Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nové specifikace CiA – CANopen pro konektory, sklonoměry a pohony

Nezisková organizace CAN in Automati­on (CiA) zveřejnila nové dokumenty týkající se sítí a zařízení využívajících komunikační protokol CANopen.
 
V návrhu doplňkové specifikace CiA 303-1verze 1.7 jsou doporučeny způsoby provedení kabeláže a přiřazení funkcí kolíkům v konek­torech sběrnic s protokolem CANopen a sjed­nocena terminologie v této oblasti. Součas­ně jsou do standardu zahrnuty osmikolíkový konektor Ampseal pro redundantní komuni­kaci, osmnáctikolíkový konektor pro rozhra­ní VDA a dvoukolíkový výkonový konektor používaný ve vozidlech.
 
Návrh profilu zařízení CiA 410 verze 1.3 se týká sklonoměrů s rozhraním CANopen s jednou i dvěma citlivými osami pro snímání podélného a popř. i příčného sklonu objektů s rozlišením šestnáct nebo 32 bitů. Vedle zpřesnění textu dokumentu byla do bloků PDO (Process Data Object) přidána funkce synchronního přenosu pro­vozních dat.
 
Ve fázi návrhu standardu je zveřejněn pro­fil CiA 452 verze 1.0, určující rozhraní mezi komunikačními sítěmi s protokolem CANopen a elektrickými pohony řízenými pro­gramovatelnými automaty (PLC) v prostře­dí PLCopen Motion Control. Pohon používá provozní režimy i konfigurační parametry de­finované v částech normy IEC 61800-7 Ad­justable speed electrical power drive systems s vazbou na protokol CANopen (specifikace CiA 402). V profilu CiA 452 jsou definovány parametry zvláštních režimů, jako jsou např. změna převodu, ruční ovládání, režim vačky apod. Pohon je řízen povelem a nebo 32bito­vými referenčními hodnotami (šestnáct nebo 32 bitů podle nastaveného režimu) s použitím jednoho objektu typu TPDO (Transmit Pro­cess Data Object) a jednoho RPDO (Receive Process Data Object).
 
První dva z uvedených dokumentů jsou volně k dispozici na webových stránkách CiA (www.can-cia.org).
[CAN in Automation (CiA), 15. prosince 2009.]

(sk)