Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Nové specifikace od OPC Foundation

Automa 8/2000

Martin Stianko,
Merz, spol. s r. o.

Nové specifikace od OPC Foundation

OPC Foundation vydala další ze specifikací standardu OPC – specifikaci OPC Batch 1.0. Připravovány jsou dále specifikace OPC Data Access 3.0 a OPC XML.

Standard pro přenos dat v průmyslových informačních systémech OPC (OLE for Process Control) je vytvářen prostřednictvím specifikací OPC (viz [1]). Po nejčastěji používaných specifikacích OPC Data Access 1.0 a 2.0 (pro přístup k datům v reálném čase), OPC Alarm & Events (pro poskytování informací o výskytech specifikovaných událostí a výstražných hlášení) a OPC Historical Data Access (pro přístup k historickým datům uloženým v databázi) byla uvolněna další specifikace OPC v řadě.

Její název OPC Batch 1.0 napovídá, že je určena pro použití v případech, kdy je potřeba posílat dávky receptur do technologie a sledovat jejich uskutečňování (laboratorní systémy, dávkové řídicí systémy, vážní systémy apod.).

Specifikace OPC Batch 1.0 poskytuje rozhraní a adresový prostor pro výměnu dávkových informací a vybavení potřebné k pochopení jeho obsahu. Nová specifikace je v souladu s normou IEC 61512-1 Batch control, která je mezinárodní verzí normy ANSI/ISA--S88.01-1995 Batch Control. Důležitou skutečností je, že každý OPC Batch Server (klient) je zároveň OPC Data Access 2.0 serverem (klientem), jinými slovy, že OPC Batch server (klient) má se specifikací OPC Batch implementovánu také specifikaci OPC Data Access 2.0, včetně některých volitelných rozhraní (např. prohledávání veličin v konfiguraci serveru OPC).

Ve fázi příprav jsou v rámci OPC Foundation další dvě specifikace – OPC Data Access 3.0 a OPC XML. První z nich je další verzí „základní“ specifikace OPC Data Access, druhá OPC XML, bude určena pro zpřístupnění technologických dat prostřednictvím OPC s použitím jazyka XML (eXtensible Markup Language). Výhodou XML je velmi snadný zápis libovolné struktury dat a současně možnost přenášet data ve formátu XML po sítích Intranet a Internet. Po uvolnění specifikace OPC XML se podstatně rozšíří možnosti použití standardu OPC pro přenos technologických dat.

Literatura:

[1] STIANKO, M.: OPC – nový průmyslový standard pro informační technologie. AUTOMA, 6, 2000, č. 6, s. 3-5.