Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nové převodníky pro Wiegand, proudovou smyčku a M-Bus

Rozhraní Wiegand, proudová smyčka (datová verze) a sběrnice M-Bus jsou rozhraní pro přenos dat široce rozšířená v některých specifických oblastech techniky. Konvertory pro tyto linky do svého programu zařadila společnost Papouch, s. r. o. (viz inzerát na této straně), která tradičně dodává převodníky pro mnoho běžných rozhraní: RS-232, RS-485, USB, Ethernet, WiFi atd. 

Převodník Wiegand – RS-232 a zpět

Čtečky bezkontaktních karet pro komunikaci běžně používají protokol Wiegand. Pojmenován je po Johnovi R. Wiegandovi, objeviteli jevu, který bezkontaktní karty využívají. Standard Wiegand určuje fyzickou i datovou vrstvu komunikační sběrnice. Fyzická vrstva je tvořena třemi vodiči označovanými DATA1, DATA0 a GND. Datová vrstva má několik variant, lišících se počtem přenášených bitů a formátem.

Převodník Wie232 (obr. 1) konvertuje data z protokolu Wiegand na linku RS-232. Rozhraní pro čtečku bezkontaktních karet obsahuje zmíněné signály DATA1, DATA0, GND a také svorku Uout. Na ní je vyvedeno napětí (max. 12 V), které je možné využít k napájení čtečky. Sériová linka RS-232 je vyvedena na konektor D-Sub 9M. K počítači PC může být převodník připojen nekříženým kabelem. Typ protokolu Wiegand lze nastavit přepínači – k dispozici jsou varianty Wiegand 26, 30 a 40. Data přečtená z bezkontaktní karty jsou po lince RS-232 přenášena jako řetězec ve formátu ASCII, který je zakončen znaky CR a LF.

Někdy je třeba i opačný převodník, tedy z RS-232 na Wiegand. Je určen pro situace, kdy je zapotřebí simulovat čtečku karet a posílat data do zabezpečovací ústředny se vstupem Wiegand. Převodník je dodáván pod označením Wie232R. Jeho vlastnosti jsou zrcadlové k převodníku Wie232.

Do obou převodníků je možné dodat program, který bude data konvertovat daným způsobem podle konkrétního požadavku. Převodníky Wie232 a Wie232R jsou dodávány v robustním provedení s možností uchytit je na zeď nebo na lištu DIN. 

Datová proudová smyčka

Pamětníci se jistě usmějí nad tím, že v prvním odstavci je proudová smyčka (myšleno dvoustavová, pro přenos dat) nazvána „specifickým“ rozhraním. Před několika desetiletími to bylo nejrozšířenější rozhraní – byly jím přenášeny v podstatě všechny zprávy dálnopisů. V současné době je proudová smyčka plnohodnotně nahrazena linkami RS-485 a RS-422, přesto se však stále u některých zařízení vyskytuje. Za dlouhou dobu její existence vznikly různé verze.

Převodník 232CLDR (obr. 2) je určen pro převod datové proudové smyčky na linku RS-232. Aby byla zaručena kompatibilita pro všechny verze proudové smyčky, je možné u přijímače i vysílače jednotlivě nastavit aktivní nebo pasivní mód. Obě rozhraní jsou vzájemně galvanicky oddělena, komunikační rychlost může být až 19 200 Bd při délce smyčky 600 m. Přenos dat je signalizován kontrolkami. Převodník 232CLDR je dodáván v robustním provedení s možností uchytit ho na zeď nebo na lištu DIN. 

Převodník M-Bus – Ethernet

Rozhraní M-Bus (také Meter Bus) se používá pro odečítání měřičů spotřeby energií, tedy pro plynoměry, měřiče tepla a elektroměry. Ačkoliv jeho alternativou je linka RS-485 s protokolem Modbus RTU, užívá se M-Bus velmi často. Standard M-Bus určuje fyzickou i datovou vrstvu sběrnice. Výhodou je, že M-Bus je odolný proti rušení, umožňuje připojit na jedno kabelové vedení několik měřičů (až 250) a připojené měřiče i napájet.

M-Bus se tedy používá k dálkovému odečtu. V současné době pojem „dálkový odečet“ nepředstavuje přenos v rámci budovy, ale prostřednictvím internetu. Není zapotřebí vysvětlovat, jak je takový odečet pro dodavatele i spotřebitele výhodný. Proto je tedy třeba převést rozhraní M-Bus na Ethernet. K tomu jsou určeny převodníky PiiGAB 810 (obr. 3), dodávané ve třech variantách, pro 5, 20 a 60 měřičů. V současné době je připravován software, který z převodníku vytvoří webový server. Převodníky PiiGAB jsou v provedení na lištu DIN.  

Technická podpora a možnost vyzkoušení

Všechny uvedené převodníky je možné zapůjčit si k vyzkoušení a technici společnosti Papouch jsou připraveni poradit s jejich použitím.

(Papouch, s. r. o.)

Obr. 1. Převodník Wie232 převádí Wiegand na RS-232

Obr. 2. Převodník 232CLDR převádí RS-232 na proudovou smyčku

Obr. 3. Převodník PiiGAB 810 převádí M-Bus na Ethernet a umožňuje odečet spotřeby přes internet