Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Nové průtokoměry Badger Meter na MSV

číslo 8-9/2004

Nové průtokoměry Badger Meter na MSV

Společnost Badger Meter Czech Republic s. r. o. je především dodavatelem systémů pro měření průtoku, dávkování kapalin a výdej olejů. Na 46. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí ve stánku č. C-I 111 několik novinek, kterými letos dále rozšiřuje bohatý sortiment dodávaných průtokoměrů.

Obr. 1.

Novinky: indukční, s oválnými koly, zásuvné, ultrazvukové

V nabídce indukčních průtokoměrů z produkce firmy Badger Meter ve druhém pololetí roku 2004 přibude nová typová řada ModMag (obr. 1). Přístroje uvedené řady znamenají z hlediska zákazníka další rozšíření aplikačních možností indukčních průtokoměrů značky Badger Meter zejména v oblasti chemického průmyslu. Budou certifikovány pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, a to jak podle norem platných pro země Evropského společenství (Zóna 1, Zóna 2), tak podle norem platných v USA (Class1Div1, Class1Div2). Velmi dobré dynamické vlastnosti přístrojů zmíněné řady umožňují jejich použití i tam, kde je třeba měřit rychle se měnící průtoky (dávkování kapalin apod.).

Rozšíření v roce 2004 již doznala typová řada průtokoměrů s oválnými koly MN pro přesné měření průtoku elektricky nevodivých kapalin. Současná řada světlostí je doplněna typem MN 05 s měřicím rozsahem 0,5 až 50 l/h a dále typy MN 80, MN 100 (obr. 2), využívanými k měření průtoku až do hodnoty 1 200 l/min.

Obr. 2.

Mezi novými exponáty se v expozici firmy Badger Meter Czech Republic na letošním MSV objeví také zásuvné průtokoměry značky Data Industrial. Jedná se o přístroje umožňující měřit průtok v potrubích o světlostech od DN 15 do DN 1 000 při zachování nízkých pořizovacích nákladů na měřicí místo. Díky speciálnímu provedení instalační jímky lze přístroj vyjmout z potrubí za plného provozu, bez přerušení průtoku měřené kapaliny.

Firma Badger Meter dodává také ultrazvukové průtokoměry pro neinvazivní měření (viz upoutávka na expozici firmy na str. 10).

Široká nabídka snímačů i služeb

Společnost Badger Meter Czech Republic je dodavatelem zejména širokého sortimentu indukčních průtokoměrů a hmotnostních průtokoměrů pracujících na principu Coriolisovy síly, ultrazvukových, turbínových a diskových průtokoměrů různých typů, dále systémů pro výdej mazacích olejů a hladinoměrů. Dodává i speciální ventily pro použití v oblasti výzkumu.

Kromě výroby a prodeje nových průtokoměrů zajišťuje také opravy a rekalibrace indukčních průtokoměrů vyrobených firmami Exponent a Kovopodnik, popř. Kovoterm Brno.

Obr. 3. Obr. 4.

Dále se v prostorách společnosti v Brně-Řečkovicích (obr. 3) vedle výrobních pracovišť nachází také její vlastní zkušebna průtokoměrů světlostí DN 6 až DN 600. Ta je vybavena špičkovou technikou pro kalibraci měřidel průtoku hmotnostní metodou (obr. 4).

Ing. Ivo Tomáš,
Badger Meter Czech Republic s. r. o.

Badger Meter Czech Republic s. r. o.
Maříkova 2082/26
621 00 Brno
tel.: 541 420 411
fax: 541 229 724
e-mail: badgermeter@badgermeter.cz
http://www.badgermeter.cz

Inzerce zpět