Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Nové Školicí středisko Schneider Electric CZ, s. r. o.

Automa 1/2000

Ing. Jiří Mühlhofer,
Školicí středisko Schneider Electric CZ, s. r. o.

Nové Školicí středisko Schneider Electric CZ, s. r. o.

Generální ředitel Pascal Charriau 29. září 1999 slavnostně zahájil činnost Školicího střediska Schneider Electric CZ, s. r. o. v prostorách nového sídla firmy v Thámově ulici v Praze 8. Slavnostního aktu se zúčastnili i zákazníci firmy).

V oblasti průmyslové automatizace si frekventanti mohou vybrat z devíti kursů. První čtyři jsou zaměřeny na ochranu a ovládání motorů, normy, předpisy a komponenty pro bezpečnostní aplikace a elektrické pohony využívající frekvenční měniče a softstartéry. Pět kursů je zaměřeno na základy programování, problematiku programování a aplikací průmyslových automatů, na vývojová prostředí a operátorské panely. V oblasti rozvodů elektrické energie nabízí středisko deset kursů, které jsou orientovány především na jističe, rozváděče a přípojnicové rozvody.

Nabízené kursy jsou určeny jako pomůcka pro zákazníky při projektování zamýšlené investice, vlastní realizaci i následném, pokud možno bezporuchovém provozu.

Veškeré informace o nabízených kursech a jejich termínech lze získat přímo ve Školicím středisku nebo na internetové stránce www.schneider-electric.cz

[Schneider magazín, prosinec 1999]