Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nové prostředí pro vývoj popisů zařízení pro HART

číslo 11/2004

Nové prostředí pro vývoj popisů zařízení pro HART

Organizace HART Communication Foundation (HCF) vytvořila nové programovací prostředí s názvem Device Description Integrated Development Environment (DD-IDE). Jedná se o sadu navzájem provázaných softwarových nástrojů umožňujících efektivně vyvíjet, ověřovat a udržovat tzv. popisy zařízení (Device Description – DD) potřebné ke komunikaci s provozními přístroji po číslicových sběrnicích. Nové DD-IDE, které je náhradou dosavadního nástroje DD Developer Tool Kit, podporuje celý cyklus vývoje DD: automatizuje nezbytné rutinní pracovní činnosti a díky zdokonalené vizualizaci zjednodušuje údržbu a obnovu již existujících DD. Podle jeho autorů nový nástroj zkracuje dobu potřebnou na vývoj typického popisu zařízení s rozhraním HART o 30 až 40 %. Komponentami DD-IDE jsou výkonný editor jazyka Device Description Language (DDL) jako základního jazyka pro modelování vlastností inteligentních provozních přístrojů, ukázkové popisy zařízení, zdokonalený DDL Tokenizer, převádějící DD do binárního tvaru, simulátor zařízení XMTR-DD a SDC-625 Smart Device Configurator pro validaci a ověřování popisů zařízení. Jazyk DDL je pro protokol HART standardem a jedinou metodou schválenou HCF pro konfigurování zařízení s rozhraním HART. V březnu 2004 byl DDL jednohlasně přijat za mezinárodní standard (IEC 61804-2, Electronic Device Description Language – EDDL).
[InTech News, 15. července 2004.]

(kp)

Inzerce zpět