Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nové radarové hladinoměry TDR i pro malé zásobníky

Nová řada radarových hladinoměrů Sitrans LG200 s vedenou vlnou (TDR – Time Domain Reflectometry) z produkce společnosti Siemens je určena pro měření polohy hladiny nebo rozhraní kapalin, kalů i sypkých materiálů. Jde o dvouvodičové, po proudové smyčce napájené snímače s komunikačním protokolem HART. Snímače dokážou měřit hladinu materiálů s permitivitou od 1,4 při teplotách až +427 °C a tlaku až 43,1 MPa. Spolehlivě měří hladinu kapalin s agresivními výpary, pěnou, velkou viskozitou, velkým vlněním, velkou rychlostí plnění nebo vyprazdňování a proměnlivou permitivitou či hustotou. Přístroj je vhodný např. pro použití v malých zásobnících.
 
Nová typová řada radarových hladinoměrů zahrnuje patnáct různých provedení s koaxiálními, jedno- nebo dvoutyčovými a jedno- nebo dvoulanovými vlnovody. Všechny verze jsou k dispozici jako jiskrově bezpečné (EEx ia), s pevným uzávěrem (EEx d [ia]) a v nejiskřícím provedení (EEx nA). Díky kompaktnímu designu a mnoha variantám závitových a přírubových procesních připojení lze Sitrans LG200 snadno a rychle instalovat. Snímač se nastavuje pomocí tří tlačítek na přístroji nebo ručním programovacím zařízením prostřednictvím komunikačního protokolu HART nebo též z počítače s využitím softwarového nástroje Simatic PDM.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, http://www.siemens.cz/ad, e-mail: adprodej.cz@siemens.com