Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nové školicí středisko Siemens

Siemens vybudoval v České republice vlastní školicí středisko pro oblast průmyslové automatizace. Středisko navazuje na dlouholetou tradici školení zajišťovaného dceřinou firmou E&A. Pro výuku jsou využity současné prostory v Bradleci u Mladé Boleslavi a nově vybudovaný školicí komplex v Ostravě.
 
Cílem střediska je zabezpečit co nejvyšší technickou a odbornou úroveň všech školení. Používaný hardware a učební materiály proto odrážejí nejnovější trendy v automatizační technice. Veškerá školení jsou založena na principech integrované automatizace (Totally Integrated Automation – TIA), kterou společnost Siemens prosazuje již dvanáct let. Velký důraz je kladen na odbornou pedagogickou připravenost lektorů.
V nabídce jsou nová školení z oblasti vizualizace, komunikací a pohonů. Školicí středisko může připravit nejen standardní školení určená pro programátory, projektanty, konstruktéry, operátory, údržbáře a servisní techniky, ale i celé koncepty školení pro jednotlivé firmy. Školicí středisko Siemens i nadále spolupracuje s dalšími autorizovanými školicími středisky Sidat a Simex Control. Další informace a kalendář školení jsou na webové stránce www.siemens.cz/sitrain
(ed)