Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nové přístroje pro měření úhlu natočení a náklonu

S rozvojem automatizace v průmyslu dochází ke stále užšímu propojení mechanických strojírenských konstrukcí s elektronickou výzbrojí a řídicími systémy zabezpečujícími přenos a zpracování naměřených údajů. Švýcarský výrobce Camille Bauer se dlouhá léta zabývá technikou snímání úhlu natočení a polohy a díky patentovanému kapacitnímu principu má jedinečnou pozici na trhu s těmito přístroji. I v tomto roce přichází s novými typy programovatelných převodníků úhlu natočení v odolném provedení a s novým snímačem náklonu.
 

Programovatelný převodník úhlu natočení

 
Programovatelný převodník úhlu natočení Kinax WT720 (obr. 1) snímá bezkontaktně a téměř bez zpětného ovlivnění úhlovou polohu osy a převádí ji na vnucený, měřené hodnotě úměrný stejnosměrný proud. Logicky a technicky smysluplně doplňuje program převodníků úhlu natočení o programovatelné provedení s rozšířenou možností použití. Svým robustním provedením je předurčen pro použití ve strojírenství a při stavbě dopravních prostředků. Jmenujme některé jeho vlastnosti:
 • měřicí rozsah a směr otáčení jsou programovatelné prostřednictvím tlačítek a přepínače; tím ulehčuje plánovací a projektové práce, zkracuje dodací lhůty a minimalizuje skladové zásoby,
 • počáteční a koncová poloha jsou nezávisle nastavitelné,
 • výstupní veličina může mít lineární charakteristiku nebo V-charakteristiku,
 • hřídel je otočná bez dorazu,
 • princip měření snímače je patentovaný.

Snímač náklonu s kyvadlovým systémem tlumeným olejem

 
Snímač náklonu Kinax N702 s kyvadlovým systémem tlumeným olejem přeměňuje úhel náklonu na stejnosměrný signál. Úhly náklonu se měří např. na jeřábech, velkých transportérech, bagrech, vrtacích, lodních a těžních zařízeních a měřené hodnoty jsou důležité pro bezpečnostní a řídicí systémy těchto strojních zařízení. Měření úhlu náklonu mohou být využívána např. k vyrovnání zařízení do vodorovné polohy.
 
Kinax N702 je možné použít i ke snímání úhlové polohy ramena jeřábu, příčného náklonu dopravního prostředku, polohy pracovní plošiny, zpětné klapky apod.
 
Jeho základní vlastnosti jsou:
 • programování měřicího rozsahu, smyslu otáčení a nulové polohy přímo na přístroji,
 • výstupní signál hodnoty náklonu je k dispozici v podobě analogové změny proudu nebo napětí,
 • vysílač je zabudován v robustním pouzdru odolném proti stříkající vodě, se stupněm krytí IP66,
 • kyvadlo je tlumeno olejem,
 • poloha kyvadla je měřena magnetorezistivním převodníkem úhlu natočení,
 • hřídel kyvadla nemá mechanický doraz a lze ji plynule otáčet o 360°.
Další informace mohou zájemci nalézt na webových stránkách www.gmc.cz a www.camillebauer.com.
 
Ing. Vladimír Ševčík,
GMC-měřicí technika, s. r. o., Blansko
 
Obr. 1. Programovatelný snímač natočení Kinax WT720