Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Nové produkty pro automatizaci

číslo 12/2003

Nové produkty pro automatizaci

Veletrh Viet ve Vídni a MSV v Brně byly pro společnost Phoenix Contact příležitostí vystavit množství novinek, z nichž některé jsou uvedeny v tomto článku. S mnohými se mohli seznámit i návštěvníci veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku.

Obr. 1.

Zdroje napájení pro provozní přístroje

U zdrojů Quint Power byl rozšířen rozsah výkonu až do 1 kW. Vedle napětí 24 V jsou nyní k dispozici i napětí 12 a 48 V. Při regulovaném výstupním napětí 11,5 až 18,0 V, popř. 42 až 56 V, mohou dávat proud od 10 do 20 A. Širokorozsahový vstup zaručuje provoz na téměř všech střídavých i stejnosměrných napájecích sítích. Na nestabilních sítích zajišťují zdroje při výpadku napájení do 20 ms a při výpadku jedné fáze plné vstupní napětí. Pro těžké zátěže jsou zdroje vybaveny funkcí power boost, která umožní krátkodobě zvýšit výkon o až 35 %. Pro sledování funkce jsou vybaveny bezpotenciálovým reléovým kontaktem a aktivním tranzistorovým spínacím obvodem.

Zdroje mají osvědčení UL 60950 a UL 508 (USA) pro použití v systémech informační techniky a v průmyslových regulačních zařízeních.

Obr. 2.

Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 2, jsou k dispozici dva kompaktní zdroje a redundantní modul Quint Diode s ochranou proti vznícení typu n podle EN 50021 (obr. 1). Zdroje dávají regulované napětí od 22,5 do 28,5 V při výstupních proudech 5 až 10 A. Širokopásmový vstup 85 až 264 V AC a 90 až 250 V DC umožňuje provoz na většině napájecích sítí ve světě. I zde je k dispozici bezpotenciálový kontakt a tranzistorový spínací výstup pro hlídání funkce. Pro stoprocentní redundanci je možné zdroje zapojovat paralelně. Zdroje jsou certifikovány podle norem ATEX i UL.

Regulátory pro Inline

Systém Inline je doplněn dvěma novými moduly regulátorů Tempcon (obr. 2) pro regulaci teploty nebo jiných technologických procesů. Kompaktní moduly mají šest nebo osm regulačních smyček. Mohou fungovat jako dvoubodové nebo tříbodové regulátory. Lze je nakonfigurovat i jako regulátory krokových motorů. Vzhledem k tomu, že jsou vybaveny všemi běžnými algoritmy pro náběh nebo změnu požadované teploty, optimalizaci parametrů regulace a funkcí hlídání topného proudu, jsou vhodné např. pro regulaci teploty v plastikářských lisech nebo balicích strojích stejně jako v jiných strojích, kde je třeba regulovat teplotu.

Obr. 3.

Všechny funkce a parametry regulátorů může uživatel snadno nastavit a pomocí vestavěné diagnostiky je kontrolovat.

Modulární přepěťová ochrana pro telekomunikace

Nová modulární přepěťová ochrana Comtrab (obr. 3) chrání nejen telekomunikační techniku, ale také zařízení informační, měřicí a řídicí techniky. Je vhodná pro ISDN, T-DSL i pro ethernetové systémy. Ochranné prvky mohou být libovolně kombinovány pro různá rozhraní a po jejich aretaci v modulu je možné s nimi manipulovat jako s celkem. Spektrum ochran sahá od 5 V DC po 110 V AC pro bezpotenciálově provozované a jednostranně uzemněné signální obvody. Vedle kombinovaných hrubých a jemných ochran je pro méně citlivé přístroje k dispozici také pouze hrubá ochrana.

Karty PCI pro WinAC

Pro karty rozhraní Interbus – PCI od firmy Phoenix Contact jsou nyní k dispozici ovladače i pro software WinAC pro programovatelné automaty (obr. 4). Obr. 4. Aplikace vytvořené ve Step7 a běžící na PC řídí a diagnostikují modul Interbus Master a umožňují přenášet data přímo z modulů I/O. Podporovány jsou verze WinAC Basis/PN a WinAC RTX (s RT rozšířením Venturcom).

Moduly rozhraní PCI spojují provozní sběrnici Interbus s inteligentními přístroji čtvrté generace s prostředím Step7 a dovolují využívat takové funkce jako rozšířenou diagnostiku nebo odpojení porouchaného přístroje bez přerušení činnosti systému. Přenos dat je důsledně cyklický a v jednom okruhu může být sériově připojeno až 8 192 I/O. Je také možné paralelně připojit zařízení pro diagnostiku používající software Diag+ nebo terminály pro nastavování parametrů přístrojů. Cyklické čtení a zápis hodnot důležitých proměnných a přímý přístup na I/O činí z PC vybaveného tímto rozhraním plnohodnotný řídicí systém.

Nové moduly jsou kompatibilní s moduly rozhraní S7 300 a S7 400. To znamená, že zkracují cestu od řízení pomocí PLC k řízení pomocí PC a přitom zachovávají už existující know-how.

Gustav Holub

Inzerce zpět