Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nové stykače DILM doplnily nabídku produktů pro provoz a ovládání elektromotorů

číslo 2/2006

Nové stykače DILM doplnily nabídku produktů pro provoz a ovládání elektromotorů

Společnost Moeller již více než sto let nabízí produkty určené pro spínání, ochranu, provoz a řízení elektrických motorů. V roce 2004 uvedla na trh skupinu výrobků Xstart, sjednocující sortiment výrobků určených speciálně pro tyto aplikace. Výrobky této skupiny se vyznačují především kompaktní konstrukcí a malými rozměry. Nedlouho po jejich uvedení na trh se s nimi mohli seznámit i čtenáři časopisu Automa, a to v článku [Faltus, R.: Xstart – spínání, jištění a řízení motorů] uveřejněném v čísle 11/2004. Sortiment výrobků je ovšem neustále inovován a doplňován. Cílem tohoto článku je informovat odbornou veřejnost o některých novinkách především v nabídce stykačů DILM, tvořících jeden ze základních prvků skupiny výrobků Xstart.

Charakteristika stykačů DILM

Stykače DILM (obr. 1) jsou primárně určeny pro spínání třífázových motorů. Sice mohou být použity, a s výhodou se v praxi používají, i pro spínání jiných zátěží (osvětlení, elektrické topení, rozvody v budovách apod.), ale zvláště ve spojení se spouštěči motorů PKZ, výkonovými jističi NZM nebo nadproudovými relé Z jsou právě pro třífázové motory ideálním řešením.

Obr. 1.

Obr. 1. Stykače DILM pro proudy do 150 A

Charakteristickým rysem nových stykačů jsou svorky ovládacích cívek umístěné na čelní straně. To zajišťuje dobrou přístupnost ke kabelům a možnost připojit řídicí kabel dokonce i tehdy, když už je zapojen hlavní kabel. K dispozici jsou také moduly dvoupólových nebo čtyřpólových pomocných kontaktů, které lze namontovat v různých kombinacích na bok nebo na čelní stranu stykače. U stykačů do jmenovitého proudu 32 A je pomocný kontakt součástí stykače. K jednomu stykači lze připojit až osm vodičů.

Stykače DILM jsou k dispozici pro výkony a napětí do 75 kW/AC-3/400 V.

Stykače ovládané stejnosměrným napětím

Díky elektronicky řízenému elektromagnetickému obvodu (obr. 2) mají i stykače ovládané stejnosměrným napětím malý příkon pro přidržení a přitažení kontaktů. S tím je spojeno i omezení vyzařovaného tepla. Vlivem zmíněných úprav se nejen ušetří místo v rozváděči, ale i náklady na větrání rozváděčových skříní. Využití elektronicky ovládaného magnetického obvodu umožňuje stykač připojit přímo k programovatelnému automatu.

Ochranný člen vestavěný ve všech stykačích ovládaných stejnosměrným proudem potlačuje přepětí vznikající na řídicí cívce při přechodovém jevu tak, že není třeba používat externí ochranný člen.

Obr. 2.

Obr. 2. Elektronika uvnitř stykače DILM mění stejnosměrné ovládací napětí na střídavé, využívané v elektromagnetickém obvodu stykače

Jednotné rozměry stykačů ovládaných stejnosměrným i střídavým napětím usnadňují projektování zařízení i montáž. Velikost všech stykačů, bez ohledu na ovládání, byla sjednocena z původních sedmi provedení na čtyři, celkem ve třech šířkách: 45 mm pro proudy do 32 A, 55 mm pro proudy do 65 A a 90 mm pro proudy do 150 A.

Bezpečná funkce i v nestabilní síti

Tolerance od 0,7 minimálního ovládacího napětí do 1,2 maximálního ovládacího napětí je podstatně větší, než požaduje norma ČSN EN 60 947 Spínací a řídicí přístroje nn. To stykačům umožňuje bezpečně pracovat i v nestabilních napájecích sítích, kde se může vyskytovat podpětí i přepětí.

Připojení vodičů

Svorkovnice pro hlavní kabely mají dvoukomorové třmenové svorky a lze k nim spolehlivě připojit vodiče různých typů dimenzované s velkou rezervou. K jedné svorce je dokonce možné připojit dva vodiče různých průřezů. Připojení vodičů pomocí třmenových svorek je spolehlivé a snadné. Požaduje-li zákazník vyšší komfort při zapojování, je možné u stykačů do 12 A pro připojení vodičů využít i pružinové svorky (u stykačů nad 12 A lze pružinovými svorkami připojit pouze vodiče řídicího kabelu).

Nadproudová relé Z

Nadproudová relé Z, která lze kombinovat se stykači DILM, chrání motor proti přetížení nebo výpadku fáze. Pomocné kontakty v takovém případě rozpojí stykač a signalizují poruchu. Relé Z jsou vhodná i pro ochranu motorů v nevýbušném provedení EEx podle normy ATEX 100 (směrnice 94/9/EC).

Certifikace

Stykače DILM jsou určeny pro světový trh. Proto jsou vybaveny všemi potřebnými certifikáty pro evropské země i pro zámoří. Zvláště výrobci strojů a zařízení, kteří své výrobky exportují na americký trh, ocení, že stykače DILM mají i schválení UL a CSA.

Kam pro další informace

Bližší informace o stykačích DILM si mohou zájemci vyžádat na adrese společnosti, popř. webových stránkách www.moeller.cz

Ing. Radovan Faltus,
Product Manager Motorstarters&Drives,
Moeller Elektrotechnika, s. r. o.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 632
http://www.moeller.cz