Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nové příležitosti pro automatizaci v době ekonomické krize

Patrick Schwarzkopf je jednatelem německého sdružení VDMA Robotik + Automation. Zajímal nás jeho pohled na to, co přinesl rok 2008 v oboru automatizace a co lze očekávat v budoucnosti. Rozhovor s ním navazuje na příspěvek z prosincového vydání Automy (str. 4) pod názvem Kam se ubírá vývoj v automatizaci a jak jej ovlivní současná ekonomická krize?
 
Jak byste charakterizoval uplynulý rok 2008 v oboru automatizace? Jaká technická řešení jsou na vzestupu?
Ve zvýšené míře se používají standardní produkty řešené tak, aby mohly být přizpůsobeny různým úlohám. Dále se uplatňují produkty, které se snadno ovládají a rekonfigurují. Produkty pro automatizační řešení musí také poskytovat mnoho různých variant využití a musí být velmi flexibilní, protože životní cykly se stále zkracují. V technice strojového vidění je značná poptávka po inteligentních kamerách a snímačích obrazu, protože mají kompaktní rozměry a jsou hospodárné. V robotice je novým směrem robot pracující spolu s pracovníkem tak, že sdílejí společný pracovní prostor bez jakýchkoliv bariér. Tím
se robot stává „pomocníkem” ve výrobním procesu a robotiku lze ve větší míře využívat v malých firmách.
 
Jaká jsou Vaše očekávání v roce 2009?
Je obtížné vyslovovat předpověď pro rok 2009, protože v tomto okamžiku panuje nejistota vlivem finanční krize. Předpokládám, že se po nějakou dobu sníží investice do automobilového průmyslu. Na druhé straně je v době krize ještě důležitější optimalizovat produkty a při tom se uplatní právě automatizace. Takže krize může v tomto oboru přinést nové příležitosti. Některé průmyslové obory si povedou velmi dobře, jako je fotovoltaika, která zažívá boom. Právě robotika a automatizace mohou výrazně zlepšit proces výroby fotovoltaických panelů a snížit náklady.
 
Jak bude ovlivněno podnikání v oboru automatizace zpomalením ekonomického růstu v Evropě? Jakou strategii by měly firmy zvolit?
Situace se bude lišit v závislosti na oboru zákazníků. Zatímco automobilový průmysl sníží investice, ostatní obory nemusí být zasaženy, jako třeba obor zdravotnických zařízení nebo potravinářský průmysl. Nejlepší strategií je zřejmě diverzifikace, aby slabší obchody v jednom segmentu byly kompenzovány lepšími výsledky v jiných.
 
Odběratelé produktů průmyslové automatizace budou nyní zřejmě hledat úsporná, efektivní řešení. Je pravděpodobné, že se v současné době na trhu uplatní inovativní řešení a produkty?
Souhlasím. Automatizační technika je klíčem k lepší kvalitě. Vede k růstu produktivity. Investice se rychle vrátí nižšími výrobními náklady. To vše zvýší konkurenceschopnost. To je zvlášť důležité v době ekonomických turbulencí. Věřím, že to vytvoří příležitosti pro technická řešení, která optimalizují výrobu a sníží náklady.
rozhovor vedla Eva Vaculíková
 

Patrick Schwarzkopf, jednatel VDMA Robotik + Automation
V době ekonomické krize je ještě důležitější optimalizovat produkty a při tom se uplatní právě automatizace.“