Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nové převodníky pro RS-232, RS-485/422, USB a Ethernet

číslo 8-9/2005

Nové převodníky pro RS-232, RS-485/422, USB a Ethernet

Komunikační linky a sběrnice RS-232, RS-485/422, USB a Ethernet jsou velmi rozšířené a často používané pro přenos dat v nejrůznějších aplikacích. To přináší potřebu jejich vzájemné konverze. Výrobce převodníků těchto linek, společnost Papouch, s. r. o., představuje několik zajímavých novinek.

Obr. 1.

Obr. 1. Převodník Ethernet – RS-485, typ TC485

Pro obousměrnou konverzi linky RS-232 na linku RS-485 nebo RS-422 jsou určeny převodníky UC485C a UC485S. Obsahují galvanické oddělení a dovolují přenášet data rychlostí až 480 kb/s. Uživatelsky je možné zvolit typ linky: RS-485, RS-422 nebo RS-422 multimaster. Součástí převodníku je také ochrana proti přepětí. Napájení převodníků je 7 až 30 V. Převodníky jsou zapouzdřeny v robustní kovové krabičce s možností uchycení na lištu DIN a s indikací signálů TXD a RXD.

Od září 2005 je dostupný zjednodušený převodník pod označením TC485 (obr. 1). Je určen pro obousměrný převod linky RS-232 na RS-485 (dvouvodičovou). Výhodami jsou malé rozměry a cena. Je dodáván v plastové nebo kovové krabičce.

Jako opakovač linky RS-485 nebo RS-422 či jako převodník z rozhraní RS-485 na RS-422 může být použit modul CQ485. Obsahuje dvě komunikační rozhraní, která lze nezávisle modifikovat pro linky RS-485, RS-422 nebo RS-422 multimaster. Obě rozhraní jsou od sebe galvanicky oddělena, přenosová rychlost může být až 1 Mb/s. Napájení modulu CQ485 je 7 až 30 V. Je dodáván v kovové krabičce s možností uchycení na lištu DIN a s indikací toku dat. Všechny parametry se nastavují softwarově přes konfigurační port.

Obr. 2.

Obr. 2. Převodník USB – RS-485/422, typ SB485

Pro galvanické oddělení linky RS-232 je dodáván oddělovač UC232. Vyrábí se nyní i v provedení s konektory D-Sub 9. Je určen pro přerušení zemních smyček, které vznikají propojením přístrojů linkou RS-232, současně funguje i jako ochrana sériových portů.

Převodníky SB232 a SB485 (obr. 2) jsou určeny ke konverzi rozhraní USB na linku RS--232 nebo RS-485/422. Sériové porty na počítačích PC se postupně vytrácejí. V této situaci mohou pomoci moduly SB232 nebo SB485, které umožňují na jednom počítači vytvořit mnoho desítek standardních sériových portů (až 256). Převodník SB232 vytváří rozhraní RS-232, převodník SB485 umožňuje volbu linky RS-485, RS-422 nebo RS-422 multimaster. Společnými vlastnostmi je galvanické oddělení, napájení z rozhraní USB a indikace toku dat. Součástí dodávky je virtuální sériový port – program, který v operačním systému vytvoří nový sériový port. Tím je umožněno komunikovat aplikacím, které s přenosem dat přes rozhraní USB nepočítaly.

Moduly Gnome a Gnome485 (obr. 3) jsou převodníky rozhraní sítě 10/100 Base-T Ethernet na linku RS-232 nebo RS-485. Převodníky Gnome mají malé rozměry a snadno se používají, navíc patří k nejlevnějším na trhu. K síti 10/100 Base-T Ethernet se připojují konektorem RJ45. Linka RS-232 je vyvedena na konektor D-Sub 9 male, který je zapojen shodně jako běžný port RS-232 na PC. Přenášeny jsou signály RXD, TXD, RTS, CTS, DTR a GND. Linka RS-485 je vyvedena na svorkovnici. Součástí dodávky je virtuální sériový port. Převodníky se nastavují jednoduše přes vnitřní webovou stránku se zabezpečením proti neoprávněnému přístupu. Přenášená data mohou být šifrována.

Obr. 3.

Obr. 3. Převodník Ethernet – RS-485, typ Gnome485

Dosud popisované převodníky jsou konvertory fyzické (linkové vrstvy), do přenášených dat nezasahují. Pro práci s daty přenášenými po sériových linkách je určen modul Proconv, který má dvě sériová rozhraní, každé volitelně pro linky RS-232 nebo RS--485 či RS-422. Mezi nimi je vložen procesor s pamětí 128 kB a s hardwarovými obvody UART. Software pro modul Proconv je dodáván podle aplikace a přání zákazníka. Často požadovanou funkcí modulu je obousměrná konverze protokolu (změna přenosové rychlosti, parity, vypuštění či doplnění některých znaků, kontrolních součtů apod.). Tím je umožněno propojení dvou vzájemně nekompatibilních zařízení. Modul dále obsahuje vyrovnávací paměť. Další aplikací je doplnění adresovatelnosti u zařízení s linkou RS-232 či funkce adresovatelného převodníku linek RS-485 na RS-232. Modul Proconv může být napájen napětím 8 až 30 V. Zapnutí a toky dat jsou indikovány kontrolkami. Pro linky RS-232 jsou k dipozici všechny signály.

Všechny převodníky je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici společnosti Papouch jsou připraveni poradit s jejich použitím.

Ing. Pavel Poucha,
Papouch, s. r. o.

Papouch, s. r. o.
Soběslavská 15/2314
130 00 PRAHA 3
Tel.: 267 314 268-9
Fax: 267 314 269
e-mail: papouch@papouch.com
http://www.papouch.com