Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Nové radarové hladinoměry Optiflex a Optiwave

číslo 8-9/2004

Nové radarové hladinoměry Optiflex a Optiwave

Radarový reflektometrický hladinoměr Optiflex 1300 C i radarový hladinoměr Optiwave 7300 C od firmy Krohne zastupují novou řadu hladinoměrů pokrývající potřeby řešení všech průmyslových úloh v oblasti měření polohy hladiny kapalin, kalů, past i prášků a granulátů.

Konstrukce a způsob montáže i obsluhy obou přístrojů jsou obdobné, což usnadňuje jejich použití i využití poznatků z jejich provozu v průmyslové praxi.

Tyto nové přístroje vznikly na základě dlouholetých zkušeností firmy Krohne získaných z desítek tisíc aplikací radarových a reflektometrických hladinoměrů ve všech odvětvích průmyslu.

Obr. 1.

Reflektometrický hladinoměr Optiflex 1300 C

Optiflex 1300 C, ukázaný na obr. 1, je nový radarový reflektometrický hladinoměr (Time Domain Reflectrometry – TDR) určený k měření polohy hladiny a rozhraní kapalin a polohy hladiny sypkých látek. Při jeho konstrukci byly využity poznatky z tisíců instalací reflektometrických hladinoměrů značky Krohne v chemickém průmyslu, petrochemii i vodním hospodářství. Cílem bylo zkonstruovat a vyrobit přístroj překonávající všechny obdobné hladinoměry dostupné na světovém trhu.

Konstrukce snímače i vyhodnocovací elektroniky hladinoměru Optiflex 1300 C, poskytující mu velkou rozlišovací schopnost a vynikající odstup signálu od šumu, je zcela nová. Uvedené vlastnosti umožňují měřit jím polohu hladiny kapalin i za obzvlášť obtížných podmínek. Hladinoměr naprosto spolehlivě měří polohu hladiny v reaktorech s vlnící se hladinou i tam, kde na hladině vzniká trvalá vysoká vrstva pěny a tvoří se nánosy na snímači. Impulsy generované oscilátorem mají přesně definovaný tvar a pro jejich vyhodnocení jsou využity velmi dokonalé algoritmy. Díky tomuto postupu se podařilo dosáhnout spolehlivého měření polohy rozhraní dvou kapalin při výšce vrstvy již od 50 mm.

S hladinoměrem Optiflex 1300 C lze spolehlivě měřit výšku hladiny prášků a granulátů s relativní permitivitou větší než 1,1. Snadno a s velkou spolehlivostí měří polohu hladiny např. granulovaného PVC, čířeného vápna i horkého popílku.

Ocenění jistě dojde měřicí rozsah popisovaného hladinoměru, který je až 35 m, a jeho velká přesnost (±3 mm, pro vzdálenosti větší než 10 m je to ±0,3 % z měřené hodnoty).

Hladinoměr Optiflex 1300 C je napájen po proudové smyčce. Pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu je dodáván i v jiskrově bezpečném a nevýbušném provedení (pevný závěr). Pro měření polohy rozhraní je k dispozici další proudový výstup. Dvouvodičové napájení je optimální také z hlediska nákladů na instalaci, umístění v prostorách s nebezpečím výbuchu i snadného udržení měřicího řetězce v chodu i při přerušení dodávky elektrické energie.

Uvést reflektometrický hladinoměr Optiflex 1300 C do provozu je velmi snadné. Po namontování na zásobník a přivedení napájení Optiflex sám zkontroluje vyhodnocovací elektroniku. Poté instalační asistent položí obsluze prostřednictvím velkého grafického displeje několik otázek, které lze snadno zodpovědět s využitím piezoelektrických tlačítek na modulu displeje. K dispozici je rovněž nápověda on-line na displeji.

Přístroj Optiflex 1300 C se dodává s přírubovým připojením DN 25 až DN 200 a se závitovým připojením G ůznými typy tyčových a lanových senzorů v závislosti na měřeném médiu a podmínkách použití. Co se týče komunikace, je Optiflex 1300 C vybaven komunikací HART na proudovém výstupu a standardně se dodává s komunikačním programem PACTware. Nastavit a analyzovat proces měření je tedy možné pohodlně z rozvodny nebo velínu. Vše, co je zapotřebí, je PC s operačním systémem Microsoft Windows a univerzální modem pro protokol HART.

Novou kvalitu měření představuje reflektometrický hladinoměr Optiflex 1300 C polohy hladiny od osvědčeného výrobce. Je důstojným následovníkem hladinoměrů řad BM 100 a BM 102, používaných jen v ČR desítkami spokojených zákazníků ve stovkách aplikací. Jde o přístroj splňující evropské normy a vyznačující se dokonalou technickou podporou poskytovanou zkušenými obchodně-technickými zástupci firmy Krohne CZ.

Obr. 2.

Radarový hladinoměr Optiwave 7300 C

Nový radarový hladinoměr Optiwave 7300 C (obr. 2) pracuje na principu frekvenční modulace spojité nosné vlny (Frequency Modulated Continuous Wave – FMCW) v pásmu 24 GHz. Při jeho konstrukci byly využity nejmodernější dostupné součástky a současně obrovské zkušenosti získané při výrobě několika desítek tisíc radarových hladinoměrů s nosnou vlnou řady BM 70 a při jejich provozu v obtížných průmyslových podmínkách.

Tento přístroj pracuje s velkou šířkou pásma. I při malých rozměrech připojovací příruby (DN 50 až DN 80) je tím dosaženo vynikajícího rozlišení (1 mm) a přesnosti měření (± 3 mm) i v obtížných provozních podmínkách. Je použitelný v reaktorech se složitým vnitřním vybavením a míchadly, s možností vzniku pěny na hladině a k měření polohy hladiny kapalin všude tam, kde je vyžadováno bezkontaktní měření při co nejjednodušší montáži hladinoměru.

Velká pracovní frekvence umožňuje s anténami o průměru 40 až 80 mm přesně a spolehlivě měřit polohu hladiny kapalin v zásobnících výšky až 40 m. Dvouvodičové napájení po proudové smyčce s možností komunikace prostřednictvím protokolu HART je optimální volbou do prostředí s nebezpečím výbuchu a současně znamená nízké náklady na montáž a provoz přístroje.

Radarový hladinoměr Optiwave 7300 C je vybaven grafickým displejem se čtyřmi piezoelektrickými tlačítky. Přístroj lze nastavit a proces měření analyzovat na místě při použití displeje, popř. z rozváděče prostřednictvím komunikačního programu PACTware (součást dodávky každého hladinoměru Optiwawe 7300 C), osobního počítače a univerzálního modemu pro protokol HART.

Přístroj Optiwave 7300 C se dodává s přírubovým připojením DN 40 až DN 80 se třemi možnými typy antén. V případě stávajících delších nátrubků je možné anténu prodloužit. Maximální teplota na montážní přírubě hladinoměru je 150 °C a těsnicí systém je navržen pro maximální přípustný přetlak 4 MPa.

Uvedený hladinoměr Optiwave 7300 C je optimálním řešením měření výšky hladiny ve standardních aplikacích – tedy aplikacích, které za standardní považuje firma Krohne. A stovky spokojených zákazníků v ČR mohou potvrdit, že standardy firmy Krohne leží velmi vysoko.

Podrobná nabídka

Další informace nejen o nových hladinoměrech lze získat na stránkách http://www.krohne.com (s volbou Czech v nabídce Language). Přístroje Optiflex 1300 C a Optiwave 7300 C budou firmou Krohne CZ také představeny na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ve dnech 20. až 24. září 2004.

Ing. Petr Komp,
Krohne CZ spol. s r. o.

KROHNE CZ spol. s r. o.
Soběšická 156
638 00 Brno
tel.: 545 532 111
fax: 545 220 093
e-mail: brno@krohne.cz

Pracoviště Praha
Žateckých 22
140 00 Praha 4
tel.: 261 222 854-5
fax: 261 222 856
e-mail: praha@krohne.cz

Pracoviště Ostrava
Koláčkova 12
724 00 Ostrava-Stará Bělá
tel.: 596 714 004
fax: 596 714 187
e-mail: ostrava@krohne.cz

Inzerce zpět