Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nové rychlospojovací moduly pro automatizační techniku

číslo 6/2002

Nové rychlospojovací moduly pro automatizační techniku

Obr. 1.

Ve dvou rozsáhlých expozicích v halách 9 a 11 na Hannover Messe předvedla firma Phoenix Contact obsáhlý sortiment prvků, modulů a celých rychlospojovacích systémů pro zjednodušení, zrychlení a zlevnění zapojení napájení a komunikačních sběrnic v automatizační průmyslové i neprůmyslové technice. V tomto článku čtenáře a zájemce o tento obor seznámíme alespoň se čtyřmi zástupci ze široké palety vystavených produktů.

Pružinové svorky STS-DESK
Pružinové svorky STS-DESK se vyznačují velkou kompaktností a možností připojit k nim vodiče rovně i šikmo. Jsou vhodné pro spoje vodičů, které nevyžadují umístění v obvyklých kabelových kanálech. Pružinové svorky řady ST, stejně jako celý sortiment svorek, mají velké připojovací zóny pro pohodlné připojování vodičů. Třívodičové a čtyřvodičové svorky umožňují připojit vodiče jmenovitého průřezu 2,5 nebo 4 mm2. Lze do nich zasunout dvojitý můstek. Svorky lze snadno popisovat.

Obr. 2.

Pružinové minisvorky Mini Sprint
Svorky Mini Sprint se dodávají v provedení pro dva, tři nebo čtyři vodiče jako nožové oddělovací svorky. Zaručují velký komfort připojování vodičů. Na obou stranách svorky jsou k dispozici kontrolní body pro zkušební kolík o průměru 2,3 mm.

Páčková bezpečnostní svorka pro pojistky G 5 × 20 mm patří k nejmenším na trhu (má konstrukční šířku pouze 6 mm) a lze ji stejně jako nožové oddělovací svorky kombinovat se standardními svorkami ST. K tomu je určen průchozí můstkový systém – prostor pro můstek se u všech svorek nachází ve stejné poloze. Značné úspory místa lze dosáhnout použitím třípatrových nebo čtyřpatrových svorek, které jsou vhodné zejména k zapojování trojfázových elektromotorů. Kompletní připojení trojfázového motoru lze realizovat na šířce pouze 6 mm, přičemž všechna patra jsou přemostitelná a každou pozici svorky je možné samostatně popsat a označit. Zvláštností svorek ST-Combi je násuvný kontakt (např. pro 24 A/500 V) pro vodič 2,5 mm2. Šířka svorky je jen 5 mm. Svorky zaručují ochranu proti dotyku v konektoru a na svorkové liště.

Obr. 3.

Pružinové dvoupatrové svorky
Nové svorky ZDMTK 2,5 jako nožové oddělovací prvky umožňují v měřicí, regulační a řídicí technice vykonávat revizní práce bez napětí. Při připojovacím průřezu 2,5 mm2 a rozteči jen 6,2 mm lze realizovat zapojení na velmi úzkém prostoru. Kontrola každého místa připojení a možnost popisu jsou samozřejmou součástí komfortního zapojování vodičů. Snadné výškové přesazení mezi oběma oddělovacími noži označuje příslušnost k patru svorky: horní nůž – horní patro, dolní nůž – – dolní patro. Varianta Twin má tytéž přednosti, ale na straně připojovaného zařízení má přípoj, který může být oddělen oběma noži a tím přerušen.

Projektování svorkových lišt na počítači
Pro projektování svorkových lišt na PC dodává firma Phoenix Contact software Clip Select. Jeho nová verze je kompatibilní se systémem Eplan a umožňuje popisování svorek pomocí CMP (Computer Marking System). Software zaručuje bezproblémový přenos dat od projektového výkresu až po tiskárnu, bez nutnosti manuálního opisování a zadávání značení svorek. Svorky lze značit i barevně.

Obr. 4.

Program významně šetří dobu nutnou na projektování. Z knihoven do výkresu automaticky doplňuje potřebné konstrukční dílce – víčka, oddělovací kotouče apod. Data lze přenášet i do programů Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). K dispozici je rovněž výstup ve vektorové grafice nebo ve formátu dxf (AutoCAD). Výměnu dat s jinými programy zaručuje rozhraní CSV/ASC II.

Kompletní dokumentaci svorkové lišty lze vytisknout na běžné tiskárně a tyto podklady je možné použít pro výrobu nebo objednání lišt. Na webové stránce http://www.phoenixcontact.com/de/produkte/clipselect jsou k dispozici aktuální údaje, jakož i cenné tipy.

V příštím čísle přineseme stručné údaje o početných vystavených novinkách z oblasti řadových svorek Clipline, průmyslových konektorů Pluscon, o konektorech na desky s plošnými spoji Combicon, přepěťových ochranách Trabtech, rozhraních Interface a dalších produktech pro automatizační techniku.

[Tiskové informace Phoenix Contact, duben 2002.]

Gustav Holub

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com

Inzerce zpět