Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Nové programovatelné automaty na českém trhu

Firma Tecon, s. r. o., uvádí na trh programovatelné automaty společnosti LS Industrial Systems (LSIS; dříve LG Industrial Systems), která je vedoucí firmou v oblasti automatizace. V nabídce LSIS jsou automatizační prvky od nejmenších PLC až po rozsáhlé systémy DCS. Do sortimentu produktů LSIS dále patří měniče, prvky spínací techniky, elektrické motory nebo systémy pro kolejovou dopravu.
 
Společnost má ucelenou nabídku PLC, označovanou souhrnným názvem XGT Family. Sem patří tři řady PLC – XGR, XGI a XEC. Součástí nabídky jsou také operátorské panely XGT, software SCADA InfoU a servopohony XGT. Článek se bude podrobněji věnovat jednotlivým řadám PLC.
 

Nejvíce možností nabízí řada XGR

 
S PLC řady XGR (obr. 1) lze vytvářet redundantní řešení, kde jsou zálohovány jednotlivé procesory, napájecí zdroje i komunikace se vzdálenými I/O (obr. 2). Rychlost zpracování instrukcí je až 42 ns/krok. V redundantním řešení jsou CPU mezi sebou synchronizována optickým nebo metalickým kabelem. Přepnutí na záložní procesor trvá 4 až 22 ms. Při použití optického kabelu může být záložní procesor ve vzdálenosti až 200 m. Systém lze použít pro úlohy až do 131 072 I/O. Základní rám s I/O lze rozšířit o dalších až 31 základen, které mohou být při použití optického vlákna navzájem vzdáleny až 2 km. Tímto rozšířením je možné dokonce i monitorovat program v hlavním procesoru. Všechny základny lze zapojit do kruhové topologie, aby byla zajištěna komunikace i při rozpojení sítě mezi základnami. Systém umožňuje analyzovat a do souboru zaznamenávat (logovat) jednotlivé události pro jejich další vyhodnocení. Vytvářejí se záznamy provozní historie, historie chybových hlášení a historie činnosti systému.
 
PLC se programují v souladu s normou IEC 61131-3. Podporovány jsou jazyky LD, ST, SFC a IL (IL – pouze čtení). Datové typy jsou plně podle příslušné normy IEC. Programy do PLC lze přenášet přes Ethernet, rozhraní RS-232 nebo USB.
 
K řadě XGR lze připojit periferie nejrůznějších dodavatelů. Podporovány jsou sběrnice Ethernet, Profibus-DP, DeviceNet a sériová rozhraní. PLC mezi sebou mohou komunikovat i proprietárními protokoly firmy LS Industrial Systems (RAPInet) po průmyslovém Ethernetu, kdy je zajištěna determinističnost a přesné časové synchronizování této komunikace.
 
Vstupní a výstupní digitální moduly jsou dodávány s osmi, šestnácti, 32 nebo 64 body, analogové s maximálně šestnácti vstupy nebo výstupy na modul. K dispozici jsou speciální moduly pro polohování (lze řídit až tři osy), pro velmi přesnou regulaci teploty a termočlánkové i odporové vstupy.
 
Moduly lze vyjímat bez nutnosti odstavení systému.
 

Mimořádně rychlé programovatelné automaty XGI

 
PLC série XGI jsou založena na zcela novém konceptu. Mají otevřený přístup ke komunikační síti, vysokorychlostní zpracování, kompaktní rozměry a rovněž velkou dostupnost, jež je zajištěna velmi pokročilými metodami redundance. S těmito PLC může zákazník vytvářet aplikace mimořádně náročné na rychlost zpracování. PLC jsou vybaveny procesorem NGP1000:MPU, který vyvinula a přímo vyrábí společnost LS Industrial Systems. Tento procesor zajišťuje jednu z nejvyšších rychlostí zpracování programu v porovnání s konkurenčními výrobci PLC – 28 ns/krok. Ve spojení s vnitřní sběrnicí s velmi vysokou propustností dat je dosaženo mimořádného výkonu celého systému.
 
PLC série XGI podporují různé komunikační sběrnice: Fast Ethernet, Profibus-DP, DeviceNet, Modbus a Mechatrolink-II.
 
Nejvýkonnější procesorová jednotka této řady má označení XGI-CPUU. Programování je opět podle standardu IEC 61131-3. Podporovány jsou jazyky LD, ST, SFC. Uživatel si může vytvářet své vlastní funkční bloky a ty potom opakovaně využívat v dalších úlohách.
 
Kapacita paměti programů je 1 MB. Procesor může řídit až 6 144 lokálních I/O a 131 072 vzdálených I/O a dokáže zpracovat až 256 PID regulátorů. Programy se přenášejí prostřednictvím Ethernetu, rozhraní RS-232 nebo USB.
 

Řada XEC – automaty s pevným počtem I/O a možností rozšíření

 
V řadě XEC jsou microPLC s vynikajícím poměrem ceny k výkonu. PLC této řady jsou schopna poradit si s většinou jednoduchých i složitějších úkolů v aplikacích menšího rozsahu. Programování je opět podle standardu IEC 61131-3 a podporovány jsou jazyky LD, ST, SFC. PLC v této řadě mají základní jednotky s procesorem a pevným počtem I/O. Dodávají se ve variantách s 32 nebo 64 I/O. K PLC lze připojit až deset rozšiřujících modulů. Základní jednotky disponují osmi rychlými čítači do 100/50 kHz a u varianty s tranzistorovými výstupy i čtyřmi frekvenční výstupy do 25 kHz – mohou tedy řídit až dvě pohybové osy. Základní jednotky jsou vybaveny třemi sériovými porty a rozhraním USB pro programování. V maximální konfiguraci lze programovatelnými automaty této řady řídit až 384 I/O. K dispozici jsou vstupní a výstupní digitální moduly, které jsou dodávány s počty osm, šestnáct nebo 32 bodů na jednotku, analogové s maximálně osmi vstupy na modul a speciální moduly pro polohování (lze řídit až tři osy), termočlánkové i odporové vstupy. Komunikační možnosti rozšiřují moduly pro Ethernet nebo pro další sériové porty. Pro tuto řadu se připravují jednotky pro řízení vzdálených I/O.
 

Vývojové prostředí XG5000 Family

 
Ve vývojovém prostředí XG5000 Family se programují a konfigurují všechny PLC zmíněných řad a speciální moduly. Softwarový produkt se skládá ze tří samostatných programů – XG5000, XG-PD a APM S/W. XG5000 je určen pro vývoj a ladění programu pro PLC, XG-PD se používá k nastavování a ladění komunikací a diagnostiku komunikačních sítí a protokolů a APM S/W je určen pro konfiguraci polohovacích modulů.
 
XG5000 (obr. 3) umožňuje programovat jednotlivé PLC, ale i úlohy s několika PLC v rámci jednoho prostředí a jednoho projektu. Podporuje programování podle normy IEC 61131-3 v jazycích LD, SF, SFC i programování pouze v liniovém diagramu ve variantách pro některé PLC firmy LSIS. Jednotlivé části projektu lze členit do úloh, které mohou být vyvolávány časově, pomocí přerušení nebo událostmi. Tuto vlastnost lze také využít pro pouhé zpřehlednění programu. Software podporuje pro všechny PLC editaci v reálném čase. Uživatelé si mohou projekt vyzkoušet bez PLC, neboť je plně podporována simulace PLC přímo ve vývojovém prostředí. Při ladění je možné v tomto prostředí sledovat časové průběhy jednotlivých digitálních i analogových proměnných v PLC. Programy lze ladit i nahrávat přes USB, Ethernet nebo sériové porty.
Jaroslav Prokeš,
 
Obr. 1. Programovatelný automat XGT
Obr. 2. Redundance u PLC řady XGT
Obr. 3. Programování ve vývojovém prostředí XG5000 Family