Systémy typu Imaging jsou určeny pro sledování objektů a cílů převážně na velké vzdálenosti (u těchto systémů se většinou neprovádí kvantitativní vyhodnocování termálních obrazů). Jejich použití je směřováno zejména do oblasti vojenských a civilních bezpečnostních aplikací. Systémy typu Radiometric jsou naopak takové systémy, u nichž lze získané termální obrazy – termogramy – také kvantitativně vyhodnocovat, tj. „měřit teploty„. V dalším textu budou přiblíženy pouze systémy určené převážně pro „civilní“ použití.

Nejlevnější termovizní kamera na trhu – ThermaCAM B2

Od poloviny tohoto roku byla nabídka přenosných systémů ThermaCAM rozšířena o řadu B. Řada B (B2 – kamera s detektorem 160 × 120 bodů, obr. 1, B 20 – kamera s detektorem 320 × 240 bodů) je speciálně určena pro kontrolu a diagnostiku stavu stavebních objektů. Kamery řady B mají patentovanou funkci automatické výstrahy (vyvinutou firmou FLIR Systems), která je součástí vnitřního softwaru a která se aktivuje v průběhu měření při zjištění teploty rosného bodu nebo podmínek, za nichž by jí mohlo být dosaženo. Obr. 2. Tato funkce na základě parametrů jako jsou emisivita, vzdálenost, zdánlivá odražená teplota, teplota atmosféry a relativní vlhkost, které jsou vložených do kamery, vypočítává teplotu na povrchu např. stěny a následně, porovnáváním s vloženou hodnotou relativní vlhkosti, vyhodnocuje, zda a kde bylo dosaženo rosného bodu. Toto místo je pak v termogramu zobrazeno barevným zvýrazněním (obr. 2) a současně může být doprovázeno zvukovou výstrahou. To tedy znamená, že pracovník snímající infračervenou termografií termogramy stavebních objektů má k dispozici výkonný nástroj, jehož pomocí může při měření v terénu mj. zjišťovat a zaměřovat kritická místa v těch částech stavebního objektu, kde při určitých teplotách a vlhkosti vzduchu dochází či může docházet ke kondenzaci vodních par na stavební konstrukci. Není tedy nutné odděleně počítat, kdy a za jakých podmínek je dosaženo rosného bodu, neboť to vypočítá sama kamera a zároveň tato místa výrazně označí.

Mezi novinky patří také přenosné termovizní kamery ThermaCAM řady P (tři typy: P25, P45 a P65) a kamery řady E (také tři typy: E25, E45 a E65), které jsou určeny pro široké spektrum použití. Tyto kamery jsou zejména vhodné do průmyslového prostředí, a to díky vysokému stupni krytí (IP54), odolnosti a velkému rozsahu měřených teplot (–40 až +2 000 obr. 3) nabízena např. i s rozšířenou vnitřní pamětí, do níž je možné ukládat termogramy s frekvencí až 25 Hz, což umožňuje zachytit rychlý děj přímo do kamery bez nutnosti připojit počítač. Dalším technickým vylepšením u tohoto typu je např. možnost ukládat zvukový komentář (až 30 sekund ke každému termogramu) prostřednictvím bezdrátové soupravy Bluetooth®, která zaručuje dokonalý zvuk a volnost pracovníka (není třeba odpojovat sluchátka).

Obr. 3.

Další novinkou jsou termovizní kamery ThermaCAM řady S (dva typy: S45 a S65), které mohou být použity v průmyslových aplikacích stejně jako kamery řady P, ale díky vestavěnému vysokorychlostnímu výstupu FireWire je lze použít také pro laboratorní účely, kde je potřeba zaznamenávat termogramy s vysokou frekvencí. Prostřednictvím počítače je možné kamery ovládat a termogramy ukládat na pevný disk počítače s frekvencí až 50 Hz. Doba záznamu je v podstatě omezena pouze kapacitou paměti připojeného počítače. Zaznamenané sekvence termogramů je pak možné analyzovat např. při použití programu ThermaCAM Researcher (obr. 4), který v sobě zahrnuje mnoho měřicích i výpočetních funkcí.

Další samostatnou kapitolou jsou pak termovizní kamery ThermoVision řady A. Díky svým vlastnostem (integrovány jsou digitální/analogové vstupy a výstupy) a konstrukcí (externí komunikace – Ethernet nebo FireWire), jsou určeny pro pevné aplikace, jako je např. on-line snímání povrchových teplot při výrobě (možnost automatizace výrobních procesů) nebo také hlídání prostorů s možností automatického výstražného hlášení alarmu. Informace o těchto termovizních kamerách byly zveřejněny v časopise Automa č. 3/2004.

Nástroje pro ukládání a rozbor termogramů

Všechny kamery firmy FLIR ukládají termální obrazy – termogramy – v tzv. radiometrickém formátu JPEG. To znamená, že je kdokoli může zobrazit jakýmkoli prohlížečem podporující formát JPEG. Uživatelé s nainstalovanými programy firmy FLIR ale navíc mohou provádět i rozbor či vlastní úpravu (změna vnitřních parametrů, barevné palety atd.) termogramů. Obr. 4. Termogramy se v kamerách (podle typu) ukládají buď do vnitřní paměti (řady E a B2) nebo do vyjímatelné paměti typu Compact Flash (B20, řada P a S) či přímo do připojeného počítače (řada S). Uložené termogramy je možné přenášet také přímo z kamer prostřednictvím programu ThermaCAM QuickView, který se dodává k termovizním kamerám jako standardní příslušenství. Tímto programem je možné také provádět jejich základní rozbor včetně vytištění protokolu s výsledky. V případě, že uživateli nestačí vyhodnocovací možnosti programu ThermaCAM QuickView, lze provádět komplexní analýzu termogramů dalšími programy z řady ThermaCAM Reporter nebo Researcher. Nová verze softwaru Reporter navíc pracuje v prostředí MS Word (do MS Word je vložen softwarový modul firmy FLIR Systems, jehož prostřednictvím lze vkládat do textu vytvořeného v editoru Word komplexní vyhodnocení termogramů). Firma FLIR Systems vyvinula také speciální softwarový produkt ThermaCAM Image Builder, určený k použití nejen ve stavebnictví, který umožňuje při měření velkých objektů „poskládat„ jednotlivé termogramy do jednoho obrazu a potom výsledný obraz vyhodnotit jako jeden termogram.

Další informace

V tomto článku jsou stručně popsány novinky v termovizní technice firmy FLIR, kterou společnost TMV SS spol. s r.o. (výhradní obchodní a servisní zastoupení) nabízí.

Ing. Jiří Svoboda,
TMV SS spol. s r. o.

TMV SS spol. s r. o.
Studánková 395
149 00 Praha 4
tel.: 272 942 720
fax: +420-272 942 722
e-mail: info@tmvss.cz
http://www.tmvss.cz

Inzerce zpět