Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Nové rychlé vícekanálové A/D převodníky-osciloskopy pro PCI

Nové rychlé vícekanáloé A/D převodníky-osciloskopy pro PCI

Společnost National Instruments (NI) rozšířila svou nabídku zásuvných karet do PC o dva nové A/D převodníky-osciloskopy pro sběrnici PCI (obr. 1) s rychlostí snímání až 2 GS/s v jednom kanálu a s hustotou zástavby až osm kanálů na kartě.

Nové rychlé vstupní karty pro PCI

Univerzální A/D převodník NI PCI-5152 umožňuje využívat běžné stolní PC jako plnohodnotný osciloskop. Dokáže snímat analogový signál vzorkovací frekvencí až 2·109 vzorků za sekundu (2 GS/s) v reálném čase na jednom kanálu nebo 1 GS/s při současném vzorkování dvou kanálů. Pro opakující se signály modul nabízí režim ETS (Equivalent-Time Sampling), dovolující signál navzorkovat s periodou odpovídající vzorkovací frekvenci až 20 GS/s. Šířka pásma vstupního signálu může být až 300 MHz. Měřicí rozsahy a impedanci vstupů lze softwarově nastavit v rozmezí od 100 mV do 10 V, popř. 50 Ω a 1 MΩ. Uživatel může převodník NI PCI-5152 s využitím programu přizpůsobit tak, aby vykonával jím definovaná měření, takže přístroj nalezne uplatnění např. při měření na polovodičových čipech, v ultrazvukové nedestruktivní defektoskopii (NDT), optické koherentní tomografii (OCT), hmotnostní spektroskopii apod.

Obr. 1.

Obr. 1. Nové A/D převodníky-osciloskopy NI PCI-5152 (vlevo) a NI PCI-5105

Zásuvná karta PCI typu NI PCI-5015 s osmi kanály, vzorkovací frekvencí 60 MS/s a dvanáctibitovým rozlišením, prodávaná za cenu od 12 646 Kč za kanál, poskytuje větší hustotu kanálů v systému a zároveň snižuje náklady na testování. Několik karet lze navzájem synchronizovat s časovou nejistotou řádu jednotek pikosekund, takže jde o zařízení ideální k vytváření vícekanálových systémů, např. pro ultrazvukovou defektoskopii a podobné obory.

Stejně jako všechny ostatní A/D převodníky od firmy National Instruments, jsou i oba nové přístroje podporovány ovladačem NI-Scope s více než 50 vestavěnými funkcemi pro měření a analýzu signálů v časové i frekvenční oblasti. Uživatel může nové převodníky synchronizovat s dalším hardwarem od firmy National Instruments, např. s jinými A/D převodníky, generátory signálu, velmi rychlými digitálními I/O a multifunkčními zařízeními pro získávání dat, a tak vytvářet vlastní sestavy přístrojů pro specializovaná měření (viz také dále). Převodníky PCI-5152 a PCI-5105 také fungují s veškerým softwarem od firmy National Instruments, včetně vývojových prostředí NI LabView, NI LabWindowsTM/CVI a NI TestStand, i s běžnými jazyky a nástroji jako C++, C# a NET.

Tab. 1. Základní parametry rychlých A/D převodníků pro PCI od National Instruments

Funkce převodníku

Typ převodníku

NI PCI-5152

NI PCI-5105

Simultánní kanály

2

8

Vzorkovací rychlost v reálném čase

1 GS/s (dva kanály)/2 GS/s (jeden kanál)

60 MS/s

Vzorkovací rychlost s ekvivalentní periodou (ETS)

20GS/s

Šířka pásma

300 MHz

60 MHz

Rozlišení

8 bitů

12 bitů

Vstupní impedance

50 Ω nebo 1 MΩ (softwarově volitelné)

Vstupní napětí

od 100 mV do 10 V

od 50 mV do 30 V

Paměť na desce

512 MB

Výchozí cena za kanál

63 235 Kč

12 646 Kč

Modulární přístroje National Instruments

Modulární přístroje NI jsou „stavebními kameny“ hospodárných a univerzálních automatizovaných měřicích a zkušebních systémů. Zkušební technici při jejich použití specifikují základní funkce, které požadují – zvolí si ze široké nabídky modulů pro měření, generování signálu, rádiových i napájecích a spínacích modulů –, a pak konfiguraci těchto modulů softwarově snadno a rychle přizpůsobí podle potřeb svých měnících se specifických měřicích a zkušebních úloh. Modulární přístroje dodává firma National Instruments pro nejrůznějších platformy, včetně PXI, PXI Express, PCI, PCI Express a PCMCIA. Lze je s výhodou použít především při práci s velmi rychlými signály, protože umožňují spojit spolu výkon standardních průmyslových PC a vyspělé způsoby časování a synchronizace přístrojů a měření. Do uvedené skupiny produktů patří:

  • A/D převodníky/osciloskopy (až 24 bitů, až 2 GS/s, až osm kanálů),
  • generátory signálů (až 16 bitů, 200 MS/s),
  • digitální generátory/analyzátory signálu (až 400 Mb/s),
  • generátory a analyzátory rádiových signálů (až 6,6 GHz),
  • digitální multimetry (až 71/2 místa, měření indukčnosti, kapacity, odporu),
  • programovatelné napájecí zdroje (až 20 W, 16 bitů),
  • analyzátory dynamických signálů (až 24 bitů, 500 kS/s),
  • přepínače (maticové, univerzální a rádiové multiplexory).

(National Instruments)

National Instruments Czech Republic, spol. s r. o.
Národní třída 19/949
110 00 Praha 1
tel.: 224 235 774
fax: 224 235 749
e-mail: ni.czech@ni.com
http://www.ni.com/czech